Özel Haber

“Dijital Türkiye” Hedefine Platform ve Çözümlerle Katkıda Bulunuyoruz

 

Vatansever Bilişim, yenileşimci ve vizyoner yaklaşımla kamu ve özel sektörde iş yapan kurumlara önemli fırsatların kapısını aralıyor. Satıştan insan kaynaklarına, üretimden finansa, iş süreçlerinde kapsamlı dönüşümler yaparak şirketlerin verimlilik ve tasarruf hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

 

Dijital dönüşüm kavramının önemli bir bölümü, kurumların ve şirketlerin iş süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin tüm verilerin dijital ortama taşınması ile ilgilidir. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) tam olarak bunu gerçekleştirir. BPM, bir kuruluşun işini yaparken gerçekleştirdiği tüm eylemlerin modellenmesi, otomatize edilmesi, yürütülmesi, optimize edilmesi, kontrolü ve raporlanmasını içeren bir disiplindir ve kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmesine, işini daha iyi yapmasına, daha verimli olmasına, kuruluş içi ve dışındaki tüm paydaşlarla daha uyumlu çalışabilmesine olanak sağlar.

Konuyla ilgili olarak Dijital Biz’e konuşan Vatansever Bilişim Direktörü Sema Vatansever, “Global pazarda hızla yayılan e-dönüşüm, ülkemizde de hızlı bir ivme ile yükseliyor. Yenileşimci ve vizyoner yaklaşımla kamu ve özel sektörde iş yapan kurumlara önemli fırsatların kapısını aralıyoruz. Satıştan insan kaynaklarına, üretimden finansa, iş süreçlerinde kapsamlı dönüşümler yaparak şirketlerin verimlilik ve tasarruf hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Böylelikle insanların e-dönüşüme bakış açısını değiştiriyoruz. Türkiye’de proje yapma deneyimlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan esneklik çerçevesinde kolay uygulanabilir çözümler sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyoruz,” dedi.

BPM çözümleri kurumların ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre kendi ortamlarında veya bulut tabanlı olabilir. Kuruluşların dijitalleşme çabalarına paralel olarak iş süreçlerinin bir bölümü ya da tamamı dijital platforma taşınmış olabilir. Burada BPM konusunda yanlış anlaşılmaması gereken bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz: BPM sadece bir yazılım değildir, bir disiplindir. Nasıl her işin kendine özgü gereklilikleri ve farklılıkları varsa, her kuruluşun iş süreçleri yönetimi uyarlaması da kendine özgüdür.

“Dijital Türkiye” hedefinde Vatansever Bilişim’in önemli katma değerler yaratacağını vurgulayan Vatansever, “Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında Satış ve Sistem Entegratörü olarak hizmet veriyoruz. Yirmi yılı aşkın satış, pazarlama, kanal yönetimi deneyimimizi özgün yaklaşımımızla birleştirerek Türkiye ve yakın coğrafyada ilk tercih edilen bilişim şirketi olma hedefiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. BPM alanında da her kurum ve şirket özelinde ihtiyaçlarını analiz ederek, dijital dönüşümü gerçekleştirecekleri platformu ve çözümleri uçtan uca anahtar teslimi olarak sunuyoruz,” şeklinde açıklamalarda bulundu.