Dijital Vatandaş 5.0 eTwinning Projesine Avrupa’dan Ödül

 

2018-2019 eğitim öğretim yılında FMV Işık Okulları Twinning Kulübü bünyesinde 15 İspanyolca öğrencisi tarafından yürütülen “Ciudadan@ Digital 5.0” isimli eTwinning projesi, Ulusal ve Avrupa Kalite etiketleriyle ödüllendirilmenin ardından aday gösterilen, 932 örnek projenin içinden 7-11 yaş kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Bu ödül, okulun eTwinning faaliyetindeki başarılarını da taçlandırmış oldu.

 

“Ciudadan@ Digital 5.0” (Dijital Vatandaş 5.0) isimli uluslararası eTwinning projesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye’den toplam yedi okul tarafından yaklaşık 300 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler bu projede, dijital vatandaşlığın beş modülü üzerinde, çeşitli iş birlikçi aktivitelerle online olarak çalışarak, İspanyolca dilinde etkinlikler gerçekleştiler ve bu sayede hem dil becerilerini geliştip hem de web 2.0 araçlarıyla dijital alanda tecrübe edindiler.

Proje, 2018 Ekim ayında çeşitli hazırlık çalışmalarıyla başladı. İlk aşamada öğrenciler projenin ismini okulun koridorlarında gerçekleştirilen bir hazine avı oyunu ile keşfettiler. Projenin isminden yola çıkarak projenin ne ile ilgili olabileceği ve ne tür etkinlikler yapılabileceği ile ilgili bir beyin fırtınasının ardından öğrencilere öğretmenleri tarafından projenin konusu, amacı ve aşamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Tüm başlangıç aktivitelerini başarıyla bitiren öğrenciler, kimlik kartlarını teslim alarak Dijital Vatandaşlık görevlerini getirmeye hazır hale geldiler. Öğrenciler, yıl boyunca Dijital Vatandaşlığın beş modülüyle ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler ve bu aktiviteleri karma uluslu beş ekip halinde tamamladılar.

Birinci modül olan İletişim Modülü’nde öğrenciler, ekip arkadaşlarıyla ve diğer okullardan öğretmenlerle Twinspace duvarı, forumlar ve Twinmail aracılığıyla haberleşerek diyalog kurdular ve projeden beklentilerini dile getirdiler. İkinci sırada gelen İş birliği Modülü’nde ise internet etiği hakkında çeşitli araştırmalar ve tartışmalar yaptıktan sonra tüm öğrencilerin katkıda bulunduğu bir İnternet Etiği İnfografisi oluşturuldu. Üçüncü adım olan Güvenlik Modülü’nde öğrenciler öncelikle internet güvenliğiyle ilgili terimleri öğrendiler, ardından tüm öğrencilerin katılımıyla ortak bir sözlük oluşturdular. Ardından tüm öğrencilerin katkısıyla internet güvenliğiyle ilgili önerilerin yer aldığı bir döküman oluşturuldu. Burada yer verilen öneriler, tüm okullardaki ekipler tarafından birer radyo anonsuna dönüştürülerek kaydedildi.

Güvenlik modülünü bitirirken FMV Işık Okulları öğrencileri ile İspanya’dan San Babil Okulu ile video konferans gerçekleştirerek kendilerini tanıttılar ve internet güvenliğiyle ilgili önerilerini birbirleriyle paylaştılar. Beş grup halinde yürütülen projede öğrenciler diğer İspanyol okuldan aynı grupta oldukları öğrencilerle tanışırken, diğer öğrencileri, Twinspace’in Chat özelliğini kullanarak sohbet ettiler. Ardından öğrenciler, modülü internet güvenlik kurallarıyla ilgili bir Kahoot oyunuyla ve internet güvenliğinin önemini vurgulayan online oyunlar oynayarak sonlandırdılar.

Proje, İnternet Okuryazarlığı Modülü’yle devam ederek bilginin ve haberin kaynağıyla ilgili doğru alışkanlıklar, karşımıza çıkan haber ve bilgilerin doğruluğunu teyit etme hakkında öneriler sunuldu ve sahte haberlerle ilgili çalışmalar yapılarak yanlış bilgiler tespit edildi. Problem Çözme Modülü’nde ise öğrenciler çeşitli Scratch uygulamaları ile kodlama ve programlama çalışmaları yaptılar. Son modül olan Dijital İçerik Tasarlanması Modülü’nde ise telif hakları ve Creative Commons lisansları ile ilgili öğrencilere sunum yapılarak fikri mülkiyetle ilgili kuralları ve ikonların anlamlarını öğrenmeleri sağlanmıştır. Ardından öğrenciler tarafından Educaplay uygulaması kullanılarak lisans kombinasyonları hakkında online oyunlar hazırlanarak proje sonlandırıldı.