Yazar

Mustafa ÇELİKPENÇE

 

 

Aralık 2018

 

Nesnelerin İnterneti ile Kurumsal Kaynak Planlama

 

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP-Enterprise Resource Planning), işletmelerin kaynaklarını uçtan uca verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla kurulan tümleşik yönetim sistemlerini ifade eder. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş sistem ve yazılımlardır.

Bu kapsamda ERP sistemleri; üretim, stok, finans, muhasebe, insan kaynakları ve satış operasyonları gibi uygulamaları tek çatı altında toplar. Böylelikle çalışan insan kaynaklarının yönetilmesinden, üretim süreçlerinin maliyetlerinin izlenmesine, stok bilgilerinin anlık takibinden optimizasyonuna, satış operasyonlarının kayıt altına alınmasından, tüm bu işlemlerin finansal yansımalarına; şirketin tüm süreçlerini tek platform üzerinden yönetilebilmesine imkân tanır.

Tüm bu uygulamaların yanı sıra, günümüzde yeni bir bileşen de Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin önemli bir parçası haline geliyor: Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti, Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri için sadece bir alt bileşen olmaktan daha öte sistemin süreçlerini, yapısını değiştiriyor. Klasik ERP sistemlerinde tutulan yapısal verilerden farklı olarak, IoT ile ağlara bağlı cihazlardan gelen verilerin yapısal olmadığını görüyoruz. ERP sistemlerinin, IoT verileri ile birlikte değerlendirilebilmesi için, esnek bir yapıya sahip olmaları gerekiyor. En büyük problem de bu noktada başlıyor. Klasik ERP sistemlerinin, IoT ile birlikte çalışabilecek esneklikte olmaması!

ERP sistemlerinin bu esnekliği kazanması ile birlikte, manuel izleme sistemlerinin yerini, gerçek zamanlı (real-time) izleme sistemleri alacaktır. Gerçek zamanlı izleme sistemleri, IoT cihazlarından gelen veriler ile birlikte tüm verileri daha akıllı bir şekilde işleyen, işlenen veriler üzerinden daha iyi kararlar verebilmeye olanak sağlayan sistemlerdir. Verilerin anlık olarak izlenebilmesi, eski iş modellerini de değiştirerek, yeni iş modellerini ortaya koyacaktır.

Satılan ürünler yerini, “Servis olarak ürün – (Product as a service)” tanımına bırakıyor. Eskiden ürün satılınca süreç tamamlanırken, IoT ile birlikte ürün satışı ile süreç yeni başlıyor. IoT cihazlarından toplanan verilerin işlenmesi ile oluşan ve ürün ile birlikte sunulan servisler, uzun vadeli hizmet satışı anlayışını da beraberinde getiriyor. Toplanan veriler ışığında müşterilere yeni servisler sunularak, izlenen ürünlerle ilgili müşterilere tavsiyelerde bulunma, kullanılan ürünle birlikte değerlendirilebilecek diğer ürünleri ve hizmetleri önerme gibi süreçler yönetilebiliyor.

Nesnelerin interneti ile birlikte geleceğin Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları, daha olay odaklı ve daha zeki bir duruma gelecek. Şimdiden rutin olarak gerçekleştirilen işleri, robotların gerçekleştirmeye başladığını görüyoruz. Nesnelerin interneti ile tam entegre, esnek Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları; sürecin uçtan uca anlık izlenebilirliğine ve otomatize bir şekilde yönetilmesine imkân tanıyacaktır.

Klasik Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarının, IoT cihazları ile tam uyumlu hale getirilebilmesi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. ERP sistemlerinin IoT cihazları ile uyumluluğu noktasında, yüksek başlangıç maliyetleri oluşabiliyor. ERP sistemleri altyapısının belki de tamamen yenilenmesi, bulut ile entegre sistemlerin oluşturulması, ERP sistemlerinin IoT cihazları ile bağlanabilir hale getirilmesi ciddi bir maliyet oluşturuyor. Başlangıçta yüksek maliyetli ve zor bir süreç olarak görülen IoT-ERP uyumunun sağlanması, uzun vadede akıllı ERP sistemlerinin kurulabilmesi için kaçınılmaz bir değişim olacaktır.

Akıllı ERP sistemleri ile birlikte ön plana çıkan diğer bir konu da Veri Güvenliği. IoT cihazlarındaki gerekli tüm veriyi toplayan, müşteriye özel verileri müşterilerle ve tüm bu verileri gerekli servislerle gerektiği kadar paylaşılabilen sistemlerde, Veri Güvenliği daha karmaşık ve özelleştirilen bir yapıya dönüşüyor. Büyük veri yönetimi, verilerin güvenliği ve yapay zekâ uygulamalarının öneminin artarak devam ettiği bir gelecek bizleri bekliyor.

Sonuç olarak, klasik ERP sistemlerinin altyapılarının IoT uyumluluğunu sağlayacak şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Başlangıçta yüksek maliyet olarak görülen bu değişim, akıllı ERP sistemlerini de beraberinde getiriyor. Bu değişimi hızlıca gerçekleştirebilen firmalar, Gelecek 5.0’da rakiplerinden bir adım önde başlayacaktır.