Yapılan 7751 Başvurudan 5968’ini Sonuçlandırdık

 

Kamudaki en yetkili isimleri konuk eden Dijital Gündem, başarı ile geride bıraktığı ilk sezon etkinliklerinin ardından, ikinci sezona, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen “Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı video konferans ile başladı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kurumun kuruluşundan beri yapılan 7751 başvurudan 5968’ini sonuçlandırdıklarını söyledi.

 

Faaliyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin büyük çoğunluğunu elde tutan kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren ve Türk Telekom ana sponsorluğunda, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş üstlendi. Etkinliğin diğer konuşmacıları ise Türkiye Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkan Vekili Ümit Leblebici, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin şeklinde sıralandı.

Bu konuşmacıların dile getirdikleri konulardan öne çıkanlar şunlar oldu:

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun önemi ve amacı konusunda, kurum ve kuruluşlar arasında bir konsensüs bulunuyor.
  • Mevzuatın; kişileri koruyacak, yasaklara yol açmayacak ve ekonomik faaliyetleri engellemeyecek şekilde gelişim göstermesi büyük önem taşıyor.
  • Kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yakın bir işi birliği içinde çalışmalar yürütebiliyor. Bu kapsamda, ortak eğitim programları da düzenleniyor.
  • Bazı sektörlerde, “İyi Uygulamalar Kılavuzu” ve benzeri çalışmalar yapılıyor. Bunun, diğer sektörlere de yaygınlaşması gerekiyor.
  • Avrupa Birliği’nin GDPR (General Data Protection Regulation / Genel Veri Koruma Düzenlemesi) uygulaması ile Türkiye’deki mevzuatın birbiri ile uyumlandırılması, birçok sektör için önem taşıyor.

KVKK-GDPR Uyumluluğu ile İlgili Çalışmalar Tamamladı

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile GDPR’nin uyumlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmayı tamamladıklarının bilgisini paylaştı. Kurum, uyumlulukla ilgili konuları; mevzuat değişikliği gerektirenler, kurumun yorum yoluyla sağlanabilecekler ve uzun vadede sağlanabilecekler olarak 3 kategoride gruplandırdı.  Prof. Dr. Bilir, uyumluluğu sağlayacak düzenlemelerin kısa vadede yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. Bilir, diğer konuşmacıların değindiği konuların da üzerinden geçerek kurumun planları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüm bu çalışmalardaki yaklaşımlarını, şu sözlerle özetledi: “Veri temelli ekonomiyi önemsiyoruz. Kişi mahremiyetine de büyük önem veriyoruz. Kişilerin, verilerini geleceğini belirleme haklarının bulunduğunun; kontrol ve denetim yetkisinin kişinin elinde olduğunun altını çiziyoruz. Bu kanun, teknolojiden faydalanmayı engellemiyor. Kanun, insanı merkeze alan, insan odaklı bir yaklaşım benimsiyor.”

Güncel Rakamlar Açıklandı

Prof. Dr. Faruk Bilir, kurumun çalışmaları ile ilgili güncel rakamları da açıkladı: “Bugüne kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumuna; 7751 başvuru yapıldı, bunlardan 5968’ini sonuçlandırdık. 408 veri ihlali bildirimi yapıldı, 72 tanesini sayfamızdan ilan etti. Kamu kurumlarına ve özel firmalara toplamda 492 hukuki görüş verdik. Ayrıca, 6 ilke kararı yayınladık.”