Dijital Biz Dergisi | Özel Haber

Global Bilişim Derneği (BİDER) Kuruldu!

 

Global Bilişim Derneği (BİDER), 21 Eylül 2020 tarihinde 64 bireysel ve 5 kurumsal olmak üzere toplam 69 Kurucu Üye ile kuruldu. Derneğin ana omurgasını yaklaşık bin üyesi olan 1 Haziran 2018 tarihinde kurulmuş “Bilişimciler” ve 15 Kasım 2017 tarihinde kurulmuş “BİLİŞİM GRUBU” oluşturuyor. BİDER, bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyor.

 

Global Bilişim Derneği (BİDER) ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isteyenler https://www.bilisimdernegi.org web sitesini ziyaret edilebilir.

 

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever derneğin vizyonu, misyonu, hedefleri, Türk ve global teknoloji dünyasına sağlayacağı katkıları ile ilgili sorumuza sektörden çok olumlu tepkiler aldıklarını ve birçok sektör profesyonelinin üyelik başvurusu yapmak istediklerini belirterek sözlerine başladı: “Global Bilişim Derneği -kısa ismiyle BİDER21 Eylül 2020 tarihinde 64 bireysel ve 5 kurumsal olmak üzere toplam 69 Kurucu Üye ile kuruldu. Çok yeni bir derneğiz. Tabi ki derneğin Kurucu Üyelerini oluşturan yaklaşık bin üyesi olan Bilişimciler (bilisimdernegi.org) ve BİLİŞİM GRUBU (bilisimgrubu.org) gruplarımızın 3 yıllık beraberliğini saymazsak… Genelde 8-10 kişi bir araya gelir, önce dernek kurar, sonra da üye sayısını artıramadıklarından ya da aktif olamadıklarından maalesef tabela derneği olmaktan öteye geçemez. Türkiye’deki derneklerin büyük bir kısmı bu durumda. Biz öncelikle bin üyeye yakın aktif gruplar oluşturduk. Şu an yüzlerce başvuru bekliyor durumda. Gruplarımızdaki üyelerimizin büyük bir kısmı daha önce bir derneğe üye olmamış, dernekçilik konusunda tecrübesi olmayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama bizim için en önemli temel kriterlere sahipler. Heyecanları, istekleri ve enerjileri var.”

Vatansever, Derneğin ana omurgasını oluşturan Bilişimciler ve BİLİŞİM GRUBU ve vizyonları hakkında bilgi vererek sözlerine devam etti: “Bilişimciler, farklı sektör ve alanlarda faaliyet gösteren kurumların/şirketlerin Bilgi Teknolojileri (BT) bölümlerinde çalışanlar, Üniversitelerde BT bölümlerinde görev alan akademisyenler, BT alanında faaliyet gösteren üretici/distribütör/çözüm sağlayıcı şirketlerin sahipleri/ortakları ve çalışanları, BT alanında çalışan basın mensupları ve BT alanına ilgi duyan kanaat önderlerinden oluşan Türk bilişim sektörünün en geniş tabanlı düşünce topluluğu. 1 Haziran 2018 tarihinde kurduğumuz Bilişimciler, ‘Yerli ve Milli Teknolojiler’ ve ‘Gelecek 5.0’ yaklaşımlarını benimsedi. Bilişim sektöründeki mesleki gelişmeyi ve dayanışmayı arttırırken; yasal düzenlemeler, standartlar, çalışma koşulları, yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, teşvik politikalarının yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi, ihracat niteliğimizin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesi, yerli teknoloji girişimlerinin artırılması ve desteklenmesi gibi konularda Kamu’ya destek vermeyi ve kamuoyuna yol göstermeyi amaçlıyoruz.

BİLİŞİM GRUBU, CIO ve IT yöneticilerinden oluşan Türk bilişim sektörünün en etkili düşünce topluluğu. Sektördeki özel şirketler, STK’lar, kamu ve diğer paydaşlarda görev alan bilişim yöneticilerini bir araya getirerek sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmek, kamuoyu oluşturmak ve gelecek nesillere bilişim alanında yüksek teknoloji üreten bir Türkiye bırakılmasına katkı sağlamak amacıyla 15 Kasım 2017 tarihinde kurduk. Kısa zamanda bilişim sektörünün önemli oluşumlarından birisi haline geldik. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu yakalamasının tek yolunun Gelecek 5.0 motivasyonuyla yüksek teknoloji üretmekten geçtiğine inanıyoruz.

Almanya ile anılan Endüstri 4.0, Japonya ile anılan Toplum 5.0’ın da ötesinde Türkiye ile anılmasını hedeflediğimiz Gelecek 5.0 yaklaşımımızı Mart 2018’de kamuoyunun bilgisine sunduk. Gelecek 5.0; yüksek teknoloji, mutlu insan ve dünya barışı temelli bir yaklaşım.”

Başkan Şenol Vatansever, Global Bilişim Derneği’nin bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediğini belirterek açıklamalarına devam etti: “Dernek adında geçen ‘global’ kelimesinin hakkını vererek yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar ve iş birliği yapacağız. Üniversiteler, kamu kurumları, diğer STK’lar, özel şirketler gibi tüm paydaşlar ile ortak projeler yürüteceğiz. Sektörü birleştirmek ve etki alanını artırmak amacıyla platform, federasyon ve konfederasyon yapıları kurulması ya da dahil olunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Üyelerimizin talep, görüş ve değerlendirmelerini ilgili paydaşlara iletip süreçleri takip edeceğiz. Üyelerimiz arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri artıracağız. Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlere ilerleyen dönemde staj, iş imkanları ve eğitim bursları vermeyi planlıyoruz. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştireceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak isteyenler https://www.bilisimdernegi.org web sitemizi ziyaret edebilir.”

Dernek Tüzüğünden: Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Dernek; Bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle, üyelerinin sektör ile ilgili talep, görüş ve değerlendirmelerini, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlara etkin bir şekilde ileterek, derneğin Bilişim alanında önemli bir yapı taşı olmasını sağlamak, Üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve üyelerinin sektördeki diğer kurum ve kuruluşlar ile kurumsal ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için;

 • Üyelerini bir araya toplamak ve üyeler arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri artırmak,
 • Üyelerin avantajlı olarak katılabileceği ulusal ve uluslararası zirve, konferans, kurultay, çalıştay, eğitim, kurs, seminer, açık oturum vb. organizasyonlar düzenlemek ya da düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak,
 • Üyeleri için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,
 • Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlere staj, iş imkanları ve eğitim bursları vermek,
 • Yasal düzenlemeler, standartlar, çalışma koşulları gibi konularda Bilişim sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlara fikir ve destek vermek,
 • Bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesine katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütmek, rapor ve yayınlar hazırlamak,
 • Yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirlenmesi ve ilgili kurumlara sunulması, birbirini tamamlayan çözümler için firmaların ve kurumların birbirleriyle buluşması için çalışma yapmak,
 • Kamu kurumlarında kullanılan teknoloji ürünlerinin envanterinin çıkarılması, mevcut durum analizinin yapılması, yerli ve milli teknolojilerin ağırlığının artırılması için etkin bir planlamanın yapılması için gerekli destekleri vermek,
 • Teşvik politikalarının yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretime öncelik tanır noktaya getirilmesi için önerilerde bulunmak,
 • İhracatımızın niteliğinin yüksek teknoloji yönünde geliştirmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Yapay zekâ, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasını sağlamak,
 • Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, yapay zekâya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı noktasında yol göstermek ve destek vermek,
 • Gerekli gördüğü yerlerde şubeleri ve temsilcilikleri oluşturmak. Şubelerle ve temsilciliklerle ilişkileri sürdürmek,
 • Derneğin çalışmalarını verimli ve etkin biçimde yürütmek, katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Özel Kurullar, Çalışma Grupları, Özel Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönergelerle belirlemek, yönergelere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
 • Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve iş birliği yapmak,
 • Platform, federasyon ve konfederasyon yapıları kurulması ya da dahil olunması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kamu ve özel üniversiteler ile ortak projeler yürütmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve özel şirketler ile ortak projeler yürütmek,
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak projeler yürütmek,
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • Pazar araştırmaları yapmak ve yayınlamak,
 • Yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,
 • Bağış kampanyaları düzenlemek,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için lokal, dinlenme tesisi vb. iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek ya da işlettirmek,
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmaktır.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Yönetim ve Denetim Kurulları

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı:
1)     Şenol VATANSEVER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Başkan
2)     Murat KEÇECİLER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, İkinci Başkan
3)     İbrahim Özer AKINCI Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Genel Sekreter
4)     Arzu TUFAN Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Yazman
5)     Samet BAYRAKÇI Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Sayman
6)     Büşra DEMİREL Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
7)     Emre BORA Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
8)     Hüsnü TAVLAŞ Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
9)     Naim Erol ÖZGÜNER Yönetim Kurulu Asıl Üyesi
10)  Ömer Özgür ÇETİNOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
11)  Güven YAKAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
12)  Ebru YILDIZ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
13)  Fisun DİLEK Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
14)  Caner CAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
15)  İsmail DURANKAYA Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
16)  Salim GÜNAY Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
17)  Çiğdem MORKOÇ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
18)  Şahabettin AKTAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
19)  Ferdi YILMAZ Denetim Kurulu Üyesi
20)  Zekeriya ÖZNAM Denetim Kurulu Üyesi
21)  Baha Bahadır GÜRGEN Denetim Kurulu Üyesi
22)  İlker BATILI Denetim Kurulu Yedek Üyesi
23)  Recai DENERİ Denetim Kurulu Yedek Üyesi
24)  İhsan Alper TÜRKAY Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Global Bilişim Derneği (BİDER) Kurucu Üyeleri

1)         Şenol VATANSEVER

2)         Murat KEÇECİLER

3)         İbrahim Özer AKINCI

4)         Arzu TUFAN

5)         Samet BAYRAKÇI

6)         Büşra DEMİREL

7)         Emre BORA

8)         Hüsnü TAVLAŞ

9)         Naim Erol ÖZGÜNER

10)       Ömer Özgür ÇETİNOĞLU

11)       Güven YAKAN

12)       Ebru YILDIZ

13)       Fisun DİLEK

14)       Caner CAN

15)       İsmail DURANKAYA

16)       Salim GÜNAY

17)       Çiğdem MORKOÇ

18)       Şahabettin AKTAN

19)       Ferdi YILMAZ

20)       Zekeriya ÖZNAM

21)       Baha Bahadır GÜRGEN

22)       İlker BATILI

23)       Recai DENERİ

24)       İhsan Alper TÜRKAY

25)       VATANSEVER BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

26)       PATRİOT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

27)       AHTAPOT BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

28)       Sema VATANSEVER

29)       Gürkan TURAN

30)       AYA TEKNOLOJİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

31)       Murat ÖGE

32)       Serkan GÖÇER

33)       Volkan KALYONCU

34)       Ekrem KESKİN

35)       İMAY BİLİŞİM VE BARKOD SİSTEMLERİ VE ETİKET SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

36)       Mehmet Sait YILMAZ

37)       Fahrettin ÇAYLI

38)       Serkan TOYLAN

39)       Ulaş CANTEPE

40)       İsmail Emre HELVACI

41)       Zeki ŞEVİK

42)       İbrahim NARMAN

43)       Mehmet Ali SAVAŞ

44)       Özgür DIŞLIK

45)       Fahri ŞENGÜL

46)       Sedat DEMİRDOĞAN

47)       Mennan ÖZTÜRK

48)       Serhat ULU

49)       Ramazan TEMEL

50)       Emre KUNDUROĞLU

51)       Yusuf TOSUNOĞLU

52)       Üstün Murat YILDIZ

53)       Savaş Murat ALKIM

54)       Mustafa ÇAĞLIYAN

55)       Gökhan ÜNLÜ

56)       Saruhan TÜRKMEN

57)       Anıl Ayber ERGUNŞAH

58)       Gürkan YILMAZ

59)       Adem BÜYÜKÖZER

60)       Serkan KANDEMİR

61)       Mutlu ATAÇ

62)       Fatih KÖSEOĞLU

63)       Mustafa Özgür GÜNGÖR

64)       Coşkun AYRAN

65)       Nurettin KAHYAOĞLU

66)       Emre ALBAYRAK

67)       Musa SAVAŞ

68)       Murat MUTLU

69)       Özgür GÜVERÇİN

Global Bilişim Derneği (BİDER) Kurucu Üyelerinden Görüşler…

Arzu TUFAN

Bilişim alanında nitelikli insan gücü ve beyin göçünün engellenmesi ile birlikte bilişim sektöründe önemli bir yapı taşı olmayı hedeflemekteyiz.

Global Bilişim Derneği, yapay zeka, insansı robotlar, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, toplum 5.0, blockchain (blok zinciri), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, büyük veri ve bulut bilişim gibi önemli bilim dallarında, ülkemize artı değer katan projeler sunmayı esas alan, milli ve yerli teknolojilerin kullanılmasını destekleyen, bilişim alanında nitelikli insan gücünün arttırılması ve beyin göçünün engellenmesi ile birlikte bilişim sektöründe önemli bir yapı taşı olmayı hedeflemekteyiz.

Samet BAYRAKÇI

BİDER ile birlikte genç nesil bilişim sektöründe emin adımlar ile ilerliyor. Sektörümüzün tecrübeli isimleri ile birlikte olmak, onlardan yararlanmak genç nesil için çok önemli bir kazanımdır.

Global Bilişim Derneği’ni özetlemek gerekirse; üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ile birlikte Türkiye’nin bilişim sektöründe önde gelen duayenlerinin bir araya gelerek ortak bir amaca yani bilişim sektörünün eksikliklerine, sektör iş birliklerine, Türkiye bilişim sektörünün dünya genelinde takip eden değil takip edilen bir teknoloji üreticisi olması noktasında çözüm olmak için yakılmış bir ateştir. Kısa sürede Türkiye’nin öncü firmalarında görev yapan birbirinden değerli 70 kurucu üye ile birlikte çıkılan bu yolda eminiz ki yakılan ateş en kısa zamanda bir çığ gibi çoğalarak sektörümüzde birçok faydalı amaca hizmet edecektir. Ayrıca Bilişim sektöründe yer alan birçok derneği göz önüne aldığımızda, Global Bilişim Derneği kurucu üyelerinde ve yönetim kurulu kadrosunda yer vermiş olduğu kişilerle de gençlere vermiş olduğu önemi ortaya koymaktadır. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olan genç neslin sektörün tecrübeli duayenleriyle birlikte hareket etmesini sağlayacak olması da önemlidir.

Hüsnü TAVLAŞ

Global Bilişim Derneği geniş organizasyonu ve dinamik yapısıyla STK olarak bilişim alanında önemli bir boşluğu doldurmaya aday olmuştur.

Global Bilişim Derneği, Bilişim Sektöründe farklı alanlardan birçok paydaşı bir araya getirerek bilişim teknolojilerinde toplumsal ve ekonomik yarar sağlamakla birlikte bilişim teknolojilerinin toplumun her alanında etkin ve doğru kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflemiş bir sivil toplum kuruluşu olarak çıktığı bu yolda; iş dünyası, akademi ve kamu kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışarak, gelecek nesillere yüksek teknoloji üreten bir Türkiye bırakılmasına katkı sağlamayı da kendine amaç edinmiştir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda geniş organizasyonu ve dinamik yapısının yanında birleştirici, üretken ve çözüm odaklı yaklaşımı ilke edinmiş STK olarak bilişim alanında önemli bir boşluğu doldurmaya da aday olmuştur.

Naim Erol ÖZGÜNER

BİDER Teknoloji Dünyasına Soluk Olmak İçin Hayatına Başlıyor

Global Bilişim Derneği – BİDER, siyaset üstü organizasyon yapısı ve kurulum amacıyla sektörün ilgili bütün parçalarını bir araya getirerek puzzle’ın tutkalı olmayı hedefleyen bir sivil oluşumdur. Geleceğin teknolojileri, onların toplum hayatına katkılarını tüm paydaşlara ve insanımıza en doğru en objektif ve en yararlı haliyle sunarak kamuoyunu oluşturmak ve bilgilendirmeyi ise görev addetmektedir. Pandemi sonrası bacasız sanayinin artık sadece turizm sektörü olmadığı, bilişim sektörüne yatırım yapan ülke ve firmaların fark yaratarak hem milli gelir hem ihracat potansiyeli hem de nitelikli işgücü yarattığına şahit oluyoruz. BİDER, sektörün yetişmiş insan gücü ihtiyacının ortaya çıkarılması ve Bilişim sektörünün ülkenin lokomotif sektörü olabilmesi adına yapılabilecek tüm geliştirme ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi adına, tüm paydaşları bir araya getirebilmeyi, sektörün önünün açılması sorunlarının çözülebilmesi adına lokomotif görevi görebilmeyi amaçlamaktadır.

Ebru YILDIZ

Geleceğe Dijital Medeniyetlere Işık Tutar BİDER

Bilişim ve teknoloji dünyasını takip eden, her alandan insanı bir araya getirmek ve sektöre destek vermek amacıyla kurulmuş, birlik ve bütünlüğünü sağlayan sektördeki diğer dernek ve gruplardan dinamik genç yapılanması ile kendini ayrıştıran, dijitalleşerek geleceğe, dijital medeniyetlere, ışık tutar BİDER.

Fisun DİLEK

Bilişim ve teknoloji sektörüne sorumlu liderlik yapmak amacıyla kurulan BİDER çalışmalarına başladı.

Bilişim ve teknoloji alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle bilişim sektöründeki birçok kişinin büyük bir heyecanla bir araya gelerek oluşturduğu Global Bilişim Derneği (BİDER) çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Teknolojinin durdurulamaz bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında BİDER olarak bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları ve bu sektördeki herkesi bir araya getirerek iş birlikteliklerini ve fırsatları artırmak, yetişmiş insan kaynağının oluşturulmasında rol almak, yerli ve milli projeleri desteklemek, eğitimler, panel ve konferanslar ile sektörümüzdeki bilgi ve fikirlerin paylaştıkça çoğalmasını sağlayarak, ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında ilerlemesini sağlayacak atılımları destekleyeceğiz.

İsmail DURANKAYA

BİDER ülkemizin bilişim alanında gelişimine katkı sağlayacaktır.

BİDER; Ulusal ve Uluslararası toplantılar, organizasyonlar ve eğimlerle vizyonel yaklaşımların oluşmasına, farkındalığın artmasına, mevcut insan kaynaklarının ve niteliklerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Dünyada yeni savaş cephesi olarak görülen siber güvenlik konularında özel şirketler ve kamu kuruluşlarına alması gereken önlemlerde destek sağlayacak, Ülkemizin hızla dijitalleşen devlet kademelerinde bireysel verilerin korunması, depolanması gibi konularda attığı adımlara Avrupa standartlarında destek oluşturacaktır.

Millileştirme projeleri kapsamında geliştirilen ürünlerin ülkemize sağlayacağı katkıları, ekonomi açısından ithalat/ihracat dengesindeki etkisini, ülkemize getireceği kazançları milli değerlerimizi baz alarak doğru ve tarafsız bir şekilde anlatacaktır.

Devletin bilişime ilişkin kanunlarında yetkilileri doğru verilerle bilgilendirerek, gerekli desteğin tarafsız şekilde verilmesini sağlayarak, ülkemizin bilişim alanında ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Çiğdem MORKOÇ

Dünyamızı değiştirecek üstün teknolojiler şu anda hayal ürünü gibi gelebilir.

Teknolojinin değişimi ve dönüşümü ile birlikte bilişim sektöründe yapay zekâ, siber güvenlik, IOT, endüstri 4.0, blockchain (blok zinciri), otonom teknolojileri vb. birçok yenilikçi teknolojiler bilim alanında yer almaktadır. Biz de bu yenilikçi teknolojileri yakından takip etmekteyiz. Dünyamızı değiştirecek üstün teknolojiler şu anda hayal ürünü gibi gelebilir olsa da bu alanda yetişen nitelikli insan gücü ile ülkemize artı değer katan projeler hedeflemekteyiz.

Baha Bahadır GÜRGEN

Teknoloji ve Gelecek

Global Bilişim Deneği (BİDER), Türkiye’deki IT profesyonellerini ve akademisyenleri bir araya getirerek dinamik ve çalışkan kadrosuyla devletimiz ve özel sektör için yüksek teknoloji alanında çalışmalar yapmak, gerektiğinde aktif göreve hazır ve geleceğe dönük çalışmalar yaparak ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

İhsan Alper TÜRKAY

Dijitalleşme projeleriniz için doğru adres…

Global Bilişim Derneği’nin, Türkiye’de sektörün gelişmesi ve bilgi alışverişinin güçlenmesi adına oldukça olumlu katkıları olacağına inanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu yetişmiş bilişim iş gücü ve yaratım potansiyelinin sadece ülke sınırları ile kısıtlanmaması ve uluslararası platformlarda doğru temsil edilmesi, tüm sektör katılımcıları için ek fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Sema VATANSEVER

Kurucu Üyesi olmaktan gurur duyduğum Derneğimizin sektör paydaşları ile iş birliği içerisinde bilişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Global Bilişim Derneği’nin (BİDER) ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kurucu Üyesi olmaktan gurur duyduğum Derneğimizin sektör paydaşları ile iş birliği içerisinde bilişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Üyelerimiz arasındaki etkileşimin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve ticari ilişkilerin artırılmasının gelişimin devamlılığı için kilit önemde olduğunu düşünüyorum.

Derneğimizin amaçları arasında yer alan bilişim sektöründe yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinin desteklenmesine katkıda bulunulması, bu konuda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülmesi, rapor ve yayınlar hazırlanması; ülkemizin dışa olan bağımlılığının azaltılmasında, bilişim ihracatının artırılmasında ve kalkınmasının sağlanmasında değerli katkılar sağlayacaktır.

Tüm sektör profesyonellerini tecrübelerini paylaşmak ve bu nezih topluluğun değerli bir üyesi olmak üzere Derneğimize üyelik başvurusu yapmaya davet ediyoruz.

Zeki ŞEVİK

Hızlı Kalkınmanın Anahtarı: Bilişim

Bilgi teknolojileri, tüm dünyada önemi her geçen gün artan stratejik bir konuma gelmektedir. Şirketler ve ülkeler gelecek planlarını bilgi teknolojilerinin artan bu önemine uygun olarak yeniden şekillendirmektedir. Hangi sektörden olursa olsun mevcut operasyonlarını bilişimin gücü ile daha verimli hale getiremeyen şirketlerin rekabette geri kalacağı çok açıktır.

Günlük hayatın hemen her alanını derinlemesine etkileyen bilişim rüzgarını ülkemiz için kullanılabilir bir enerjiye çevirebilmek için yapılması gereken çok fazla iş var. Burada en önemli noktalardan birisi de özel sektör ve kamu arasında hızlı ve etkin iletişim kanallarının oluşturulmasıdır. Özel sektörün talep ve ihtiyaçlarını bilen kamu, bilişim politikalarının oluşturulmasında çok daha etkin olacaktır. Global Bilişim Derneği’nin bu etkin kanalların oluşturulmasında ve dolayısı ile ülkemizin bilişim merkezli kalınma yolculuğunda çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Mehmet Ali SAVAŞ

BİDER, Ülkemizin dijitalleşme süreçlerinde, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi hedeflere daha kısa sürede ulaşmasında ve BT sistemlerinde dışa bağımlılığın azaltılması noktasında etkin rol oynayabilir.

Kamu ve özel sektörden geniş katılıma ve etkin bir kurucu üye profiline sahip olan Global Bilişim Derneği’mizin kuruluşu hayırlı olsun. BİDER’in sahip olduğu bu üye potansiyel gücüyle kısa sürede Türkiye’nin en büyük bilişim dernekleri arasında yerini alacağına inanıyorum.

Sivil toplum kuruluşlarının dönüştürücü olarak etkin rol oynadığı günümüzde, BİDER’in sahip olduğu bu üye potansiyeliyle beraber Bilişim sektörüne ve ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim.

BİDER, Ülkemizin dijitalleşme süreçlerinde, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi hedeflere daha kısa sürede ulaşmasında ve BT sistemlerinde dışa bağımlılığın azaltılması noktasında etkin bir rol oynayabilir.

IT sektörünün gelişimine katkı verme kapsamında, en önemli işlerden birisi de bu sektördeki insan kaynağının yeterliliği ve yetkinliğidir. Dernek olarak, bu noktada da ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çözüm önerileri geliştirebileceğimizi düşünüyorum.

Mustafa ÇAĞLIYAN

Derneğimizin kurucu üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Dijital çağın yeniden kodları yazılırken, Kollektif akılla hareket etmek hiç bu kadar elzem olmamıştır.

Geleceği yeniden şekillendirecek olan bu oluşumun içinde olmak, milletimiz ve devletimiz için faydalı işler yapacak olmanın da haklı gururunu yaşıyorum. Geleceğin mayasını, teknoloji ve bu teknolojiye sahip olanlar oluşturacak. Gelecek geliyor diyenlere geldi bile demek istiyorum. Artık değişim dediğimiz algının da eşik noktasındayız. Bildiklerimizi unutup, geleceği yeniden yeni modellerle tasarlamaya hazır olmamız gerekecek. Dijital çağın yeniden kodları yazılırken, geleceği yeniden modellemek; birlikte akıl yürüterek, birlikte tasarlayarak ve kurulacak olan yeni oyunun içinde oyun kurucu olmak hep birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Ülke olarak, dünya devletleri ile gireceğimiz bu teknolojik yarışta kollektif akıl her zamankinden daha fazla önem kazanacaktır. Bu kapsamda derneğimizin yapacağı çalışmalar ve oluşturacağı sinerjiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağız. Yapacağımız çalışmaların, tüm paydaşlarımız, Devletimiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Fatih KÖSEOĞLU

Etkin Bir Teknoloji Gücü

Global dünyada teknolojinin ve yönetilebilir bilginin en etkin güç haline dönüşümünün yaşayan şahitleri olarak; daha evvel sanayi devriminde yaşadığımız, geç kalmışlığın ve sezgisizliğin tekrar edilmemesi adına milli teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut gelişmişliğin daha da üst düzeylere taşınması adına bir araya geldiğimiz BİDER’in çok değerli kurucu üyeleri arasında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.

Emre ALBAYRAK

Nesnelerin İnterneti Daha Hızlı Kavranacak ve Yaygınlaşacak

Nesnelerin İnterneti kavramını kısaca hatırlayalım: Donanımların yapay zekâ ile birbirleri arasında etkileşim kurarak, anlamlı ve ölçülebilir veriler üretmesinin yansıra çalıştıkları aygıtın insan gereksinimi olmadan görevini kusursuzca icra etmesidir.

Aydınlatmadan ısıtma sistemlerine; arıza durumunda ilgili kurumlara bilgi veren ve buna benzer otomasyonları barındıran akıllı evler; akıllı evlerin birleşimi ile akıllı şehirler, merkezden kontrol edilen akıllı trafik otomasyonları, akıllı sağlık sistemleri, akıllı tarım ve hayvancılık, akıllı İHA’lar vb. savunma sistemleri… Verdiğimiz bu örnekleri çoğaltabiliriz.

Ülkemizdeki bilişimciler olarak Nesnelerin İnterneti daha hızlı kavranmalı ve yaygınlaşmalıdır.
Tam da bu maksatla;

Yapay zekâ, siber güvenlik, nesnelerin interneti, endüstri 4.0, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha birçok konunun daha fazla konuşulmasını sağlamak gibi hedefleri bulunan Global Bilişim Derneği kuruldu.

Adı kısaca BİDER…