Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalara odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, “AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında bugüne kadar toplam 87 projeye, 800 milyon avro destek sağladık.” dedi.

 

Bakan Varank, Ankara’da gerçekleştirilen, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali iş birliği kapsamında işletmelerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı’nın “Etkisi ve Ötesi” başlıklı tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından proje geliştiriciler, uzman ve akademisyenlerle; Ar-Ge, inovasyon ve bilimin buluştuğu toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Varank, “(Covid-19) Bu kritik süreçte AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz. Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki iş birliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.” diye konuştu.

TEŞVİK SİSTEMİNİN ÖNEMLİ AYAĞI

Varank, bu programlar kapsamında sağlanan desteklerin Bakanlığın genel teşvik ve destek sisteminin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, bugüne kadar IPA kapsamında 800 milyon avro destek sağladıklarına, destek verilen projelerin de ekonomik katkının yanında Türkiye’nin AB mevzuat ve standartlarıyla uyumunda da önemli bir işlev gördüğüne dikkati çekti.

46 PROJE HAYATA GEÇTİ

Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2007-2013 yıllarını kapsayan I. döneminde, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı, bölgeler arası sosyoekonomik farklılıkları azaltmayı ana hedef olarak belirlediklerini hatırlatan Varank, bu dönemde 43 şehirde toplam 520 milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

KOBİ’LERE 1 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN

IPA 1 döneminde desteklenen projelerden yaklaşık 1500 KOBİ’nin faydalandığını belirten Varank, 300’e yakın yeni işletmenin bu projeler aracılığıyla kurulduğunu, çeşitli fonlar vasıtasıyla KOBİ’ler için 1 milyar avroluk sermaye finansmanı imkânı oluşturduklarını anlattı.

“REKABETÇİLİK VE YENİLİK” TEMASI

Varank, Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan II. dönemini ise “Rekabetçilik ve Yenilik” temasıyla hayata geçirdiklerine işaret ederek, “Bugüne kadar yaklaşık 260 milyon avro bütçeli 41 projeyi destekledik. Bunlar arasında, yerli Kovid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar çok çeşitli projeler yer alıyor.” dedi.

PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

Firma ve kurumların AB programlarından daha fazla yararlanabilmesi noktasında rehberlik hizmeti veren teknik destek projelerine de ağırlık verdiklerini söyleyen Varank, “2000’li yılların başından bu yana katılım sağladığımız Birlik programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazla bir kaynağı ülkemize geri kazandırmayı başardık. Kapasite geliştirme alanındaki teknik destek projelerimize 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III döneminde de hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

1 TRİLYON AVROLUK KAYNAK

Varank, yaklaşık 1 trilyon avroluk bir kaynağı harekete geçirecek bu programın, yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımlara kaynak ve bütçe garantisi sağlayacağına dikkati çekerek, “Covid-19 süreciyle birlikte yaşanan ekonomik daralmanın etkilerini bertaraf etmek ve AB sanayisini yeniden canlandırmak için bu projelere hız verildiğini görüyoruz. YatırımAB programı dışında, 2021-2027 döneminde Tek Pazar, Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları da hayata geçirilecek.” şeklinde konuştu.

TÜM PAYDAŞLARLA İSTİŞARE

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik Ulusal Eylem Planı ve Yol Haritası çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Varank, 2021-2027 döneminde AB’den sağlanacak Katılım Öncesi Fonlar ve AB programlarına ulusal katılım noktasında tüm paydaşlarla istişare halinde olduklarını söyledi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ AVRUPA’DA GÖRÜYORUZ

Varank, AB üyelik sürecine sadece şartlar gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “AB’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti ve serbest ticarete dayalı değer yargıları bizim medeniyet anlayışımızla örtüştüğü için AB ile ortaklık kurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere, biz ülkemizin geleceğini Avrupa’da görüyoruz. Avrupa’nın geleceğinin de Türkiye’ye bağlı olduğuna inanıyor, Türkiye’nin üyelik sürecini AB açısından bir sınav olarak görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu, AB’nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımla ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, gerçekleşen projelerin sanayi ve teknolojiye katkı sağladığını belirterek, asıl faydanın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin tamamlanması ile olacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye ile AB’nin sanayi ve teknoloji alanında yürüttüğü iş birliğine değinerek, “AB tarafından finanse edilen Rekabet, Yenilik, İstihdam ve Eğitim Eylemleri arasında tamamlayıcılık ve sinerji sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, “Ekonomimizi büyütmenin en temel yolunun daha yenilikçi ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturmaktan ve yüksek katma değer üretmekten geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle Rekabetçi Sektörler Programını yürütüyoruz.” diye konuştu.