Sağlık Sektörü Birleşme ve Satın Alma Fırsatlarını Değerlendiriyor

 

EY’nin (Ernst & Young) 23. Global Sermaye Güven Barometresi’ne göre; dünya genelinde sağlık ve yaşam bilimleri şirketleri, operasyonel yetkinliklerini artırmak ve yeni pazarlara açılmak için birleşme ve satın alma (M&A) fırsatlarını değerlendiriyor. 2020 yılında karlılığın azaldığını belirten şirket yöneticileri, pandeminin sektör üzerindeki etkisinin kısa vadeli olacağını öngörüyor. Yöneticiler uzaktan sağlık hizmetlerini geliştirmek için teknoloji yatırımlarına odaklanıyor.

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, dünya genelinde sağlık ve yaşam bilimleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik görünüme ilişkin beklenti ve yakın vadeli planlarını ortaya koyan ‘23. Global Sermaye Güven Barometresi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Orta ve büyük ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin görüşlerini yansıtan araştırmaya göre; pandemi, sağlık ve yaşam bilimleri şirketlerini ürün ve hizmet portföylerini yeniden şekillendirmeye yöneltti.

Büyüme için dijital dönüşüm

Şirketler, pandemi sonrası için büyüme stratejileri kapsamında, operasyonel yetkinliklerini geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için teknoloji yatırımlarına hız vererek dijital dönüşüme odaklanıyor; birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendiriyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin %43’ü şirketlerinin gelecek 12 aylık dönemde aktif olarak birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendireceğini dile getiriyor.

Teletıp uygulamaları yaygınlaşıyor

Araştırmada hastaların tedavilere ulaşma biçimlerinin özellikle pandemi döneminde değiştiğine, teletıp uygulamalarının yaygınlaştığına ve klinik çalışmalarda teknoloji kullanımının arttığına vurgu yapılıyor. Araştırma sonuçlarına göre; uzun vadeli değer yaratma hedefleri doğrultusunda yöneticilerin %67’si dijital dönüşüm, %65’i ise müşteri ilişkilerine yatırımlarını artırıyor.

Karlılıktaki düşüş kısa vadeli olacak

Pandeminin sağlık ve yaşam bilimleri şirketleri üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmaya göre; yöneticilerin %89’u karlılıkta pandemi dolayısıyla düşüş görüldüğünü ifade ediyor. Öte yandan Covid-19 tedavisi ve aşısına yönelik çalışmalar yapan büyük ilaç şirketlerinin diğer biyofarmasötik şirketlerine göre karlılıkta olumlu ayrıştığı belirtiliyor. Medikal teknoloji (Medtech) şirketlerinin ise hastanelerde zorunlu olmayan ameliyatların ertelenmesinden olumsuz etkilendiği dile getiriliyor. Araştırmaya katılan yöneticilere pandeminin karlılık üzerindeki etkisinin ne kadar süreceği sorulduğunda ise %76’sı kısa vadeli olacağını ve 2021 veya 2022’de karlılığın geri geleceğini öngördüğünü söylüyor.

Teknolojide ek yatırım ihtiyacı doğdu

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri T. Ufuk Eren, araştırma sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Araştırmamız pandeminin, sağlık ve yaşam bilimleri şirketlerini uzun vadeli planları ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda portföylerini yeniden şekillendirmeye yönelttiğine işaret ediyor. Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (%90) iş stratejileri ve portföylerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiklerini belirtirken, yarısından fazlası (%56) pandeminin iş stratejilerindeki değişimi hızlandırıcı bir etki yarattığını ifade ediyor. Pandeminin sektörde teknoloji yatırımlarının önemini ön plana çıkarmasıyla birlikte ve alanda ek yatırım ihtiyacının da doğduğunu söyleyebiliriz. Sağlık ve yaşam bilimleri şirketlerinin 2021 ve 2022’de teknoloji yatırımlarına devam ederken, bir yandan da birleşme ve satın alma alanında oluşacak olanakları uzun vadeli bir bakış açısıyla gündemlerine alacaklarını söyleyebiliriz.”