Yazar

Özkan ÇELİKTEN

 

 

Kasım 2019

 

Veri Odaklı Tarım

 

1+1’in 3 yaptığı günümüz teknolojisinde, geçmişten gelen veri ile gelecekten söz edecek ve çiftçilerimizi, üretimlerini daha etkin kılacak veri odaklı tarım teknolojilerinin nimetlerinden faydalandıracak inovasyon vakti geldi.

 

Nesnelerin interneti ile birçok cihazdan elde edilen verilere bütüncül olarak bakılması, bigdata (büyük veri) kavramını ortaya çıkarmış, akabinde toplanan verilerden bir öğrenme ile sonuç üretilmesi gereksinimi doğmuş ve basit düzeyde yapılan veri madenciliği işlevini, daha büyük ve karmaşık verilerle uğraşmaya yani yapay zekaya bırakmıştır. Böylelikle verilerin yönetilmesi ve buradan anlamlı çıktı elde edilerek, iki veriden üçüncü yeni bir değer bulunması (1+1=3) keşif çalışmaları Endüstri 4.0’ın tetikleyici bir unsuru olmuştur.

Günümüzde teknolojiler artık, insan gibi öğrenme ve öğrendiklerini insan gibi öngörme ile karar verme yetilerine sahip olma konularında geliştiriliyor. Yapay zekâ olarak tanımladığımız bu kavram, tarım uygulamaları için robotik teknolojileri, arazi/ürün takibi ve veri analizi ile analitik tahminleme konularında kendini gruplandırmıştır.

Robotik teknolojiler ile toprağın işlenmesi, ekilmesi dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, sulanması, hasat edilmesi gibi süreçler artık donanımsal cihazların desteği ile daha etkin yapılırken arazi/ürün takip teknolojileri ise, topraktan ve havadan başlayarak uzaktan izleme ile verim ve hastalık takibine kadarki tüm süreçleri kapsar. Artık, yerinde toprak analizi yapılarak sonuçların anında değerlendirilebildiği sistemlerden bahsedebiliyoruz. Ayrıca, uzaktan algılama teknolojileri kapsamında (örneğin ‘dron’) hassas tarım uygulamaları ile daha net veriler elde ediliyor. Bunun yanında, üretim için kullanılacak girdilere ait satış bilgileri, arazi ürün desen verileri, sensörler, çiftçi kayıt sistemi verileri, hatta çiftçinin birebir kendisi gibi birçok noktadan veri toplanmaktadır. Bu verilerin tek bir havuzda analiz edilmesi ile tavsiye ve tahminleme yapılacak çalışmalara başlanabilir altyapı oluşturabiliriz. Tarımdaki bu inovasyonu nasıl gerçekleştireceğimizi merak ediyorsanız okumaya devam…

Çiftçi ve üretimlerine ait; ürün ve toprak bilgilerinin, yetiştirme bilgilerinin, demografik verilerin, iklim ve dış etkenlerin, ülke ve dünya piyasa değerlerinin ve eğitim, iş gücü, sanayileşme, nüfus vb. birçok parametrenin bölge, il, ilçe, mahalle/köy hatta arazi bazında davranış şekillerinin analiz edilerek, gelecekte neler yapılmasına dair tarımsal öngörülerin oluşturulması için düğmeye basılıyor.

Böylelikle hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf, risklerin ortaya çıkarılarak onlardan kaçınılması, yeni çalışma ve üretim alanlarının oluşması, ürün ve fiyat politikalarının belirlenerek arz-talep dengesinin kurulması sağlanmış olacaktır. Ülkemizde, hatta dünyada yaşanan her bir olağan ya da olağanüstü durumda, nelerin tarım üretimi üzerinde etkili olduğu ve buna bağlı olarak verilecek aksiyonların ne zaman / nasıl değişmesi gerektiğini öngörmek çok mümkün değildir, ancak tüm dünyanın da yatırımlarını bu konuya yönelttiği ve çıktılarının paha biçilmez olduğu “VERİ” bize bunları söylemektedir.

Belirli zamanlarda belirli bölgelerde belirli ürünlerin daha fazla yetiştirilmesi gerektiği, bazı nitelikteki ürünlerin dönemsel karakteristikleri, çiftçi hareketlerinin piyasa öngörüleri, tüketici davranış özelliklerinin modellenmesi, çiftçilerin borçlanma ve ödeme alışkanlıklarının çıkarılması, ürün kalitesinin üzerinde etkili olan etkenlerin dinamik olarak sunulabilmesi gibi her an güncellenen makine öğrenmesi ile bunları gerçekleştirmek mümkündür.

Diğer yandan, aktif üretici çiftçiler ile yaptığımız bir ankette, ülkemiz çiftçisinin:

Akıllı Tarım Teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, bilgi sahibi olanların ise bu teknolojileri cep telefonu üzerinden kullandıklarını ya da kullanmak istediklerini ayrıca Akıllı Tarım Uygulamasından en çok Hava Durumu, Gübreleme ile İlaçlama ve Ürün Takibi konularında karar verici ve risk azaltıcı bilgi almak istediklerini ve sonuçta, verimli bir üretim yaparak ürünlerinin piyasa fiyatlarında satışının yapılabilmesini istedikleri görülmüştür.

Tüm tüketicilerin de istediği tam olarak bu değil midir? Kaliteli bir ürüne zamanında, çok yüksek maliyete katlanmadan ulaşabilmek. Çiftçilerimiz neyi, nasıl yetiştireceğini en hızlı şekilde biliyor olmasını sağlayacak, yöre, ürün ya da çiftçi bazından başlanarak, tüm tarım sistemine uygulanacak bu yatırım, ülkenin geleceğinde büyük rol oynayacaktır.

Dron, uydu, sensör, istasyon, ÇKS vb. birçok veri kaynaklarından oluşabilecek Tarım Veri Tabanı ile, çiftçilerin -özellikle mobil gibi hızlı erişebilecekleri ortamlar üzerinden-, üretimlerine ait riskleri ortadan kaldırmak ve ürün verimliliğini artırmak için; geçmişin tümden gelen verisiyle anlık verilerinde analizle modellendiği, gelecek için tüme varılacak, yetiştirme ve tarım stratejilerinin (üretim öncesinden pazarlamaya kadar varan planlama) belirlenebileceği büyük bir inovasyon başlatılması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.