Geleceğimizi Birlikte Tasarlayalım

 

Türkiye’nin yapay zekâ alanında yaratıcı, üretken ve bu alanda geleceğe yön veren sayılı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği (YZTD), lansman toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili araştırmaya dayalı doğru bilgi kaynaklarını oluşturmayı hedefleyen YZTD, farklı sektörleri hedefleyen çalışma komiteleri aracılığıyla eğitim programları ve kamu – özel sektör iş birliği gibi projeleri de hayata geçirecek.

 

Türkiye’de yapay zekâ ekosisteminin tüm aktörlerini ve bileşenlerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği (YZTD)’nin lansman toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra, iş dünyası ve akademisyenlerin de katıldığı toplantıda Future Bright Group tarafından YZTD için yapılan “Türkiye Yapay Zekâ Bilinirlik ve Yaklaşım Araştırması” sonuçları da sunuldu. Toplantının devamında yapılan iki panelde, kilit sektörlere yönelik olarak çalışmalarına başlayan YZTD uzmanlık komiteleri de değerlendirmelerini ve planlarını aktardı.

Lansman toplantısının açılış konuşmasını yapan YZTD Kurucu Başkanı Esen Girit Tümer, veriye dayalı bir toplum ve ekonomi için Türkiye’de yapay zekâ ekosisteminin bir araya geleceği bir platform arayışı sonucu derneğin kurulduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemiz dünyadaki teknolojik gelişmelerin en hızlı yansıdığı dinamik bir iş dünyasına ve bu gelişmeleri hızla içselleştiren bir toplum yapısına sahip. Başta Start-up şirketler ve yatırımcılar ile endüstri olmak üzere, üniversitelerimiz, teknoloji şirketlerimiz, içerik ve veri sağlayıcılar, yapay zekâ alanında çalışanlar ile bu alanda öğrenim görenler, yayıncılık ve iletişim sektörü tarif ettiğimiz ekosistemin içinde. Yapay Zekâ konusunda hem uygulamaların entegrasyonu hem de politikaların oluşturulması için çalışan kamu kurumlarımızı da bu çerçevede değerlendirdiğimizde önemli bir paydaş haritamız var. Bu nedenle de Türkiye’nin yapay zekâ alanında yaratıcı, üretken ve bu alanda geleceğe yön veren sayılı ülkeler arasında yer almasını sağlamak üzere tüm bu paydaşlarımızla el ele, geleceği birlikte tasarlayacağız.”

Hedef: Türkiye’de öncü, dünyada örnek çalışmalar

YZTD Kurucu Başkanı Esen Girit Tümer, derneğin kuruluşunda yer alan kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle yoğun bir planlama süreci geçirdiklerini belirtti. Esen Girit Tümer, önceliklerinin Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili bilgi aktarımını sağlarken toplumda bilinçlendirme ve farkındalık olduğunu vurguladı ve “Yerel ve küresel yapay zekâ toplulukları arasındaki etkileşim sürekli artıyor. Biz de dernek olarak ABD merkezli dünyanın en büyük yapay zekâ (AI) topluluğu olan Yapay Zekâ Geliştirme Derneği AAAI’nın Türkiye resmî temsilcisiyiz.

Dünyadaki öncü ülkelerin bilgi birikimleri ve çalışmalarının Türkiye’de de paylaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren her ölçekteki kurum ve girişimin YZTD üyesi olmasını arzu ediyoruz. Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapay zekâ alanında kariyer yapmak isteyenler için gerekli koşulları ve katkıları sağlamak ve akademik çalışmaları desteklemek planlarımız arasında yer alıyor.” dedi.

Türkiye ve yapay zekâ: İlgili, meraklı ve umutluyuz

Açılışın ardından, Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Çağlar Gözüaçık, Future Bright Group tarafından yapılan araştırmayı katılımcılara aktardı. Bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zekâ Bilinirlik ve Yaklaşım Araştırması’nın sonuçlarına göre ülkemizde yapay zekâ kavramına ilgi gösterenlerin oranı %77. Toplumun yarıya yakını (%47) bu konuda kendisini meraklı olarak tanımlarken, araştırmaya katılanların %41’i yapay zekâdan umutlu olduğunu ifade ediyor.

Araştırmadaki en çarpıcı sonuçlardan biri ise, toplumun %67 oranında bir bölümünün yapay zekânın okullarda ders olarak okutulmasını istemesi. Bu beklentinin aynı zamanda önemli bir iletişim konusu olduğunu da ifade eden Çağlar Gözüaçık, yapay zekâ hakkında doğru ve farkındalığı yaratma konusunda derneğe ve bu alanda çalışan herkese görev düştüğünü ifade etti ve ‘’ Hepimiz biliyoruz ki Türkiye, kıvrak zekâlar ülkesi. Biz bunu, katma değerli ve itibarlı bir noktaya getirmek için eğitim, fikir, bilgi ve koordinasyonla harmanlamak durumundayız. Evrensel sorun ve ihtiyaçlara yaratıcı bakış açılarıyla katma değerli çözümler getirebiliriz. Yapay Zekâ ve bağlantılı teknolojilerle pek çok sektörde öncü olabiliriz.’’ dedi.

Günlük hayatta yapay zekâ

Türkiye’de Yapay Zekâ hizmet algısında Yazılım, Bilişim, E-Ticaret, Medya, Savunma Sanayisi, Ulaşım ve Sağlık sektörleri ilk akla gelenler olarak ortaya çıkarken, yapay zekâ kavramıyla en çok karıştırılan konulardan biri de insansı robotlar. Katılımcıların %38’i yapay zekânın günlük hayatımıza temas ettiğini belirtirken; dijital asistanlar, yüz tanıma ve metin düzeltme teknolojileri daha çok aşina olunan kullanım alanları olarak ifade ediliyor.

YZTD’den kilit sektörler için çalışma komiteleri

Konuşma ve sunumların ardından, kilit sektörlere yönelik olarak YZTD bünyesinde kurulan uzmanlık komitelerinin değerlendirmeleri ve çalışma planları iki panel ile katılımcılara sunuldu. İlk olarak finans, eğitim ve telekomünikasyon konuları ele alınırken, derneğin yönetim kurulu üyelerinden Finans Komitesi Başkanı Pınar Kitapçı, Telekomünikasyon Komitesi Eş Başkanı Barış Karakullukçu ile Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Metin Sezgin panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panel konuşmacılarının aktardığı konulardan dikkat çekenler şöyle:

Finans:

 • Dünyada finans alanında AI uygulamaları ve FinTech oluşumları
 • Müşteri davranışlarından sonuç tahmini
 • Mali suçları oluşmadan engelleyebilmek için de AI uygulamaları
 • Topluma kullanımı kolay akıllı finansal hizmetler sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek

Telekomünikasyon:

 • Dönüşümü yönlendiren kilit teknolojiler 5G, AI ve Otomasyon
 • Kapsama alanı, bant genişliği gibi artan ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için yapay zekâ ve makine öğrenimi yardımı ile çalışmalar yapılıyor.

Eğitim:

 • Yapay zekâ eğitimi ve yapay zekâ teknolojilerini üretebilen nesillerin yetişmesi
 • Ülkemizde bu yönde kamu ve özel sektörün yaptığı önemli çalışmalar
 • Eğitimde öğrencileri, öğretmenleri ve kurumları güçlendirici çözümler üretme potansiyeli

İkinci panelde ise dernek kurucu üyelerinden hukukçu Altuğ Özgün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakkı Karakaş ve Enerjisa Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Başkanı, Mehmet Fırat, Sağlık, Enerji ve Hukuk komitelerinin gündemlerini konuşmak üzere bir araya geldi. Panelde gündeme gelen başlıklar ise şöyle:

Hukuk:

 • Yapay Zekâ Kullanımının Yarattığı Hukuki Tartışmalar
 • Yapay Zekâ ve Etik
 • AB Komisyonu Güvenilir Yapay Zekâ ilkeleri
 • Yapay zekânın hukuk disiplininde kullanım alanları.

Sağlık:

 • Ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir sağlık siteminin inşasında yapay zekâ uygulamaları
 • Sağlıkta karar verme süreçlerinde ayırt edici olarak yapay zekâ
 • Tıp uygulamalarının bilimsel ve tıp hukuku boyutundaki özgün gereksinimleri
 • AR-GE ve ÜR-GE, bir tıbbi cihaz olarak yazılım

Enerji:

 • Dördüncü Sanayi Devriminin ana unsurlarından olan yapay zekânın en yüksek potansiyelli uygulama alanlarından birisi enerji sektörü
 • Enerji trendlerinde yapay zekâ bir arabulucu ve çözüm sağlayıcı
 • Enerji sektöründeki büyük veri hacmini yapay zekâ ile birleştirilip, üstüne deneyim eklendiğinde Enerji Zekâsı oluşuyor.
 • Ticaret ve perakende tarafında, piyasa tahmin modelleri sürekli öğrenmeye devam ederek daha etkin bir piyasa oluşmasına destek oluyor. Chatbot, sesi metne dönüştürme, duygu analizi gibi yeni teknolojiler kullanılarak hizmetler iyileştiriliyor.
 • Akıllı yakıt pompaları, akıllı servis birimleri, geleceğin taşıt tanıma sistemleri yine yapay zekâ temelli.