İnsanlık, tarih boyunca birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Bu gelişmeler toplumsal yapı, ekonomik yaşam ve üretim biçimleri başta olmak üzere hayatın her alanını etkilemiştir. 18. yüzyılda su ve buhar gücünün kullanılmaya başlanması, 19. yüzyılda elektriğin üretimde kullanılmaya başlanması ve seri üretime geçilmesi, 20. yüzyılda elektronik ve bilgisayarların üretime entegre edilmesi, günümüzde iletişim teknolojilerinin üretimin her aşamasında kullanılmaya başlanması dönüşümlerin kırılma noktaları olmuştur.

Dijital dönüşüm, bu konuda ilerleme kaydetmiş ülkeler ve işletmeler açısından önemli fırsatlar sunarken, bu konuda adım atmamış olanlar açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dijital teknolojiler katma değerin, verimliliğin, karlılığın, kalitenin vb. birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü olurken; diğer taraftan şimdiye kadar insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin otonom bir şekilde ve daha az kişi istihdam edilerek yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla beraber, ekonomideki büyüme ek istihdamı getirmekte, işgücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik strateji ve politikalar giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Dijital dönüşümde her zaman öncü olmak hedefiyle “BİZ”im sesimiz olacak bir e-dergiyi hayata geçirdik. Röportajlar, makaleler, haberler vb. ile sektörün nabzının attığı ve benzersiz ekibiyle kendi pazarlamasını da en üst seviyede yapan Bilişim, Ekonomi, İş Dünyası dergisi Dijital Biz’i deneyimlemenizi öneririz.

Comments are closed.