Küresel Tedarik Zincirleri

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Covid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek küresel tedarik zincirlerinden Türkiye’nin daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda, ‘Küresel Tedarik Zincirleri (KTZ) Platformu’nu hayata geçiren YASED, bu platform ile bir yandan ülkenin bu konuda hazırlayacağı stratejiler/politikalar için içerik üretirken bir yandan ekosistemin geliştirilmesi yönünde faaliyetler düzenleyecek.

 

Küresel Tedarik Zincirleri Platformu’nun lansmanı YASED’in online etkinlik serisi olan YASED United toplantısı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, YASED Başkanı Ayşem Sargın, YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova, EY Türkiye Ortağı ve Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Arda Karaçelebi ve EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Kerem Kaçar katıldı.

 

Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85’ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 sonrası yeniden şekillenecek olan küresel tedarik zincirlerinin Türkiye için fırsatlar barındırdığını öngören YASED, ‘Küresel Tedarik Zincirleri Platformu’nu hayata geçirdi.

Platform, hem dünyada hem de Türkiye’deki küresel tedarik zincirleri dönüşümüne yönelik atılan adımları takip ederek ihtiyaçları ortaya koymayı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek düzenli bir istişare mekanizması geliştirmeyi ve YASED üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak değişimlere yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşarak stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.

Platform kapsamında ayrıca, Türkiye’nin KTZ ekosistemini iyileştirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Ofisi başta olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kalkınma kuruluşları, sektör kuruluşları ve akademinin teknik desteği ve YASED üyelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ihtiyacı olan tedarikçileri geliştirecek ve küreselleşmelerine katkı sağlayacak ortak eğitim programları organize edilecek.

Tedarik zinciri yatırımlarının daha derin etkileri var

Toplantının açılışında konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, “YASED gündemi çerçevesinde, ülkemizin COVID-19 salgınının yol açtığı küresel arz ve talep şokunu en alt seviyede hasarla atlatmasını ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanlara odaklanarak bu krizi fırsata çevirmesi için yapması gerekenleri belirlemek üzerinde yoğun mesai harcadık. Uluslararası Yatırım Zirvesinde konuyu uluslararası kalkınma, finans ve ticaret kuruluşları, üyelerimizin küresel düzeydeki yöneticileri ve Bakanlarımızla birlikte değerlendirdik.

Bu alandaki gözlemlerimizi somut bulgulara dayandırmak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiğimiz “Güvenli Liman Türkiye” projesi ile ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu ürün grupları ve pazarları belirledik ve kriz sonrası belirsizlikte ülkemiz için Güvenli Liman algısı yaratacak politika ve faaliyet önerileri oluşturduk. Şimdi de küresel tedarik zincirleri gündemine daha somut katkılar sağlamak ve küresel ve yerel networkümüzde yer alan paydaşlarımızla iş birliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde “Küresel Tedarik Zincirleri Platformumuzu” hayata geçirmeye karar verdik.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bir yandan Türkiye’nin yatırımcılara, küresel değer zinciri için sunmuş olduğu fırsatların genel tanıtımını yaparken, diğer yandan da hedef şirketlere yönelik stratejiler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu bağlamda YASED üyeleri başta olmak üzere, uluslararası yatırımcılara her türlü desteği sağladığımızı ve sağlamaya da devam edeceğimiz bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Covid 19 Pandemisi ile beraber küresel firmalar üretim adreslerini çoğaltmaya, alternatif üretim üsleri oluşturmaya yöneliyor. Beyaz eşya, demir-çelik, otomotiv sektörlerinde küresel üretim üssüyüz. Şimdi hedefimiz yüksek teknolojili diğer sektörlerde sıçrama sağlamak. İsabetli önceliklendirme yaklaşımları, kamu özel sektör arasında güçlü bir koordinasyon; bu dönemde ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmamıza imkân tanıyacak” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise şunları söyledi: “Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar aslında bizim elçilerimiz. Türkiye’yi tanıdığınız zaman ne kadar potansiyele sahip olduğunu anlıyorsunuz. YASED’in küresel tedarik zinciri konusunda yaptığı çalışmaları büyük bir takdir ile izliyoruz. Küresel tedarik zincirlerindeki aksamaların nasıl sistemi durdurduğunu hep beraber gözlemledik. Salgın sonrası için Türkiye’nin bazı sektörlerde temel tedarik zinciri olarak seçildiğini görüyoruz. Amacımız yatırım, üretim, ihracat tünelini sağlamak.”

‘Güvenli Liman Türkiye’ Raporu

YASED ve EY iş birliği ile hazırlanan ‘Güvenli Liman Projesi’ başlıklı raporun çıktıları YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova’nın moderatörlüğünde, EY Türkiye Ortağı ve Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Arda Karaçelebi ve EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Kerem Kaçar’ın katılımıyla gerçekleşen oturumda açıklandı.

Raporda 8 inisiyatif ve 6 politika önerisi geliştirildi.

Geliştirilen inisiyatifler özellikle Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmek için sanayi, ihracat ve teknolojik gelişim, Ar-Ge kapasitesinin artırılması, seçili ürünlerde yerelleşme fırsatlarının değerlendirilmesi, finansal sürdürülebilirliğin ve tedarik zinciri sürekliliğinin sağlanması başlıklarında, stratejik bir yol haritası olarak sunuldu.

Politika önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki rekabetçiliği artırmak ve entegrasyonunu kuvvetlendirmek amacıyla yatırımların artırılması için mevcut destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve yeni destek programlarının tasarlanması ve ihracatın artırılması için  AB Yeşil Mutabakata uyum sürecinde sektörel yol haritalarının hazırlanması, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarının hedef ülke ve ürünler çerçevesinde genişletilmesi başta olmak üzere dikkate alınmasında fayda görülen hususlara yer verildi.