Nanoteknoloji Laboratuvarlarından Geliştirilen Ürün Kalıcı Hijyen Sağlıyor

 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nanoteknoloji laboratuvarlarında geliştirilen “Antimic: Sürdürülebilen Hijyen” malzemesi insan sağlığını tehdit eden mikrobiyal oluşumlardan kişileri koruyor, uzun süreli ve kalıcı hijyen sağlayarak yaşam konforunu artırıyor.

 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Menceloğlu liderliğinde sol-gel tekniği ile geliştirilen “Antimic: Sürdürülebilien Hijyen” malzemesi insan popülasyonunun yoğun olduğu ortamlarda sürekli hijyen sağlıyor.

Mikroorganizmaların karşı 60 güne kadar etkili

Kimyasal yapı içerisinde antimikrobiyal etkinlik gösteren kısmın virüslere karşı koruduğu saptandı. Virüslerin cansız yüzeylerde bile 24-48 saat yaşaması yüzeylerde kalıcı dezenfeksiyonun önemini artırıyor. Piyasadaki dezenfektanların çoğu uçucu kimyasallar olduğundan uygulama sonrasında yüzeyler yeniden mikroorganizmaların bulaşmasına açıktır.

Antimic’in uygulandığı yüzeylerde kısa bir sürede nanoölçekte tabaka oluşturan bir sol-gel tepki gerçekleşmekte ve bu koruyucu tabaka, her türlü temizlik malzemesi ve günlük kullanım koşulları karşısında 30-60 güne kadar etkisini yitirmiyor.

İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu Antimic ürünler, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile konforlu koruma sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı

Patenti Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Antimic ürünü Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatı ile satılıyor. EPA, Protokol #01-1A” kalıcılık testini geçen ürünün, performans testleri de sahada ve laboratuvar ortamında kanıtlandı.