Yazar

Arzu TUFAN

 

 

Ocak 2019

 

Nesnelerin İnterneti

 

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), fiziksel nesnelerin birbiriyle iletişim kurması amacı ile geliştirilen ve bu iletişimi İnternet ağı üzerinden çeşitli haberleşme protokollerini kullanarak, nesnelerin birbirleri ile iletişim kurmasını hedefleyen akıllı ağ alt yapısını oluşturan akıllı sistemlerdir.

IoT’nin kullanıldığı alanlar; Akıllı Şehir, Akıllı Çevre, Sağlık Sektörü, Akıllı Ev, Akıllı Hayvancılık ve Tedarik Zincirleridir. Bu alanlarda kullanım etkinliğini ve IoT’nin nasıl çalıştığını kısaca özetleyelim…

Akıllı Şehir: Akıllı şehirler planlanırken konumlanacağı bölgede trafik, park yeri, ışıklandırma, atık yönetimi ve bu bölgede yaşayacak olan insanların şehrin diğer kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanabilmesi açısından belirlenen haberleşme protokolleri üzerinden iletişim ağları ile nesnelerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Akıllı Çevre: Hava kirliliği, yağış durumu, baraj doluluk oranları ve orman yangını gibi önem arz eden çevresel faktörlerin gözlenmesi ve gereken durumlarda acil müdahalelerde bulunabilmesi açısından belirlenen haberleşme protokolleri üzerinden iletişim ağları ile nesnelerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Akıllı Ev: Yaşam kalitemizi daha iyi standartlara taşımayı hedefleyen bu neden ile ışık, ısı, havalandırma ve güvenlik gibi konularda evlerin sağladığı hizmetlerin belirlenen haberleşme protokolleri ve iletişim ağları üzerinden nesnelerin uzaktan yönetilmesi ve durumunun takibi amacıyla kullanılan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Sağlık Sektörü: Gelişen ve değişen teknoloji sayesinde, tıbbi cihazların mobil olması ile birlikte internet üzerinden mobil hasta takibi ve yaşlı hasta bakımında sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi, verilerin takibi, hastanın konforu ve güvenliğinde dikkate alınarak belirlenen, haberleşme protokolleri üzerinden iletişim ağları ile nesnelerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Tedarik Zincirleri: Perakende ve gıda sektöründen örnek vermek gerekir ise soğuk zincir, stoklarda azalmakta olan ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin takibini ve yerine yenilerinin siparişinin verilmesi gibi tedarik uygulamalarına katkıda bulunmaları amacıyla geliştirilen belirlenen haberleşme protokolleri üzerinden iletişim ağları ile nesnelerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Akıllı Hayvancılık: Hayvanların sayısı bulunduğu ortamların ısısı, zararlı gaz durumu, sağlık bilgisi gibi parametrelerinin takip edilmesi amacı ile belirlenen haberleşme protokolleri üzerinden iletişim ağları ile nesnelerin iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı sistemlerden oluşmaktadır.

Bahsetmiş olduğum bu farklı kullanım alanlarında IoT işlem bakımından çalışma prensibi; Veri Analiz Mimarisi, Veri Toplama Mimarisi, Veri İletişim Mimarisi, Sensor Teknolojilerini, Güvenlik ve Kişisel verilerin korunmasını yapısında barındırarak oluşturan Yeni Nesil Teknolojilerdir. Ve bütün bu dağıtık yapıyı her nerede olur iseniz olun bulunduğunuz tek noktadan yönetim kontrolünü sağlayabilirsiniz.

IoT Avantajları:

  • Bilgi: Nitelikli bilgiye kolay, hızlı ve doğru erişim imkânı sağlaması.
  • İzleme: Farklı sektörlerdeki kullanım alanları ile farklılık göstermekle birlikte kurumları ya da kişileri herhangi bir lokasyon’a bağımlı kalmadan izleme imkânı sunar.
  • Zaman: Modern insanın yaşamında hayatı kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar.
  • Maliyet: Kurum ya da Kişilere göre planlanan projelerde kullanılan ekipman açından maliyetlerin ölçeklendirilerek minimize edilmesi mümkündür.

IoT Dezavantajları:

  • Gizlilik: Kurumların ve kişilerin verilerinin korunması önem arz etmektedir.
  • Güvenlik: Akıllı sitemlerimize yönelik siber saldırılar.

IoT’yi planlarken bu süreci doğru yönetebilmek adına Ar-Ge merkezleri ile koordineli çalışarak  ilerlemeli oluşabilecek dezavantajları dikkate alınmalı ve önlem paketleri geliştirmeliyiz. Bütün bu sürecin doğru planlanması ve yönetilmesi gelecekte oluşabilecek tehdit unsurlarını minimize etmemizi sağlayacaktır. Geleceğe yönelik doğru adımlar ile ilerlememizin önünü açacaktır.