Editör

Şenol VATANSEVER

 

 

Ocak 2020

 

VERBİS Kayıtları İhbar mı Kabul Edilecek?

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son dönemde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) yapılan kayıt başvurularının büyük bir kısmında tespit edilen hatalar ve mevzuata aykırı başvurular nedeniyle kayıt başvurularında uzatma kararı aldı.

Kurum web sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “VERBİS’e iletilen bildirimler incelendiğinde, birçok bildirimde kişisel veriler ile işleme amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri konusu kişi grupları, alınan teknik ve idari tedbirler, yeterli önlemler, yurtdışına veri aktarımı ve saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar olduğunun görüldüğünün” altını çizdi. VERBİS’e beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğini, bu bilgilerden ilgili veri sorumlusunun sorumlu olduğunu, sürecin sağlıklı işlemesi adına kayıt başvuru sürelerinin uzatıldığını belirtti.

Buna göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verdiği süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı. Ayrıca yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verdiği süreyi ise 30 Haziran 2020 tarihine erteledi. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verdiği süreyi de 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzattı. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verdiği süreyi de 31 Aralık 2020 tarihine erteledi.

Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendine göre 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse bu yaptırım uygulanacak.

Uzatma kararını kimileri bekliyordu, kimileri sürpriz olarak değerlendirdi. Kimileri “Kurum ciddiyetini kaybetti” derken, kimileri “Kurum tüm sektörlere nefes aldırdı” dedi. Biz ise zihinlerde ciddi soru işaretleri oluşturan şu konuları araştırdık:

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yeni bir uzatmaya gitmesinin gerçek sebepleri neler?
  • Peki VERBİS’e kayıt olanlar cezadan kesin olarak kurtulacak mı? Yoksa doğru ve güncel bilgilerle kayıt olmak mı önemli?
  • VERBİS kayıtları ihbar kabul edilecek mi?
  • Eğer VERBİS kayıtları ihbar kabul edilecekse, kayıt başvurularının büyük bir kısmına ceza kesilmesi mi gerekecek?
  • Direkt ceza kesilecekse, ceza tutarları ne kadar olacak?

Tüm bu sorularla ilgili bazı cevaplara ulaştığımızı düşünüyoruz! Özetle; Kurum’un mevcut duruma iyi niyetle yaklaşarak gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına önemli bir şans daha verdiğini söyleyebiliriz! Diğer taraftan spekülatif bir yaklaşım sergilemek de istemeyiz. Tabi ki KVKK ile ilgili her konuda son sözü Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun söyleyeceğini de hatırlatmak isteriz.