Evden Çalışma ve Eğitim için Daha Yaygın ve Güçlü Bir Fiber Altyapı Şart

 

Korona virüs vakaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanları evden çalışmaya ve işlerini uzaktan yönetmeye itiyor. Öte yandan okulların tatil edilmesiyle birlikte birçok öğrenci bugünden itibaren evden online olarak eğitim almaya başlıyor. Ülkemizde yaşanan bu olağanüstü durumun getirdiği yeni çalışma ve eğitim şekilleriyse aslında dijitalleşmenin önemli unsurlarını oluşturuyor. Korona Virüsünden önce yapılan tahminlerde evden çalışma oranlarının 2028’de %33 seviyelerine çıkması bekleniyordu ancak bu beklenmedik durumla birlikte insanların evden çalışma ve öğrenme kültürüne daha hızlı adapte olacakları öngörülüyor.

 

Tüm bu konular göz önüne alındığında internet trafiğinde yaşanan ve yaşanacak olan artış da dikkat çekiyor. Yoğun internet kullanımının ağlarda oluşturacağı trafiğin işleri sekteye uğratmaması büyük bir önem taşıyor ve fiber altyapının bu tür süreçlerdeki kritik rolü ortaya çıkıyor. Ülkemizde de yaşanan bu olağanüstü süreçte kısa vadede internet trafiğinde bir problem yaşanmayacağını öngören Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER); uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarını bertaraf edebilmek ve ülkemizdeki dijitalleşme adımlarının başarıyla sürdürülebilmesi için daha yaygın ve güçlü bir fiber altyapıya sahip olmamız gerektiğine dikkat çekiyor.

İletişim altyapımız sağlam ve kaliteli olmalı!

Korona virüs nedeniyle artan evden çalışma ve öğrenme süreçlerinin uzun vadede dijitalleşmenin tüm ülkeye yayılması noktasında önemli bir tecrübe olacağını düşünen TELKODER; bu süreçlerde işlerin ve eğitimin sekteye uğramaması gerektiğini vurguluyor. TELKODER’e göre; çalışanların bilgiye hızlı ulaşması, iş yerinden yapabilecekleri her işi evden de yapabilir hale gelmesi, öğrencilerin online eğitim kanallarını sorun yaşamadan kullanması gibi konular göz önüne alındığında evlerde güçlü bir internet altyapısının bulunması büyük önem taşıyor. Sadece yaşadığımız bu küresel salgın durumunda değil her türlü afet durumunda iletişim altyapımızın sağlamlığının ve kalitesinin önem arz ettiğine dikkat çeken TELKODER yetkilileri, bu süreci en az zararla atlattıktan sonra fiber altyapının artırılması konusunda ivedilikle çözüm ortaya konulması gerektiğini düşünüyor. TELKODER’e göre yeterli bir fiber altyapıya kavuşabilmemiz için fiber yatırımı yapmak isteyen işletmecilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor.