Özel Haber

KVKK’da Dev Cezalara Doğru…

 

Dijital Biz Dergisi’nin medya sponsorluğu, Vatansever Bilişim ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliği ile BAU Beşiktaş Güney kampüsünde yapılan “Verinin Dönüşüm Sürecinde KVKK’nın Yeri” etkinliğinde KVKK politikasının belirlenmesi, süreç yönetimi ve dijital dönüşüm konuları değerlendirildi.

 

Vatansever Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Vatansever, konuşmasında KVKK’da ilgili kişiyle tüm vatandaşların ifade edildiğini, kanunda yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunmasının öngörüldüğünü belirtti.

Tüzel kişilerin kanun kapsamı dışında tutulduğuna dikkati çeken Şenol Vatansever, “Tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de kanun kapsamında koruma altında oluyor. Ancak burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, gerçek kişiye ait. Verisi işlenen herkes ilgili şirketin veri sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarına sahip.” değerlendirmesini yaptı.

Şenol Vatansever, kanun çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilinmesi, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi gibi haklara sahip olunduğunu kaydetti.

Herkesin kişisel veriler konusunda haklarının farkında olmasını isteyen Şenol Vatansever, bu konuda öncelikle şirketin veri sorumlusuna yazılı olarak başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu bildirerek, “Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak zorunda. Veri sorumlusu buna göre talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yapılmak durumunda.” ifadelerini kullandı.

KVKK’da yaptırımlarla yüzleşmek durumunda kalan şirketlerin son pişmanlığının fayda etmediğini belirten ve konuyla ilgili Dijital Biz Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Vatansever Bilişim Direktörü Sema Vatansever, “Kurulun şirketler karşısında verinin işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına kadar çok geniş yetkileri var. Şirketlerin sürecin mağduru olmaması için ilgili kişilerden gelen talepleri hızlı ve doğru biçimde cevaplaması gerekiyor. Vatansever Bilişim olarak dağıtıcısı olduğumuz yerli ve milli çözümümüzle buna uygun teknoloji altyapısı sağlıyoruz. T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri gibi bilgileri işletim sisteminden bağımsız olarak dosyaların içerisinde, taranmış dokümanlarda, yazılımlarda, veri tabanlarında ve bunları kullanan uygulamalarda; arayıp bulabiliyoruz, raporlayabiliyoruz, taşıyabiliyoruz, silebiliyoruz.” diyerek, ayrıca henüz KVKK’ya uyum çalışmasına başlamamış şirketlere stratejik iş ortaklarıyla beraber hukuk danışmanlığı dahil uçtan uca anahtar teslimi çözüm oluşturabildiklerini belirtti.

Vatansever Bilişim KVKK Çözümü Genel Özellikleri Nelerdir?

 • Komut satırından çalışır. Arayüz gerektirmez, esnektir, script ve batch içinde kullanılabilir. Aynı zamanda kolay kullanıcı arayüzüne de sahiptir.
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirmeye sahiptir. Yani BT, İK, Finans, Satış vb. bölümlerde çalışanların sadece kendi sorumlu oldukları alanlarda tarama yapmasına imkân verir.
 • Standart olarak tanımlı olan kişisel verilere ek olarak yeni kişisel veriler de tanımlamanıza imkân verir.
 • Tanımlı olan tüm sistemlerde bulunan tanımlı olan tüm kişisel verileri tek tuş tıklamasıyla tarayabilir.
 • Kelime bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla kelime tarayabilir. Örneğin; kişisel verileriyle ilgili talepte bulunan 100 kişi varsa, her biri için tek tek arama yapmak yerine 100’ü için de aynı anda tarama yapılabilir.
 • Regex bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla regex tarayabilir.
 • Sadece değişen dosyaları tarama özelliği vardır. Böylece zaman tasarrufu sağlanabilir.
 • Admin paylaşımları (Administrative Shares) ile uzaktan tarama yapabilir.
 • Kendi zamanlayıcısı ile belirli periyotlarda (her saat, iki saatte bir vb.) çalışabilir. Microsoft Windows Task Scheduler ile de çalışabilir.
 • Dosya taramada yapılan silme ve taşıma işlemlerinin raporlarının imzalı olarak saklanmasını sağlar.
 • Vatansever Bilişim SIEM çözümü ve diğer SIEM çözümleri ile entegre olabilirsiniz.

Vatansever Bilişim KVKK Çözümü Neleri Destekler?

 • Dosyalar
  • Adobe Acrobat Reader (PDF)
  • Şifrelenmiş Adobe Acrobat Reader (PDF)
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Comma-separated values (CSV)
  • Text
 • Tagged Image File Format (TIFF)
 • Çeşitli Resim Biçimleri
  • The Joint Photographic Experts Group (JPEG)
  • The Graphics Interchange Format (GIF)
  • Portable Network Graphics (PNG)
 • Outlook Data File (.PST)
 • CRM çözümleri
  • SugarCRM vb.
 • ERP çözümleri
  • SAP
  • Uyumsoft
  • Logo
  • Mikro vb.
 • Veri tabanları ve bunları kullanan uygulamalar
  • MS SQL
  • Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQLite
  • H2

Advertorial: Vatansever Bilişim – www.vatanseverbilisim.com