Dijital Biz Dergisi | Editör

 

Şenol VATANSEVER

 

Ekim 2020

 

 

Global Bilişim Derneği (BİDER) Hayırlı Olsun!

 

15 Kasım 2017, 14 Mart 2018, 1 Haziran 2018 tarihleri ilk bakışta bir şey çağrıştırmıyor olabilir. Bu tarihler 21 Eylül 2020 tarihinde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Global Bilişim Derneği’nin (BİDER) tarihindeki önemli kilometre taşları. Yeni kurulan derneğin tarihi olur mu? Olur!

Muhammed Ali’nin “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur” sözündeki gibi hayallerimiz, hedeflerimiz ve vizyonumuz ile adeta kanatlarımızı takarak 15 Kasım 2017 tarihinde BİLİŞİM GRUBU’nu ve 1 Haziran 2018 tarihinde Bilişimciler’i kurarak bizleri BİDER’e ulaştıran süreçte önemli adımlar attık.

Almanya ile anılan Endüstri 4.0, Japonya ile anılan Toplum 5.0’ın da ötesinde Türkiye ile anılmasını hedeflediğimiz yüksek teknoloji, mutlu insan ve dünya barışı temelli Gelecek 5.0 yaklaşımımızı 14 Mart 2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunduk.

Türkiye’de “tabela derneği” olarak ifade edilen dernekler genelde 8-10 kişinin bir araya gelmesiyle kurulur, sonra üye sayısını artıramadıklarından ya da aktif olamadıklarından maalesef isimlerinin yazılı olduğu tabelalarda kalır. T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre Türkiye’deki derneklerin büyük bir kısmı bu durumda ve her geçen gün aralarına yenileri ekleniyor.

Global Bilişim Derneği’nin (BİDER) kuruluşunu 64 bireysel ve 5 kurumsal olmak üzere toplam 69 Kurucu Üye ile gerçekleştirdik. BİDER’in ana omurgasını mevcutta yaklaşık bin üyesi olan Bilişimciler ve BİLİŞİM GRUBU Üyeleri oluşturuyor. BİDER olarak bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Dernek adında geçen ‘global’ kelimesinin hakkını vererek yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar ve iş birliği yapacağız. Üniversiteler, kamu kurumları, diğer STK’lar, özel şirketler gibi tüm paydaşlar ile ortak projeler yürüteceğiz. Sektörü birleştirmek ve etki alanını artırmak amacıyla platform, federasyon ve konfederasyon yapıları kurulması ya da dahil olunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Üyelerimizin talep, görüş ve değerlendirmelerini ilgili paydaşlara iletip süreçleri takip edeceğiz. Üyelerimiz arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri artıracağız. Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlerimize ilerleyen dönemde staj, iş imkanları ve yaratacağımız kaynaklarla eğitim bursları vermeyi planlıyoruz. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştireceğiz.

Global Bilişim Derneği (BİDER) ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isteyenler https://www.bilisimdernegi.org web sitesini ziyaret edilebilir.