Veriler ile İlgili Olumlu Düzenlemeler Potansiyel Yatırımcılara Teşvik Oluyor

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği ‘Kişisel Verilerin Korunması ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Konferansı’ gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, veriler konusunda yapılacak olumlu düzenlemelerin, Türkiye’ye gelebilecek potansiyel yatırımcılar için başlı başına bir teşvik olacağını söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyumu için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Türkiye’ye yatırım konusunda takip ettikleri projelerde veri konusunun çok dikkat çektiğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu gelecek dönemde veri ile ilgili şirketlere yatırımların artacağını öngördüklerini anlattı.

Kamuda verinin karar alma süreçlerinde kullanılmasını istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da kamudan toplanan verilerin veri.gov.tr adresi üstünden paylaşılacağını anlattı.

 

Uluslararası Yatırımcılar, dijitalleşen dünyanın en önemli konusu olarak gösterilen kişisel verilerin korunması konusunu masaya yatırdı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Kişisel Verilerin Korunması ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Konferansı’ kamu ve özel sektörü bir araya getirdi.

Konferansın açılışında konulan YASED Başkanı Ayşem Sargın, veri temelli ekonominin güçlenmesi için en önemli konunun kişisel verilerin korunması ve kişisel olmayan verilerin serbest dolaşımının sağlanması olduğunu belirtti.

Yaklaşık 4 yıl önce yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile birlikte bir yandan yurtdışına veri aktarımı kolaylaştırılırken, diğer yandan güvenli denetim mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Sargın, kişisel verilerin korunması konusunun hem uluslararası yatırımcılar hem de yerli yatırımcılar için çok önemli olduğunu ifade etti.

Veriyi ana merkeze göndermemek zorluklar çıkarıyor

Veriler konusunda uluslararası yatırımcılar için farklılıklar içerdiğine dikkat çeken Sargın, şunları söyledi: “Uluslararası yatırımcıların topladığı verileri yurtdışındaki ana şirketlerinin sunucularına göndermeleri gerekiyor. Bu şirketler için, verilerin ana merkezden farklı bir yerde tutulması birçok zorluk getiriyor. Veriler ile ilgili olumlu düzenlemelerin bu konudan etkilenen birçok şirketin iş yapışlarına verimlilik artışı sağlayacağına, potansiyel yatırımcılar için de başlı başına bir teşvik olacağına inanıyoruz.”

Sargın, kişisel verilerin korunması konusunda dünya ile uyumlu yasal altyapının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, GDPR’a uyum yöntemlerinin benimsenmesinin mevcut ve potansiyel yatırımcılar için önem taşıdığını dile getirdi.

YASED olarak yaptıkları çalışmaların uluslararası doğrudan yatırımcılar için dijital dönüşümün öncelikli konulardan olduğunu gösterdiğini kaydeden Sargın, veri yönetiminin de içinde olduğu sürekli değişim ve dönüşüm içindeki dijital dünyayı yakalamak için her zamankinden fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Üzerinde çalıştıkları ana konulardan birinin ‘Türkiye’nin Yatırım Stratejisi’, diğerinin ise dijital dünyada uluslararası doğrudan yatırım kararlarına etki eden kriterler olduğunu belirten Sargın, “Her iki projede de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile yakın çalışma içindeyiz” dedi.

Veri için güvenli ülke belirlenecek

Konuşmasına, kurumlarına yaptığı katkılardan dolayı YASED’e teşekkür ederek başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kurum olarak 3 yıldır faaliyette olduklarını söyledi. KVKK ve GDPR uyumu için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bilir, “Kanun değişikliği ya da içtihat yoluyla uyum sağlanacak konularda yol haritamızı hazırladık. Açık rıza ile veriler yurtdışına aktarılabilir. Açık rıza yok ise, henüz güvenli ülkeler belirlenmediği için taahhütname başvurusu yapılması gerekir. Güvenli ülke belirlenmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Sektörün beklentisi olarak sertifikasyon üstünde çalışıyoruz. Yakın zamanda KVKK alanında doğru bilinen yanlışlar seti yayınlayacağız. Çocukların kişisel verilerinin korunması ile ilgili çalışmamızı da tamamladık” dedi.

‘Veri şirketlerine yatırımların artacağını öngörüyoruz’

Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılması konusunda YASED’in büyük katkıları olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı için YASED üyelerinin gönüllü elçilik yaptığını anlattı. YASED’in de içinde yer aldığı YOİKK çalışmaları sonucunda Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 33’üncü sıraya yükseldiğini kaydeden Dağlıoğlu, “Kişisel verilerin doğru kullanımı en önemli konulardan biri. Kurum olarak bu toplantının tamamını takip edeceğiz. Türkiye’ye yeni yatırımların gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Takip ettiğimiz projelerde veri konusu çok dikkat çekiyor. Gelecek dönemde veri ile ilgili şirketlere yatırımların artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi geliyor

Kamuda verinin karar alma süreçlerinde kullanılmasını istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, toplumsal olarak dijital teknolojilere bağımlılığın artmasının kişisel verilerin korunmasını önemli hale getirdiğini söyledi. Serbest veri akışları ile verilerin korunması arasındaki dengenin tutturulması gerektiğine dikkat çeken Koç, şunları söyledi: “veri.gov.tr için çalışmalarımızı yaptık, datalarımızı topladık. Herkesin bu verilerden değer üretmesi için halkın ve şirketlerin kullanımına açacağız. 16 Bakanlık 180 katılımcı ile 50 fazla teknik toplantı ve 2000’in üzerinde görüş ile ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ hazırlandı. Bu, ülkemizde bu alandaki ilk referans doküman. Ulusal ve uluslararası standartlardaki en iyi uygulamalar incelenerek, bunlar ile çelişmeyecek güzel bir çalışma oldu. Görüşler gelmeye devam ediyor. Çalışmamızı en kısa sürede tamamlayacağız. Bir uyum sürecinden sonra kamu kurumlarının eksiklerini tamamlamasını bekleyeceğiz. Uyumun sağlanıp, sağlanmadığını görmek için denetimler sağlayacağız.”