VERBİS’e Kayıtla İlgili Olarak Veri Sorumlularına Yardımcı Olmak Üzere “SORULARLA VERBİS” Yayınlandı

 

SORULARLA VERBİS:

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/09c01e90-167b-435c-b200-ce25ef9c1020.pdf

 

KVKK – 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara Kurumumuzca verilmiş olan cevapların görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla VERBİS” dosyası hazırlanmış olup VERBİS Anasayfada ve Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer Dokümanlar” başlığı altında kullanıma sunulmuştur.

Öte yandan, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.