Özel Haber

KVKK’da 39 Bin Firma 20 Bin TL – 1 Milyon TL Arası Para Cezası ile Karşı Karşıya!

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 30 Eylül 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan kayıt süresinde VERBİS’e toplam 50.000 firmanın kayıt olması gerektiğini, ancak henüz sadece 11.000 firmanın kayıt olduğunu belirtmişti. Bu durumda geriye kalan 39.000 firma belirtilen son tarihe kadar kayıt olmazsa 20.000 TL – 1.000.000 TL arası para cezası ödeyecek!

 

Vatansever Bilişim, KVKK kapsamında sağladığı uçtan uca anahtar teslimi çözümlerle tüm firmaların en büyük yardımcısı olacak. Para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma riski taşımasına rağmen ilk yatırım maliyetleri sebebiyle henüz KVKK’ya uyum çalışması yapamamış şirketleri lisans kiralama modeliyle de rahatlatacak.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na intikal ettirilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,
 • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazetede yayımlanmasına

karar verildi.

Konuyla ilgili olarak Kurumun Twitter paylaşımına yorum yapan Vatansever Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Vatansever, “31 Aralık’a kadar artık rahatız havası oluştu. #VERBİS bu sürecin sadece bir parçası. Şirketler/Kurumlar şu anda da İdari Tedbirler ve Teknik Tedbirler kapsamında uyumlu olmak zorunda! Uyumlu olmamaları ya da veri ihlali yapmaları durumunda ceza yemelerinin önünde bir engel yok.” açıklamalarında bulunarak firmaları uyardı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, konuya açıklık getirecek şekilde Twitter hesabından 2 önemli paylaşım daha yaptı:

 • #VERBİS yükümlülüğü bulunan veya bulunmayan tüm veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum göstermesi ve kişisel veri güvenliği konusunda gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alması ve uygulaması gerekmektedir. #KVKK
 • Bütün veri sorumluları, 6698 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve Kanuna uyum süreçlerini gözden geçirerek varsa eksikliklerini en kısa sürede tamamlamalıdır. #KVKK

Vatansever Bilişim Direktörü Sema Vatansever, KVKK’da ilgili kişiyle tüm vatandaşların ifade edildiğini belirterek, “Verisi işlenen herkes ilgili şirketin veri sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarına sahip.” değerlendirmesini yaptı.

Sema Vatansever, kanun çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilinmesi, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi gibi haklara sahip olunduğunu kaydetti.

Herkesin kişisel veriler konusunda haklarının farkında olmasını isteyen Sema Vatansever, bu konuda öncelikle şirketin veri sorumlusuna yazılı olarak başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu bildirerek, “Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırmak zorunda. Veri sorumlusu buna göre talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yapılmak durumunda.” ifadelerini kullandı.

Sema Vatansever, Kurum Başkanından gelen açıklamalara dikkat çekerek, “Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 30 Eylül 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan kayıt süresinde VERBİS’e toplam 50.000 firmanın kayıt olması gerektiğini, ancak henüz sadece 11.000 firmanın kayıt olduğunu belirtmişti. Bu durumda geriye kalan 39.000 firma belirtilen son tarihe kadar kayıt olmazsa 20.000 TL – 1.000.000 TL arası para cezası ödeyecek!” hatırlatmasında bulunarak, Vatansever Bilişim olarak şirketlere çözüm sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi.

KVKK çözümleriyle ilgili şirketlerden gelen yoğun lisans kiralama taleplerini karşılamak için model oluşturduklarını belirten Sema Vatansever, “Artık şirketlerin ilk yatırım maliyetlerini dert etmelerine gerek yok. 36 aylık lisans kiralama modeli ile sistemlerini KVKK’ya uyumlu hale getirebilecekler. Türkiye’deki tüm şirketlerin bu imkândan yararlanmasını isteriz.” dedi. Türkiye’nin her yerine çözüm götürebilmek için İstanbul dahil tüm illerde lokal iş ortaklarıyla beraber çalışacaklarının altını çizdi. Hukuk bürolarını ve bilişim şirketlerini iş ortaklığı başvurusu yapmaya davet etti: https://www.vatanseverbilisim.com/is-ortakligi-basvuru-formu/

Vatansever Bilişim Direktörü Sema Vatansever, KVKK’da yaptırımlarla yüzleşmek durumunda kalan şirketlerin son pişmanlığının fayda etmediğini ifade etti ve, “Kurulun şirketler karşısında verinin işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına kadar çok geniş yetkileri var. Şirketlerin sürecin mağduru olmaması için ilgili kişilerden gelen talepleri hızlı ve doğru biçimde cevaplaması gerekiyor. Vatansever Bilişim olarak dağıtıcısı olduğumuz yerli ve milli çözümümüzle buna uygun teknoloji altyapısı sağlıyoruz. T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri gibi bilgileri işletim sisteminden bağımsız olarak dosyaların içerisinde, taranmış dokümanlarda, yazılımlarda, veri tabanlarında ve bunları kullanan uygulamalarda; arayıp bulabiliyoruz, raporlayabiliyoruz, taşıyabiliyoruz, silebiliyoruz.” diyerek, ayrıca henüz KVKK’ya uyum çalışmasına başlamamış şirketlere stratejik iş ortaklarıyla beraber hukuk danışmanlığı dahil uçtan uca anahtar teslimi çözüm oluşturabildiklerini belirtti.

Vatansever Bilişim KVKK Çözümü Genel Özellikleri Nelerdir?

 • Komut satırından çalışır. Arayüz gerektirmez, esnektir, script ve batch içinde kullanılabilir. Aynı zamanda kolay kullanıcı arayüzüne de sahiptir.
 • Kullanıcı bazlı yetkilendirmeye sahiptir. Yani BT, İK, Finans, Satış vb. bölümlerde çalışanların sadece kendi sorumlu oldukları alanlarda tarama yapmasına imkân verir.
 • Standart olarak tanımlı olan kişisel verilere ek olarak yeni kişisel veriler de tanımlamanıza imkân verir.
 • Tanımlı olan tüm sistemlerde bulunan tanımlı olan tüm kişisel verileri tek tuş tıklamasıyla tarayabilir.
 • Kelime bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla kelime tarayabilir. Örneğin; kişisel verileriyle ilgili talepte bulunan 100 kişi varsa, her biri için tek tek arama yapmak yerine 100’ü için de aynı anda tarama yapılabilir.
 • Regex bazlı tarama yapabilir. Aynı anda birden fazla regex tarayabilir.
 • Sadece değişen dosyaları tarama özelliği vardır. Böylece zaman tasarrufu sağlanabilir.
 • Admin paylaşımları (Administrative Shares) ile uzaktan tarama yapabilir.
 • Kendi zamanlayıcısı ile belirli periyotlarda (her saat, iki saatte bir vb.) çalışabilir. Microsoft Windows Task Scheduler ile de çalışabilir.
 • Dosya taramada yapılan silme ve taşıma işlemlerinin raporlarının imzalı olarak saklanmasını sağlar.
 • Vatansever Bilişim SIEM çözümü ve diğer SIEM çözümleri ile entegre olabilirsiniz.

Vatansever Bilişim KVKK Çözümü Neleri Destekler?

 • Dosyalar
  • Adobe Acrobat Reader (PDF)
  • Şifrelenmiş Adobe Acrobat Reader (PDF)
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Comma-separated values (CSV)
  • Text
 • Tagged Image File Format (TIFF)
 • Çeşitli Resim Biçimleri
  • The Joint Photographic Experts Group (JPEG)
  • The Graphics Interchange Format (GIF)
  • Portable Network Graphics (PNG)
 • Outlook Data File (.PST)
 • CRM çözümleri
  • SugarCRM vb.
 • ERP çözümleri
  • SAP
  • Uyumsoft
  • Logo
  • Mikro vb.
 • Veri tabanları ve bunları kullanan uygulamalar
  • MS SQL
  • Oracle
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQLite
  • H2

Advertorial: Vatansever Bilişim – www.vatanseverbilisim.com