Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY tarafından hazırlanan Avrupa Yatırım Çekiciliği Araştırması’na göre; Avrupalı şirketler dijital alanda tecrübeye sahip çalışanların işe alımı ve şirket bağlılığı konusunda güçlük çekiyor. Şirketlerin yaklaşık yarısı siber güvenlik, yapay zekâ ve robot teknolojisi vasıflarına sahip çalışan eksikliği yaşıyor.

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, kıta genelinde 200 üst düzey yönetici ile yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan Avrupa Yatırım Çekiciliği Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa’da dijital alanda yaşanan yetenek eksikliği şirketlerin büyüme beklentilerini aşağı çekerken, kıta ekonomisinin büyüme görünümünü de olumsuz etkiliyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yaklaşık yarısı (%48) siber güvenlik, yapay zekâ ve robot teknolojisi (robotik) alanlarında vasıflı çalışan bulmada güçlük çekiyor.

İş gücünün dijital alanda eğitimine yatırım yapılması gerekiyor

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı Gökhan Gümüşlü, araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni teknolojilerin etkisiyle inovasyon çok daha yüksek bir hızda gerçekleşiyor. Ancak şirketler insan kaynağı anlamında bu hıza yetişemiyor; yeni teknolojileri uygulamalarını sağlayacak yetenekleri istihdam etmede zorlanıyorlar. Dijitalleşmenin hızlı yükselişi, iş gücü piyasasında dijital yeteneklere sahip uzman eksikliği ve diğer alanlarda ise ihtiyaç fazlası oluşmasına neden oldu. Avrupa’nın iş gücüne dijital beceri kazandırılması için kapsayıcı bir bakış açısı benimsenmesi gerekiyor. Mevcut çalışanların eğitimi ve gelişimine yatırım yapılması ile yeni çalışan istihdamı birlikte yürütülmesi gereken süreçler olarak öne çıkıyor.”

Dijital yetkinlik, üretkenlik ve büyümeyi destekliyor

Araştırmaya katılan yöneticilerin %60’ı iş stratejileri doğrultusunda dijital bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini ifade ediyor. Yöneticilerin %57’si ise dijital dönüşüm gündemlerinin bir parçası olarak iş gücü stratejisi oluşturduklarını belirtiyor. Yöneticilerin %54’ü ise şirketlerinde bir Dijital Yönetici (CDO) veya Bilişim Teknolojileri Yöneticisi (CITO) olduğunu söylüyor. Buna karşın araştırma sonuçlarına göre; bu üç unsura birden sahip olup dijital açıdan yetkin nitelendirilen şirketlerin oranı yalnızca %17. Araştırma sonuçlarında dijital olarak yetkin şirketlerin verimlilikte ve büyümede ilerleme kaydettikleri ifade ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupalı şirketlerin %89’u yeni ve mevcut çalışanlarının dijital becerilerini geliştirmeye yatırım yapıyor. Ancak şirketlerin yalnızca %43’ünün uzun vadeli bir insan kaynakları (IK) stratejisine sahip olduğu görülüyor.