Medya ve Eğlence Şirketleri 2019’da Baby Boomers Kuşağına Odaklanacak

 

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin Medya ve Eğlence Şirketleri için 2019 Fırsat ve Tehditleri raporuna göre; Baby Boomers kuşağının teknoloji ile giderek daha fazla ilgilenmesi ve tüketim davranışlarının değişmesi, 2019’da büyümeyi hedefleyen medya ve eğlence şirketlerinin gündem maddeleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

 

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketler için gelecek 12 aylık dönemde fırsat ve risk barındıran alanları mercek altına aldığı Medya ve Eğlence Şirketleri için 2019 Fırsat ve Tehditleri raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda, medya ve eğlence şirketlerinin 2019’da rekabet avantajı yakalamak için Z kuşağı odağının ötesine geçerek farklı nesilleri kapsayıcı bir strateji benimsemeleri gerektiğine vurgu yapılıyor. Rapora göre; Baby Boomers kuşağının teknoloji ile giderek daha fazla ilgilenmesi ve tüketim davranışlarının değişmesi, 2019’da büyümeyi hedefleyen medya ve eğlence şirketlerinin gündem maddeleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Baby Boomers dijital içerik tüketiminde ustalaştı

Rapora göre; son yıllarda genç nesiller sektörün içerik ve kanal stratejisinin merkezinde yer aldı. Ancak Z ve Y kuşakları her ne kadar dijital teknolojilerin başlangıcı veya gelişimi sırasında doğmuş olsalar da ‘Baby Boomers’ olarak adlandırılan ve 1946 ile 1964 arasında doğan nesil de teknoloji ile giderek daha fazla ilgilenmeye başladı. Raporda; Z ve Y kuşaklarına göre daha fazla harcanabilir gelire sahip olan Baby Boomers kuşağının teknoloji kullanımını giderek daha fazla benimsediği ve dijital içerik tüketimi konusunda deneyim kazandığı ifade ediliyor.

Baby Boomers kuşağının marka bağlılığı daha yüksek

EY’nin X, Y ve Z kuşaklarının tüketim tercihlerine ilişkin araştırmasına göre; Baby Boomers kuşağının marka bağlılığı genç kuşaklara göre yüksek. Bununla birlikte dünya genelinde 65 yaş üstü insan sayısının 2020 yılında 5 yaş altı çocuk sayısını geçeceği öngörülüyor. Söz konusu demografik değişimin medya ve eğlence şirketleri için kayda değer bir büyüme fırsatı yarattığının belirtildiği raporda; şirketlerin Baby Boomers kuşağının tüketim tercihlerini daha iyi anlamak için adım atmaları gerektiği vurgulanıyor.

Veri odaklı yaklaşım büyümeyi destekler

Demografik bir grup olarak Baby Boomers kuşağının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu ve teknoloji adaptasyonu sayesinde zamanla giderek daha da etkin hale geleceğini dile getiren EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı ve Risk Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Emre Beşli, rapor sonuçları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Tüketiciyle yakınlaşma çabasında rekabetin artması, başarıyı yakalamak isteyen medya ve eğlence şirketlerinin odak alanlarını genç nesillerin ötesine genişletmelerini gerektiriyor. Bu doğrultuda gittikçe daha karmaşık bir yapıya sahip olan sektörde veri odaklı bir yaklaşım benimsenmesi, şirketlerin Baby Boomers kuşağının teknolojiyi kullanma biçimlerini daha iyi anlamalarına ve doğru kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmelerine destek olacaktır.”

Müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanacaklar

Medya ve eğlence şirketlerinin 2019’da müşteri deneyimini iyileştirmeye öncelik vereceklerini belirten EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, Telekom, Teknoloji ve Medya sektörü lideri Sinem Arı Öz ise şunları söyledi:

“Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, sektör genelinde yeni ürün geliştirilmesine yönelik çabaları sürekli olarak teşvik ediyor. Ancak geliştirilen yeni ürünler erişim kolaylığı, kullanım rahatlığı ve sadelik gibi unsurlarla desteklenmediğinde müşteri deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu anlamda medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, müşteri deneyimini öncelikli bir alan haline getirerek birden fazla kanaldan ilgili verileri toplayıp analiz edecek altyapıya sahip olmaları ve bu verileri ekosistemlerinde işlemeleri büyüme hedeflerini yakalayabilmelerinde önem taşıyor.”