Tag: Veri Sorumlusu

VERBİS’e Kayıtla İlgili Olarak Veri Sorumlularına Yardımcı Olmak Üzere “SORULARLA VERBİS” Yayınlandı

VERBİS’e Kayıtla İlgili Olarak Veri Sorumlularına Yardımcı Olmak Üzere “SORULARLA VERBİS” Yayınlandı   SORULARLA VERBİS: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/09c01e90-167b-435c-b200-ce25ef9c1020.pdf…