Pandemi Sonrası Dünyada Ağ Kalitesini Korumak

 

EY’ın Telekomünikasyon Operatörleri için En Büyük 10 Risk – 2020 raporuna göre; pandemi döneminde artan talebin etkisiyle ağ kalitesinin korunması şirketler için büyük önem taşıyor. Rapor, telekomünikasyon şirketlerinin dijital dönüşüm planlarını pandeminin etkisiyle yeniden gözden geçirdiğine işaret ediyor. Raporda ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin değişen düzenlemelerin ve yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G’ye hazırlığın telekomünikasyon şirketleri için öne çıkan riskleri oluşturduğu belirtiliyor 

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), telekomünikasyon sektöründeki büyüme trendlerini teknolojik dönüşüm, insan kaynağı ve siber güvenlik gibi çeşitli açılardan incelediği Telekomünikasyon Operatörleri için En Büyük 10 Risk – 2020 raporunun sonuçlarını açıkladı. Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve tüketici anketi sonucu oluşturulan rapor, sektörün büyümek için gelecek 12 aylık dönemde yönetmesi gereken riskleri mercek altına alıyor.

Raporda telekomünikasyon şirketlerinin Covid-19 pandemisi sürecinde ağ kullanım talebindeki artış ile yaşanan güçlüklerin üstesinden gelmede büyük ölçüde başarılı olduğu ifade ediliyor. Buna karşın altyapı dayanıklılığının korunması ve erişimin genişletilmesine yönelik baskının sektörün karşı karşıya olduğu en büyük güçlükler olduğu vurgulanıyor.

Pandemi küresel telekomünikasyon trafiğini %70 artırdı

Rapora göre; pandemi dönemi başındaki ilk sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte küresel telekomünikasyon trafiğinde %70’e varan bir yükseliş görüldü ve şirketler bu talebi karşılamada gerekli adımları atmaya çalıştılar. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’taki tüketicilerin %42’si telekomünikasyon şirketlerinin kaynaklarını genişbant kalitesini korumaya yönlendirmeleri gerektiğini ifade ederken, ABD’li tüketicilerin %32’si ise pandemi başlangıcından bu yana ev internetinin güvenilirliği, hızı ve bağlantısından memnun olmadıklarını belirtiyor.

Sektör, yetkinlikleri geliştirmeye odaklanmalı

“Genel olarak pandemi sırasında uzaktan çalışma, evde eğitim ve eğlencede yaşanan ağ kullanım artışı karşısında telekomünikasyon şirketlerinin başarılı bir performans sergilediklerini gözlemledik” diyen EY Türkiye Risk Danışmanlığı Hizmetleri ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Emre Beşli, rapor sonuçları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Öte yandan önümüzdeki döneme baktığımızda sektörde gelirlerin pek çok ürün kategorisinde düşüş göstermesi yüksek ihtimal dâhilinde görünüyor. Telekomünikasyon şirketlerinin bu ortamda yetkinliklerini geliştirmeye odaklanmaları ve özellikle yeni normalde büyüme kaydetmek için müşteri memnuniyetini sürdürmeleri önem taşıyor.”

Dijitalleşme girişimleri yeniden yapılandırılıyor

Rapora göre dijitalleşme girişimlerinin devam ettirilmesi önündeki engeller telekomünikasyon sektörünün risk gündeminde ikinci sırada yer alıyor. Telekomünikasyon şirketlerinin %78’i Covid-19 pandemisinin etkisiyle otomasyon ve dijital dönüşüm programlarının hızını yeniden gözden geçiriyor veya adapte ediyor. Bununla birlikte veri analizi ve yapay zekâ alanlarında yetenek açığı devam ediyor.

Tedarik zincirlerindeki aksamalar 5G’ye hazırlığı geciktirebilir

Raporda ayrıca, küresel ticarette yaşanan olumsuz gelişmelerin ağ ekipmanlarının sağlandığı tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanmasına neden olduğu ve bu durumun yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G’ye hazırlığı geciktirebileceğine ilişkin sektörde endişe yarattığı ifade ediliyor. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin değişen düzenlemeler de telekomünikasyon şirketleri için öne çıkan riskler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık’taki tüketicilerin ancak %47’sinin online verilerinin kendi kontrollerinde olduğunu düşündüklerini belirtiyor.