Milyarlık Evrensel Hizmet Fonu Milyonlarca Öğrenciye Umut Olabilir

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ülkemizde milyonlarca öğrenci ve çalışan, okulları, iş yerleri yerine zorunlu olarak eğitimlerine ve işlerine evlerinden devam ediyor. Eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin önemli bir kısmı uzaktan eğitim imkânlarına sahip değil. Yine ülkemiz fiber altyapısının uzun vadede ne kadar süreceği belli olmayan bu duruma karşı nasıl bir performans sergileyeceği de tam olarak bilinmiyor. TELKODER üyeleri ve diğer tüm telekomünikasyon işletmecileri salgının başladığı Mart ayından bugüne vatandaşların kesintisiz haberleşmesini sağlayabilmek için özverili çalışmalarına devam etseler de “fiber internet” başta olmak üzere teknolojik gereksinimlere sahip olmayan öğrenci ve ailelerinin uzaktan eğitim imkanına sahip olmaması önemli bir sorun olarak karışımızda duruyor.

 

15 yıldır biriken Evrensel Hizmet Fonu önemli bir kaynak

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Evrensel Hizmet Kanunu’nun Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle birlikte 2005 yılı Haziran ayında Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bugüne kadar toplanan evrensel hizmet gelirinin yaklaşık olarak 11 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini hatırlattı. TELKODER, bu önemli kaynağın hem vatandaşlarımıza hem de telekomünikasyon işletmecilerimize bu süreçte önemli bir fayda sağlayacağına dikkat çekiyor.

Evrensel Hizmet Fonu yaşadığımız bu olağanüstü günler için

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci: “Mart ayından bugüne yaşadığımız salgın nedeniyle hem ülkemiz hem de dünya çeşitli zorlu süreçleri tecrübe ediyoruz. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik ülkemizi zora sokarken bu zorluklarla mücadele eden; öğrencilerin eğitiminin aksamamasını ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlayan en önemli sektörlerden birisi de telekomünikasyon sektörüdür. Öğrencilerimizin eğitiminin, vatandaşlarımızın haberleşme imkânlarının ve ülkemizin fiber altyapısının pandemi süresince olumsuz etkilenmemesi için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılması düşünülmelidir. Bir bakıma bu gibi olağanüstü günler için düşünülmüş ve oluşturulmuş Evrensel Hizmet Fonu, uzaktan eğitim gören çocuklarımızın internete erişimlerinin sağlanması ve ülkemiz fiber altyapısının yaygınlaştırılması için kullanılmalıdır. TELKODER üyesi işletmeciler Evrensel Hizmet fonu kullanılarak öğrencilere internet erişimi sağlamaya hazırdır. Ayrıca, bu zor dönemde adeta ülkemiz için bel kemiği görevi gören telekomünikasyon sektörümüzün ayakta tutulması kritik bir önem taşıyor. Telekomünikasyon gibi lokomotif bir sektörde yaşanacak sıkıntılar tüm ekonomimizi derinden sarsabilir. TELKODER olarak yetkilileri bu çerçevede sorumluluk almaya davet ediyoruz.” diyor.

Evrensel Hizmet Fonu nasıl tanımlanıyor?

Evrensel Hizmet Kanunu, Türk Telekom’un özelleştirmesi ile birlikte 2005 yılı Haziran ayında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mer’i mevzuatın ilgili maddesine göre evrensel hizmetin gelirleri; BTK tarafından yapılan yetkilendirme ücretinin %2’si, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan işletmecilerin yıllık net satış hâsılatının %1’i, yetkilendirmiş işletmecilerin ödemekle yükümlü oldukları Hazine payın %10’u, BTK’nın işletmecilere verdiği idari para cezalarının %20’si gibi kalemlerden oluşuyor. Evrensel hizmet, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nun 2. maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlanıyor.