Model Fabrika ve Yenilik Merkezleri

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Avrupa Birliği (AB) desteği ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında İzmir, Gaziantep ve Mersin’de Yenilik Merkezleri ve Model Fabrikalar faaliyete geçti. İnovasyon, dijitalleşme, girişimcilik ekosistemi ve üretimde verimliliği güçlendirmeyi hedefleyen merkezler, yerel imalat sanayiini teknoloji odaklı dönüştürerek, rekabet güçlerini artıracak ve firmaları yeni sanayi devrimine hazırlayarak sürdürülebilir büyümeyi tetikleyecek. Projenin yerel düzeydeki ortaklığını ise, özel sektörü temsil eden ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölgeleri üstleniyor.

 

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İzmir, Gaziantep ve Mersin’de faaliyete geçen Yenilik Merkezleri ve Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri – Model Fabrikalar ile ekonomide yapısal bir dönüşüme imza atıyor. AB tarafından finanse edilen, UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında, üç Model Fabrika ve Yenilik Merkezi İzmir, Gaziantep ve Mersin’de faaliyete geçti. Merkezler firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme ve yalın üretim konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini artıracak ve şirketleri yeni sanayi devrimine hazırlayacak.

UNDP’den yapılan açıklamaya göre AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’ni ziyaret ederek girişimcilik, dijitalleşme ve yalın üretim konusunda şirketlere ve girişimcilere rehberlik edecek merkezin faaliyetlerini inceledi. Büyükelçi Meyer-Landrut’a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, proje ortakları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, UNDP temsilcileri ve sanayiciler eşlik etti.

3 bin 800 m2 kapalı alan olmak üzere 5 bin m2 toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi verimlilik konularında Çukurova Kalkınma Ajansı, girişimcilik alanında ise KOSGEB ile ortak çalışacak ve Merkezlerden eğitim ve danışmanlık alan firma ve girişimcilere maddi destek de sağlanacak.

İzmir, Mersin ve Gaziantep’te faaliyete geçen Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezleri, yerel işletmeler, KOBİ’ler ve girişimciler için yatırım ve girişimcilik ekosistemini geliştirecek, şirketlere dijital dönüşümlerinde rehberlik edecek, inovasyon ve yalın üretim uygulamaları yoluyla imalat sanayiinde verimlilik artışları sağlayacak. Proje kapsamında faaliyete geçen Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri – Model Fabrika ve Yenilik Merkezleri, şirketlerin rekabet güçlerine de katkıda bulunarak, ihracat için yeni kanallar açacak ve nitelikli istihdama katkıda bulunacak.

Merkezler, büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm işletmelere dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda da destek oluyor. Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri – Model Fabrika’nın odağında imalatçı KOBİ’lerin üretim süreçlerindeki kayıp kaçakları önlemek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etmek ve enerji verimliliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunuyor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Model Fabrika’da CNC torna ve freze, abkant, lazer kesme makinesi, montaj hattı ve operatörlerin bulunduğu bir üretim hattı da yer alıyor. Her sektöre hizmet verebilecek niteliğe sahip olan Model Fabrika’da özellikle KOBİ’lere yönelik deneysel öğrenme teknikleri kullanılarak yalın üretim ve dijital dönüşüm yetkinliği kazandırılıyor. 2020 yılında faaliyete geçen Model Fabrika’da teorik ve uygulamalı eğitim alan KOBİ’ler üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji verimliliği konularında önemli aşamalar kat etti.

Model Fabrikalardan yararlanacak KOBİ’lerin zaman, sermaye ve enerji tasarruf etmesi, üretim ve ürün geliştirme maliyetlerini düşürmesi ve böylelikle daha fazla yatırım yapacak, işlerini büyütecek ve yeni çalışanları işe alacak kaynaklara sahip olması bekleniyor.

Öte yandan, Yenilik Merkezlerinin başlıca hedefi ise, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te ekonomik aktörlerin rekabet gücünü ve inovasyon yetkinliklerini artırmak suretiyle, yerel işletme ve girişimcilik ekosistemlerini destekleyerek şirketler için cazibe merkezi olmalarını sağlamak. Yenilik Merkezleri, girişimciler için kapasite geliştirme hizmetleri, ihtisas programları (İnovasyon Yol Haritası, Ticarileştirme Yol Haritası, Büyüme Hızlandırıcı vs.), laboratuvar ve ofis hizmetleri, farkındalık ve ekosistem geliştirme faaliyetleri sunuyor. İzmir, Mersin ve Gaziantep’i inovasyon ve girişimcilik alanında ulusal ve uluslararası merkezlerine dönüştürmeyi hedefleyen merkezler, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı da destekleyecek.

UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma uzmanlığını ve AB desteğini bir araya getiren proje, 2.000 yeni istihdam yaratacak, 150 yeni şirket veya ortak girişimin kurulmasını sağlayacak.