Telekom Operatörleri 5G Fırsatlarına ve Zorluklarına Hazırlanıyor

 

  • 5G, operatörlere çeşitli endüstrilerde ve coğrafyalarda dijital dönüşümü hızlandırabilmelerine olanak tanıyan güçlü yetenekler sunuyor.
  • Dünya genelinde, ağ operatörlerinin CIO’ları ve CTO’ları 5G’yi destekleyecek yönetim, ağ ve Bilişim Teknolojileri (BT) dönüşümlerine hazırlanıyor.

 

Ericsson, MIT Technology Review Insights iş birliğiyle, telekom operatörlerinin 5G fırsatlarına ve zorluklarına nasıl hazırlandıklarını analiz eden ” 5G Operatörü” başlıklı bir rapor yayınladı.

  • 5G teknolojisi, telekom operatörlerinin birçok yeni uygulamayı ve hizmeti dinamik yöntemlerle sunmasına olanak tanıyor. Düşük gecikme süreleri, ultra yüksek bant genişliği ve mobil sınır bilişim (edge computing) yetenekleriyle, sayısız yenilikçi iş fırsatı ve daha iyi bir tüketici deneyimi mümkün. 5G’nin çoğunlukla kurumlara odaklı olan otonom araç filoları, nesnelerin interneti ve tam otomatik fabrikalar gibi kullanım alanları, operatörlere yeni gelir kaynakları elde etme fırsatı sağlıyor. Ancak bu hizmetler daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Şu aşamada, genel olarak operatörlerin 5G’nin beraberinde getirdiği hizmet fırsatlarını etkili bir şekilde keşfedebilecek endüstri alanında özel uygulama geliştirme deneyimi henüz tam olarak bulunmuyor. Bu nedenle operatörlerin gelecekte başarıya ulaşılabilmesi için yenilikçi bir iş ortağı ekosistemine ihtiyaç duyulacağı görüşü ağır basıyor.
  • Raporda, dünyanın önde gelen operatörlerindeki BT ve ağ yöneticilerinin 5G’ye geçişte nasıl bir yol haritası oluşturdukları inceleniyor. Ağ operasyonlarının gözden geçirilmesi, BT altyapısı, iş destek sistemleri (BSS) ve hızla büyüyen ekosistemde sayıları artan dijital hizmet iş ortaklarının dahil edilmesi de raporda yer alıyor. Rapordaki temel bulgular şöyle:
  • 5G’nin sunulmasında çalışma modelinin temelini iş birliği oluşturuyor. 5G, telekom operatörlerine farklı sektörler ve coğrafyalardaki şirketlerin dijital dönüşümlerini hızlandırabilmelerine olanak tanıyan güçlü teknolojik yetenekler sağlıyor. Ancak bu rapor için görüşülen yöneticiler, 5G’nin sağladığı değerlerden tam anlamıyla tek başlarına yararlanabilmelerinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Sınırsız sayıda fırsattan faydalanılabilmesi ve başarıya ulaşılabilmesi için iş ortaklarından oluşan bir sistem ve iş ortaklarının tam anlamıyla iş birliği yapmaları gerekiyor. Bu iş ortaklıkları, özel uygulama ve alan uzmanlığını getirebilecek donanım ve yazılım şirketlerini, geleneksel ve dijital oyuncuları ve küçükten büyüğe tüm yenilikçi işletmeleri içeriyor.
  • 5G hizmetlerinin ölçeklendirilebilmesi için “uygulama mağazası” tarzında özelleştirilmiş bir bağlantı gerektiriyor. 5G döneminde, etkili bir inovasyon ortağı olunabilmesi için faturalandırma, hizmet oluşturma ve katalog yönetimi gibi iş destek hizmetlerinin (BSS), çevik olmasının yanı sıra iş ortaklarına “kur ve çalıştır” kolaylığında hizmetler sunulabilmesi gerekiyor. Bunun bir sonucu olarak yapay zekâ, analitik ve otomasyonla güçlendirilen BSS yetenekleri, iş ortaklarına kendi başlarına bir tür “uygulama mağazası” kullanmaları için yapı taşları sağlıyor. Ölçeklenebilir ve yenilikçi olmanın amacı, “tanımla, fiyatlandır ve tekliflendir” gibi önemli BSS işlevlerinin otomasyonu için “sıfır dokunuşa” yakın olmaktır.
  • Zengin veri setleri, otomasyon, yapay zekâ ve gerçek zamanlı bilgi için sonsuz fırsatlar sunuyor. Operatörler, giderek daha da zenginleşen veri setleri, iş zekâsı ve yapay zekâ ile değer oluşturarak müşterilerin iş ortakları haline geliyor. Bu, operatörlerin her geçen gün daha da sanallaşan ve otomatikleşen yetenekler kullanarak, müşterilerinin dijital işlerine daha fazla dahil olmalarını ve belirli müşteri ihtiyaçlarına yönelik benzersiz hizmetler sunmalarını gerektiriyor.
  • İş destek hizmetlerinin (BSS) başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biri buluta geçiş. 5G’ye hazırlanan operatörlerin gündemlerinde buluta geçiş ilk sıralarda yer alıyor. Ancak ağ işlevlerinin buluta taşınması BT’ye göre henüz olgunlaşmamış düzeyde; diğer yandan, kullanımda olan uygulamaların sanallaştırılmasında bir isteksizlik söz konusu. Müşteri deneyimi, yöneticilerin buluta taşınması gerektiğini kabul ettikleri bir yetenektir. Sanallaştırılmış, isteğe bağlı bir hizmet sağlama platformu; telekom operatörünün, hizmet iş ortakları ve müşterilerle iş birliği içinde hızlı bir şekilde yenilikçi hizmetler geliştireceği ana temeli oluşturur.
  • 5G, hem teknolojik hem de kurumsal bir dönüşüm olacak. Operatörlerin, satış ve pazarlamadan operasyonlara, bilişim teknolojilerine, ağ yönetimine, fiyatlandırma ve faturalandırmaya kadar 5G yol haritalarında planlamaları gereken muazzam değişiklikler bulunuyor. Telekom operatörlerinin dahili süreçleri genellikle kurumsal segmentlere göre tüketici segmentlerine daha uyumludur. Bağlı cihaz sayısı insan abone sayısını çok yakında aşacak ve karmaşık kurumsal hizmetlerin daha fazla kullanılmaya başlanacak olması nedeniyle bu süreçlerin değişmesi gerekecektir. Hizmet sunumunun daha sanal hale gelmesi ve buluta özel ortamlarda iş ortaklarıyla beraber geliştirilen yeni teklifler nedeniyle, ağ ve BT ekiplerinin, süreçlerin ve platformların daha yakın ilişkilendirilmesine ihtiyaç duyulacaktır.