Yazar

Arzu TUFAN

 

 

Temmuz 2019

 

İyi Bir Sistem Mimarisi Nasıl Olmalıdır?

 

İşletmelerin faaliyet gösterdiği alanlar ve hizmet kolları değişkenlik gösterse de ortak amaçları kar elde etmek, gelişmek ve büyümek ile beraber işletmelerinin, sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Bu doğrultuda kurulacak olan sistem mimarisi, iyi bir şekilde analiz edilmeli ve ihtiyaçlara cevap vermelidir. Sistem alt yapısı kurgulanırken, işletmelerin sürekliliği esas alınmalı, kişilere bağlı kalınmamalı, kişiler değişse bile sistemin işleyişi ve sürekliği devam etmeli, gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayabilmelidir.

Sistem odalarında, güvenlik gereği 7/24 kamera izleme, alarm sistemi, giriş ve çıkışlarda kart okuyucu, parmak izi okuyucu, şifreli giriş ve çıkış vb. çözümlerin olması, sistem odası giriş ve çıkışlarının loglanması, gerekir. Sistem odası zemini yerden yükseltilmiş (15-20 cm) zemin ile kurulmalıdır. Isı, toz ve nem kontrolleri planlanarak server, switch, storage, firewall vs. teknolojik IT alt yapı ekipmanlarının korunması sağlanmalı gerekli iklimlendirme çözümleri uygulanmalıdır.

Olası bir yangın durumunda, gazlı yangın söndürme (FM200 vb.) çözümleri, alarm sistemi ve basınç kontrolü olmalıdır. Ayrıca enerji kontrolü sağlanarak, topraklama yapılmalı, jeneratör ve UPS çözümleri planlanmalıdır. Olası bir doğal afette, kabinler yere veya duvara sabitlenmelidir. Network tarafında kablolama, kablo kanalları ile kamufle edilmeli, kablolar etiketlenmeli ve belirli aralıklar ile birbirine yapışık olmayacak şekilde çekilmelidir.

Bütün bu teknik alt yapı planlama ile birlikte işletmelerin faaliyet konuları ve hizmet verdiği alanlar doğrultusunda önem arz eden çeşitli yazılım dillerinde yazılan, yazılım uygulama çözümlerine de ihtiyaç vardır.

Bu yazılımlar işletmelerin büyüklüklerin göre değişkenlik gösteren, ticari paket programlar, ERP ve CRM çözümleri olarak kullanım amacı doğrultusunda değişmektedir. İyi bir yazılım uygulaması, işletmenin ihtiyaçlarına cevap verebilen, istenilen detaylarda doğru ve nitelikli bilgi üretebilen, raporlayan veri otomasyonu sağlayan bir yazılım çözümü olmalıdır. Doğru kurgulanan bir sistem mimarisinde, işletmenin yaşam döngüsüne olan katkısı %70 ise bu kurum kültürü içinde planlı, doğru ve sistematik çalışan personelin katkısı %30’dur. Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte planlanan sistem mimarisi, ve teknolojiye ve gelişime açık olan personel işbirliği ile işletmelerin iş yükü süreçlerinin verimliliğini artırarak, işletmeyi istenilen ve beklenen hedeflere taşır.