G20 2021’de Dijital Devlet Konuşuldu

 

G20 2021 Dijital Bakanlar Toplantısı bu sene İtalya’da gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali Taha Koç temsil etti. Bakan Varank “Ekonomik Toparlanma için Dijital Dönüşüm” oturumunda, Sn. Koç ise “Dijital Devlet” oturumunda konuşmalarını gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank dijital dönüşümün ekonomik dayanıklılığa ulaşmadaki önemine değindi. Sn. Varank, “Ülkeler, endüstriler ve toplumlar arasında eşit olarak yayılacak kapsayıcı dijital dönüşümü sağlamak için koordineli ve kapsamlı stratejilere ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu. Yapay zekâ ekosistemi ve etik normların belirlenmesinde dünya çapındaki girişimlere katılım sağladıklarını belirten Varank, “G20, OECD, UNESCO ve AB tarafından belirlenen insan merkezli yapay zekâ ilkelerine dayanarak Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi tasarladık.” dedi.

Dijital Devlet Oturumu’nda söz alan Başkan Sn. Dr. Ali Taha Koç konuşmasını yapay zekâ ve kamu sektörü, çevik düzenlemeler ve dijital kimlik olmak üzere 3 temel konuda şekillendirdi. Yapay zekâ ve kamu sektörüne dair etik sorunların hala devam ettiğini ancak vatandaşa hizmet kısmında kamu sektörüne ait daha somut aksiyonların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Sn. Koç, konuya ilişkin çözüm önerilerinde bulundu. İlk olarak yapay zekâ ile ilgili okuryazarlığın tüm hükümet organlarında ve kamuoyunda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Başkan Koç, kamu sektöründe etkin yapay zekâ kullanımının benimsenmesi için kurumlar tarafından tutulan dijital verilerin işlenmesinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi. Sonrasında hükümetlerin yapay zekâ müdahalelerinin son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğinin altını çizen Sn. Koç, yapay zekanın kamuoyu algısını manipüle etmek amacıyla kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini, bu sayede çağımızın vebası dezenformasyonu engelleyebileceğimizi dile getirdi. Sn. Koç müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir bir yapay zekâ ekosistemi ile küresel ölçekte değer üretme vizyonuyla ülkemizin ilk “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi”ni hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Çevik düzenlemelerle ilgili yıkıcı teknolojiler hakkında devletlerin yasal çerçeve oluşturması konusunda çoğunlukla geri kalındığını dile getiren Sn. Koç, bu konuda yasal bir çerçevenin belirlenmesi için çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Koç, çevik düzenlemelere ilişkin önerilerini şu sözleriyle ifade etti: “Türkiye olarak, karmaşık krizlerin ve sınır ötesi sorunların çözümü için dengeli ve uyumlu bir yaklaşım benimsemenin çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu yönde kamuoyu desteğini teşvik ediyoruz. Çevik yönetişimin önemi göz önüne alındığında, çevik çözümlerin devletlerin bölgesel, yargısal ve egemenlik haklarını göz ardı etmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. Çevik çözümlerin uygulanacağı sektörler, mevcut risk seviyelerine göre titizlikle detaylandırılmalıdır.”