KVKK ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı sona erdi

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA) kapanış töreni ile sona erdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ve buna bağlı olarak mahremiyetin korunması konusunda çok önemli bilgiler bu konferansta alanında uzman isimler tarafından ele alındı. Bizim bu konferansı gerçekleştirmede temel hedefimiz, teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin teknoloji-mahremiyet dengesinin sağlanmasına yönelik çözüm arayışları oldu. Dünya genelinde kişisel verilerin korunmasının nasıl sağlanabileceği konusunda ortak paydamız insan merkezli yaklaşım olmalıdır” dedi.

 

Bu yıl Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ev sahipliğinde “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” ana temasıyla düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı (Global Privacy Assembly- GPA) sona erdi.

Tüm dünyadan 574 fiziki, 83 çevrimiçi katılım ile toplamda 657 kişiyi ağırlayarak yoğun ilgi gören Küresel Mahremiyet Konferansı kapsamında alanında uzman 54 konuşmacı yer alarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Gerçekleşen yan etkinliklerde ise 50’ye yakın konuşmacı yer aldı. Konferansta gerçekleştirilen açık oturumlar; Yüz Tanıma Sistemlerinin (FRT) Kullanımında Mahremiyet Endişeleri, Gelişen Teknolojilerin Mahremiyet İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi, Tüketici Hakları, Rekabet ve Mahremiyet Arasındaki Etkileşim, Web’te Kitlesel Gözetim, Blokzincir ve Metaverse: Mahremiyet ve Veri Koruma, Sınır Ötesi Veri Transferine İlişkin Geliştirilen Mekanizmaların Etkinliği, Hayatı ve Mahremiyeti Birlikte Düşünmek: Afet/Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlarda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ortak Yaklaşımlar, Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması konulu panelleriyle dikkat çekti.

Kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ve buna bağlı olarak mahremiyetin korunması konusunda son derece önemli bilgilerin konferansta aktarıldığını dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Dört gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda mahremiyet hakkının birey için son derece önem arz ettiğinin, kişisel verilerin korunmasının küresel boyutta ele alınması gerektiğinin ve ortak çözüm arayışları sayesinde mahremiyetin korunmasına yönelik müşterek sorunların üstesinden gelinebileceğinin bir kez daha farkına vardık. Bu çerçevede Konferansın tüm katılımcılar için verimli geçtiğine ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.