Yapay Zekâ Girişimlerinin Sayısı 5 Yılda 10 Katına Çıktı

 

Türkiye’deki yapay zekâ farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan “Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi”nin TRAI Girişimler Haritası (Nisan 2022) yayınladı.

 

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (TRAI) yeni yayınlanan Yapay Zekâ Girişimleri Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot- diyalogsal yapay zekâ, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve akıllı platformlar ile nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar yapan 248 girişim yer aldı.

TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021, Ocak 2022 ve Nisan 2022’de, kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti.

     Ekim 2021 Ocak 2022 Nisan 2022
Görüntü İşleme 64 64 70
Makine Öğrenmesi 41 43 43
Öngörü ve Veri Analitiği 27 37 44
Chatbotlar ve Diyalogsal YZ 18 20 22
Doğal Dil İşleme 17 19 20
Optimizasyon 9 9 11
RPA 9 9 10
Otonom Araçlar 8 9 11
Arama Motoru ve Arama Asistanı 6 6 5
Akıllı Platformlar 5 5 5
Nesnelerin İnterneti 4 5 7
Toplam 208 226 248

27 Yeni Yapay Zekâ Girişimi Eklendi

TRAI Girişimler Haritası’na, Nisan 2022’de 27 yeni yapay zekâ girişimi eklendi. İsimleri ve kategorileri aşağıdaki gibidir.

Exairon Chatbotlar ve Diyalogsal YZ
Voiscope Chatbotlar ve Diyalogsal YZ
Artlabs Görüntü İşleme
Mirage Vision Görüntü İşleme
Orientis Görüntü İşleme
PromiseQ Görüntü İşleme
Tractus Görüntü İşleme
Yeditek Görüntü İşleme
EyeCU Vision Görüntü İşleme
Deepsport Görüntü İşleme
Diattack Makine Öğrenmesi
Alterna CX Makine Öğrenmesi
ServIT Makine Öğrenmesi
Volsoft Nesnelerin İnterneti – IoT
Topraq AI Nesnelerin İnterneti – IoT
Arventek Öngörü ve Veri Analitiği
Visiobit Öngörü ve Veri Analitiği
AIgoritma Öngörü ve Veri Analitiği
Pusula AI Öngörü ve Veri Analitiği
Presify Öngörü ve Veri Analitiği
Link Robotik Otonom Araçlar
Romobility Otonom Araçlar
Qdelivery Optimizasyon
UAhero Optimizasyon
Datascope AI Akıllı platformlar
Kavaken Akıllı Platformlar
Textcortex Doğal Dil İşleme

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zekâ çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin Girişimler Haritası’nda bu rakam 2018’de 64’e ulaştı. Farklı kategorilerde çalışmalar yapan yapay zekâ girişimlerinin de eklenmesiyle 2019’da bu sayı 75’e çıktı.

2020 Mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekâya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zekâ girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112 rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayında TRAI Girişimler Haritası’ndaki rakam 134 iken, Kasım 2020’de 145’e, Şubat 2021’de164’e, Haziran 2021’de 184’e, Ekim 2021’de ise 206’ya ulaştı.  Ekim 2021’den Ocak 2022’ye kadar başta “Öngörü ve Veri Analitiği” kategorisi olmak üzere 20 startup’ın da eklenmesiyle TRAI Girişimler Haritası’ndaki startup sayısı 226 olurken. 2022’nin ilk çeyreğinin ardından bu rakam 248’e ulaştı.