KVKK ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı yarın başlıyor

 

Dünyanın birçok ülkesinden veri koruma otoriteleri ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı etkinlik kişisel verilerin korunması konusunda en geniş katılımlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Kişisel verilerin korunması konusunda dünyanın en önemli organizasyonu özelliğini taşıyan Küresel Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ev sahipliğinde yarın Haliç Kongre Merkezi’nde başlıyor.  2 gün açık oturum, 2 gün kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek konferansta yapay zekadan sınır ötesi veri transferine, blok zincirden çocukların kişisel verilerinin korunmasına kadar birçok konu teknolojideki güncel gelişmeler de göz önünde bulundurularak mahremiyet yönünden ele alınacak.

 

130’dan fazla veri koruma otoritesinin her yıl Ekim veya Kasım aylarında bir üye ülkenin ev sahipliğinde bir araya geldiği uluslararası organizasyon Küresel Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA), bu yıl ilk kez Türkiye’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yıl 44’üncü kez düzenlenen konferans yarından itibaren 4 gün boyunca Haliç Kongre Merkezi’nde üye otoritelerin ve gözlemci kuruluşların yanı sıra veri koruma alanındaki ilgililer, iş dünyası, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarını bir araya getirecek.

Kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ile mahremiyet arasındaki dengenin kurulabilmesine yönelik olarak “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” ana temasıyla düzenlenen konferans Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Meksika INAI Başkanı Blanca Lilia Ibarra Cadena, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan organizasyonun 2 gün sürecek açık oturum kısmında paneller ve keynote konuşmacılarla yapay zekâ, büyük veri, blok zincir, metaverse, sınır ötesi veri transferi, insani yardımlar sırasında kişisel verilerin işlenmesi, çocukların kişisel verilerinin korunması gibi birçok konu teknolojideki güncel gelişmeler de göz önünde bulundurularak mahremiyet yönünden ele alınacak. Yalnızca üye otoritelerin ve gözlemci kuruluşların temsilcilerinin katılabileceği kapalı oturumlar ise yeni üye olmak isteyen otoritelerin akreditasyonu, GPA bünyesinde çalışmalarına devam eden Çalışma Gruplarının raporlarının sunumu, GPA’nın yönetimine ilişkin idari konuların görüşülmesi ve İlke Kararları’nın oylanması çerçevesinde gerçekleştirilecek.

“Kurum olarak teknolojilerle mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz”

Küresel Mahremiyet Konferansı’nın kişisel verilerin korunması konusunda önemli kararlar alabilen uluslararası bir organizasyon olduğuna dikkat çeken KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “12 Ocak 2017 tarihinde faaliyete geçen Kurumumuz, 2017 yılının eylül ayında Konferansa akredite oldu. Konferansın ev sahipliğimizde gerçekleşmesinin kişisel verilerin korunması konusunda ülkemiz ve Kurumumuz adına önemli bir gelişme olduğuna inanıyorum. Biz de Kurum olarak konferansta kişisel verilerin korunması hususunda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda mahremiyetin korunması noktasında dengenin tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Faruk Bilir “Teknolojik gelişmelerden faydalanırken temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi hususunu ön planda tutmamız gerekiyor. Bunun yolu ise bireyin mahremiyet hakkının korunmasından geçiyor. Özellikle çocukların teknoloji kullanımındaki etkinliğini dikkate aldığımızda, mahremiyetin önemini vurgulamak ve kişisel veri farkındalığını artırmak gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak teknoloji ve mahremiyet arasında makul bir dengenin kurulabilmesi için kişisel veri işleme esaslı teknolojilerle mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple konferansın ana temasını ‘Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet’ olarak ilan ettik. Ana temada altı çizilen denge meselesinin çözümünün ise mahremiyet hakkının korunmasından, mahremiyetin yükselişinden geçtiğini düşünüyor, mahremiyeti değişen dünyanın değişmeyen bir gerçeği olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden konferansa küçük bir yenilik getirerek ana temaya ek olarak tamamlayıcı nitelikte bir slogan belirledik ve ‘Mahremiyetin Yükselişi’ dedik. Ev sahipliğimizde 4 gün boyunca sürecek konferansın kişisel verilerin korunması konusunda oldukça verimli geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

  1. Küresel Mahremiyet Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye https://gpaturkiye2022.org internet adresinden ulaşabilirsiniz.