Özel

Dosya Konusu: “Endüstri 4.0”

 

 

Mustafa Özgür Güngör

İstanbul Okan Üniversitesi | Dr. Öğretim Üyesi

Endüstri 4.0; Nasıl?

Kavramsal olarak Endüstri 4.0’ın ortaya çıkışındaki sebepler biliniyor. Çin’de hızla artan ve verimsizlik halinde olsa da yüksek kapasite oluşturan sanayi ivmesine, Avrupa’nın karanlık fabrikalar ile karşılık verme çabası. Ancak bunun dışında yıllardır süregelen birkaç önemli gelişmeye bina edilmesi gerekli. Bunlar; bilgi teknolojilerinin daha kolay ve hızlı geliştirilmesi ve uygulanması, cihazların küçülürken becerilerinin artışı, iletişim altyapılarının daha yaygınlaşması ve gelişmesi olarak sıralanabilir. Anlatılırken basit görünse de bütün bu gelişmelerin bir sarmal halinde birbirlerini besleyerek Endüstri 4.0’ı hazırladığını tespit etmek lazım. Bu koşullarda, eğer Endüstri 4.0 için hazır olmak gerekliyse, öncelikle Endüstri 3.0 ve yukarıdaki gelişim alanlarını teker teker hazırlamak/güncellemek gereklidir. Aksi halde ortaya çıkacak olan uyarlama hep biraz eksik olur. Daha önemlisi, beklenen rekabetçilik seviyesinde olamaz ve sınırlı olarak başarılı sonuçlar elde edilebilir.

 

Kutay Mutluer

Ak Gıda | Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü

Endüstri 4.0 çoğumuzun hayatında biz farkında olmadan yerini aldı. Kontrolünüz dışında yapılan yatırımlarla gelen akıllı nesnelerin veri topladığını, oluşturduğunu ve ilettiğini biliyor musunuz?

Yapılan endüstriyel yatırımların ne kadarı Bilgi Teknoloji uzmanları olan sizlerin bilgisi dahilinde yapılmakta? Kurumunuz için değerli endüstriyel veriler siz farkında olmasanız da bir yerlerde toplanmakta. Şirket olarak Endüstri 4.0 yol haritamızı oluşturarak işe başlayabiliriz. Hali hazırda yapılan yatırımlarla gelen akıllı nesnelerin tespiti, sisteme entegrasyonu ve oluşan verinin güvenli bir şekilde saklanması ile işe başlayabiliriz. Üretim, kalite, yatırım bölümleri ile yakın çalışarak yeni yatırımların kontrolü ve analizinde yer almalı ve daha en baştan yatırımları Endüstri 4.0 kurgumuza dahil edecek çalışmaları planlamalıyız. Durum tespiti, stratejinin oluşturulması ve doğru yatırım kararlarında Bilgi Teknolojilerinin yer almasını 1. faz olarak değerlendiriyorum. Ancak bundan sonra verinin işlenmesi ve analizi ile süreçlerimizde verimlilik sağlayacak ve doğru yatırım kararları almamızı destekleyecek karar destek sistemleri oluşturacak 2. faza geçmemiz sağlıklı olacak.

 

Arzu Tufan

Mobit Bilişim / CASIO | IT Yöneticisi

Gelişen ve Değişen Teknolojiler ile Endüstri 4.0

Ülkeler dünya genelinde sanayi ve bilişim teknolojilerini harmanlayarak, Endüstrinin gelişimine ve ilerlemesine yön veriyor. Günümüz teknolojisinin insanlığa sunduğu hizmetler doğrultusunda, faydalandığımız yazılım ve donanım teknolojilerinde hedeflenen ana unsurların başında verimlilik, maliyet, yer, enerji kaynakları, güvenlik vb. geliyor. Bu donanımların daha az düşük bir maliyet ile uzun ömürlü bir şekilde stabil olarak çalışmasının sağlanması aynı zamanda üzerinde çalışan yazılımların da bu kaynakları doğru verimli kullanılmasını yönetmek amacı ile kurgulanıyor. Akıllı cihazların üretimi ile birlikte Endüstride kullanılması sağlanıyor. Akıllı cihazlar Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojisi kullanılarak Endüstrinin gelişiminde insan faktöründen kaynaklanan hataları minimize ederek bu teknolojilerden faydalanıp akıllı fabrikaların yaygınlaşması maliyetleri düşürerek, üretim kalite, verimlilik ve güvenliğin arttırılması hedefleniyor.

 

Önder Karademir

Özdilek | Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Grup Müdürü

Hazıra dağ dayanmaz! Önce eğitim diyerek Endüstri 4.0

Endüstri 1: Buhar devrimi (18. yy.)

Endüstri 2: Seri üretim ve elektrik devrimi (19. yy.)

Endüstri 3: Programlanabilen makine devrimi. İnsan ve makine ağırlıklı üretim (19. yy. sonları)

Endüstri 4: Öğrenen, yapay zekaya sahip robotik makinalar devrimi (21. yy.)

Endüstri 4.0 nedir, neden önemli ve ne yapmalıyız?

Endüstri 4.0 Almanya’da 2011 yılında ortaya çıkan bir endüstriyel strateji planı. Ucuz işçiliğin olduğu ülkelere giden fabrikaların kendi ülkelerine geri getirilmesi. Birçok ülke kendi sanayilerini, hizmetlerini Endüstri 4.0’a hazırladı. Çin %97 uyumlulukla en hazır ülke. Türkiye olarak biz maalesef çok geride kaldık.

Peki bunu başarabilmek için ne yapmalıyız?

PISA testlerine göre 72 ülke arasında 67. sırada olan eğitim kalitemizi yukarılara çıkararak, teknoloji üretebilmeliyiz. 1500 Ar-Ge merkezinde çalışan 75,000 civarındaki insan sayımızı arttırmalıyız. Elin oğlunun hazırladıklarını alıp kullanarak değil, kendimiz de üreterek güçlü toplum olmalıyız.

 

Samet Bayrakçı

Vektör Barkod ve Bilgi Teknolojileri | Müşteri Yöneticisi

Ülke olarak gelişen teknolojiyi izleyen değil aktif rol alarak ortaya çıkaran rol üstlenmemiz lazım ve bu sayede global piyasada ülke olarak söz sahibi olarak rekabetçi duruma gelmemiz gerekiyor.

İnsan Gücünden Robotik Güce Giden Yol Endüstri 4.0

Öncelikle Endüstri 4.0 ve Dijital dönüşüm arasında ki bağdan bahsetmek gerekirse; Endüstri 4.0 kurumların Dijital dönüşüm süreçlerinde onlara destekçi olan, süreçlerini teknolojik olarak üst seviyelere taşımalarına yarayan Bulut Teknoloji, Büyük Veri, Otomasyon, IOT, Siber Teknolojilerini içerisine alan bir alt kol olarak adlandırabiliriz.

Bu süreçleri takip etmeyen kurumlar 3-5 sene içerisinde yok olacak. Aslında bunu tamamen bu şekilde değerlendirmek doğru olmayacak. Çünkü Türkiye’de bir çok firma henüz dijital dönüşüm sürecini tamamlamamış durumda. Bunun en büyük nedeni kurumların, şirketlerin, holdinglerin üst düzey yöneticilerinin Bilgi İşlem yatırımlarını gereksiz olarak adlandırarak önemsiz görmesi. Ülke olarak gelişen teknolojiyi izleyen değil, aktif rol alarak geliştiren, ortaya çıkaran bir rol üstlenmemiz lazım ve bu sayede global piyasada söz sahibi olarak rekabetçi bir duruma gelmemiz gerekiyor.

 

Talip Ceylan

Goodyear Lastikleri | Üretim BT Uzmanı

Bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayarak, ülkemizi yerli ve milli teknolojiler ile referans noktası haline gelmesi için günümüzün ve geleceğin yenilikçi teknolojilerini üretmeliyiz.

Şüphesiz teknoloji, üretim ve sanayi geleceğe doğru ilerledikçe, bu kavramlarla ilgili çalışma bilgisine sahip olmak giderek daha önemli hale geliyor. Geleceğe giden bu yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlerimize bağlı kalarak her alanda yerli ve milli teknolojileri üretmeli, dijital dönüşüm yolculuğumuzda “Endüstri 4.0” için yol haritasını geç kalmadan uygulamaya almalıyız. Teknoloji günümüzde oldukça hızlı ilerliyor ve “Endüstri 4.0” için tüm dünya uzmanlaşmaya çalışıp yarış halindeyken, bizler de sıkı çalışarak hedefimize ulaşma noktasında önemli adımlar atarak teknolojiyi sadece kullanan ve izleyen değil, teknoloji üreten ve rekabet eden ülke olmak adına acele etmeliyiz.

 

Başak Berk

Koluman Otomotiv Endüstri | Bilişim Teknolojileri Müdürü

Günümüzde fabrikalarda verimliliği arttırmak, maliyetleri azaltmak için çizilen her yol Endüstri 4.0 projelerinden geçiyor ve BT departmanları da bu projelerin vazgeçilmez bir iş ortağı.

Fabrikalarda verimlik artışı, iş gücünü daha anlamlı kullanmak adına yapılabilecek bir çok hamle bulunmakta. Özellikle otomotiv sektöründe bir çok proseste tekrarlayan işleri elimine etmek, buraya harcanan eforun daha efektif ve mantıklı bir alanda kullanılmasını sağlamak, Dashboard raporlar ile üretimi, satışları ve SSH aktivitelerini aktif takip etmek, enerji optimizasyonu sağlamak gibi önemli konular ve daha bir çoğu için Endüstri 4.0 projelerine ihtiyacımız var. Günümüzde, çok da zor olmayan hamleler ve kontrollü bütçe planları ile bunları başarmak mümkün. Özellikle şirketlerin yönetim kurullarına, dijitalleşmeye yapacakları yatırımın beklenen ROI değerinin sunulmasının bütçe onayı alma kısmında oldukça yarar sağlayacağını düşünüyorum. Dijitalleşme konusunda yazılımsal çözümler ile kolay kazanımlar sağlanabiliyor. Ölçek fark etmeksizin tüm fabrikaların gelecekte ayaklarını yere sağlam basabilmesi için Endüstri 4.0 projelerine zaman, efor ve bütçe ayırması gerektiğine inanıyorum.