KPMG’nin gerçekleştirdiği telekomünikasyon sektörü araştırmasına göre, sektör CEO’ları gelecek 3 yıl içinde şirketlerinin büyüyeceğinden emin. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticiler, sektörlerindeki yıkıcı etkilere ayak uydurabileceklerine, hatta yıkımı bizzat yaratacaklarını söyledi.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG’nin yaptığı ‘Telekomünikasyon CEO Araştırması’, telekom sektörünün gelecek 3 yılına ışık tuttu. Araştırmaya katılan sektördeki üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı (yüzde 99), yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak, şirketleri için yakın gelecekte büyüme konusunda ümitli olduğunu söyledi. Yine katılımcıların yüzde 96’sı, gelecek 3 yılda telekomünikasyon sektörünün büyüme göstereceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Araştırmaya dünyanın önde gelen 82 telekom şirketinin CEO’su katıldı. Katılımcı firmaların üçte ikisinin yıllık kazancı 1 milyar dolar ve üzerinde. KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, ekonomik gelişmelerin ve yeni teknolojilerin, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ercin, “Telekom CEO’ları şirketlerinin büyüme kabiliyetine güveniyor. Özellikle stratejik ortaklıklar ve birleşme-satın almalar yoluyla gerçekleşecek büyüme trendinin birkaç yıl süreceğine inanıyorlar” diye konuştu.

Tehdit değil fırsat

Araştırmaya katılan sektör yöneticilerinin yüzde 99’u, teknolojik bozulmayı tehdit yerine şirketleri için fırsat olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 94’ü, rakiplerinin yarattığı yıkımı beklemektense, şirketlerinin sektörü yıkacak hamleler yaptığına inanıyor.

CEO’lara göre değişen teknoloji ve müşteri talebi yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor.

Büyüme stratejileri

Araştırmaya göre telekom yöneticilerinin yüzde 65’i stratejik ittifaklar aracılığıyla, yüzde 41’i birleşme ve satın almalar yoluyla, yüzde 39’u da organik büyüme yoluyla şirketlerini büyütmeyi ve sektördeki paylarını artırmayı planlıyor.

Araştırmaya katılan CEO’lar, büyümenin karşısındaki en önemli 3 tehdidi, yetenek, operasyon ve siber güvenlikle ilgili riskler olarak sıralıyor. CEO’lara göre yetenekle ilgili riskler, şirketlerin yeni teknolojiler konusunda uzmanlık sahibi profesyonelleri işe alma sürecinde karşılaştığı rekabetten kaynaklanıyor. Operasyonel risklerin de telekomünikasyon sektörünün dışındaki şirketlerden gelen rekabetle birlikte arttığı gözleniyor.

Siber saldırı an meselesi

Araştırmaya katılan her 10 CEO’dan 4’ü, şirketlerinin bir siber saldırı veya veri ihlali yaşamasının bir olasılıktan ziyade “an meselesi” olduğunu düşünüyor. Siber güvenlik endişeleri büyük ölçekli telekomünikasyon şirketlerinde daha ön planda.

En büyük zorluk Milenyum Kuşağı

Müşteri deneyimi, telekom sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en fazla odaklandığı konuların başında geliyor. Araştırmalar, en yaşlısı 35 yaşını geçen Milenyum Kuşağı’nın, gelecek 10 yılda telekom firmalarının en büyük ve en karlı müşteri segmentini oluşturacağını gösteriyor.

Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 46’sı, Milenyum Kuşağı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda şirketlerinin karşılaştığı en büyük sorunun, bu müşterilerle ilişki kurabilen yöneticiler bulmak olduğunu belirtiyor. Yine katılımcıların yüzde 43’ü, Milenyum Kuşağı’nın ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığını anlamakta güçlük çektiklerini vurguluyor.

Araştırmada öne çıkan bazı satır başları şöyle:

  • Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 87’si, siber güvenlik uzmanlarını, büyüme için önemli görüyor.
  • Katılımcıların yüzde 57’si, şirketlerinin dijital dönüşüm programı için yaptığı yatırımların getirisinin 12 içinde alınmaya başlanacağını düşünüyor.
  • Katılımcıların yüzde 70’i, yetenek yatırımı kapsamında personel sayılarının yüzde 5 oranında büyüyeceğini öngörüyor.
  • Telekom CEO’larının yüzde 44’ü, yapay zekâ teknolojisinin gelecek 3 yılda şirketlerinin gelir artışını hızlandıracağını düşünüyor.