Yazar

Serkan UYGUR

 

 

Mayıs 2019

 

Dijital Teknolojide Kullanıcı Alışkanlığı Yönetimi

 

Uluslararası ticaret, günümüz ekosisteminde radikal değişimlere sahne olmaktadır.

Global şirketler, e-ticaret faaliyetlerine hız vermekte ve yeni niche sektörler bulmak için, yoğun çaba harcamaktadırlar.

Dünya ülkelerinin bazıları, pazar metodolojisine doymuş farklı kıtalarda, pazarı segmente etmeye yönelik çalışmalar başlatmışlardır.

AR-GE yapısı gelişmiş şirketler, saha çalışması yanı sıra dijital mecralardan yararlanarak, maliyet düşürücü girişimlerde bulunmaktadırlar.

Bu çalışmalar içerisinde, geçmişten günümüze; SEO, SEM, Google AdWords gibi süreçleri söyleyebiliriz.

2000’li yıllardan itibaren, teknolojinin evrimleşmesi ve dijital çağın yükselişi ile yeni metodolojiler gelişmiştir.

Dijital Mecralarda başta Neurocode olmak üzere, dünya sanal arenasında,

  • e-ticaret şirketleri,
  • web sayfası yöneticileri,

kullanıcıların tecrübelerini, deneyime dönüştürerek kullanıcı alışkanlıklarını yönetmeye başlamışlardır.

Kullanıcı alışkanlığı yönetmek, sabır isteyen, verileri analiz eden ve hedef odaklama stratejisine dayanan, bir çalışmadır.

Derinlemesine öğrenme stratejisine dayanmakta olup, kullanıcı alışkanlıkları denetlenmektedir.

Şirketler, ürettikleri ürünlerin pazarlamasını yapıp tutundurma yöntemlerini kullanırken, kullanıcı alışkanlıklarını segmente etmektedirler.

Dünya ekosisteminde yer alan dijital teknolojiler aracılığıyla, bir ülkedeki kullanıcının her yaptığı bilgi taramasında, user experience kodlamasına dahil olmaktadır.

Dijital teknoloji, kullanıcı deneyiminden yola çıkarak, kişiye özel, istek ve ihtiyacına cevap veren; bilgi, haber ürün ve hizmet gibi bilgileri, kullanıcıya anında ulaştırma imkanına sahiptir.

Bilişim sistemi, bilgi teknolojileri, dijital çağ ve yapay zekâ, son yıllarda büyüme ivmesine geçmiştir.

Uluslararası şirketler, dijital teknolojileri takip ederek, ticari karlarını arttırmak için çalışmaktadırlar.

Şirketler, verilerini analiz ederken; demografik yapı ve kullanıcı deneyimi alışkanlıklarını temel alarak, uluslararası pazarda, kâr oranlarını arttıracaklardır.

Toplum üyeleri, dijital mecralardan yararlanırken, her geçen gün, kullanım süreçleri, karmaşıklıktan basitliğe geçiş yapmaktadır.

E-ticaret sitelerinin ve web sayfalarının kullanım kolaylığı, satış hacimlerine yansıyarak artış göstermektedir.

Bireyler, ürün karşılaştırması yaparak daha fazla bilgilere ulaşmakta, alışveriş alışkanlıkları ve marka sadakati artmaktadır.

E-ticaret sitelerin kullanımı, site yöneticilerine bilgi yönetimi sağlamakta, veri analizlerinde satış odaklı yönetim süreci oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Dijital teknolojileri kullanırken, verim odaklı ve ticari faaliyette fayda odaklı kullanım sağlamak; hem firma yöneticilerine, hem şirkete yönetilebilir kazanç ve hedef müşteri sağlayacaktır.

Şirketler ürünlerini segmente ederken, kullanıcı alışkanlıkları göz önünde tutularak, tutundurma faaliyetlerini geliştirmekte ve ticari kazanç sağlamaktadırlar.

Geçmiş yıllara baktığımızda, ticari yönetim belirli alan ile sınırlı iken, son yıllarda dijital enstrümanların gelişme göstermesi ve kullanımı ile, dünyanın her bölgesi ve kıtasına ulaşabilmekteyiz.

Kullanıcı alışkanlığını tecrübe ettiğimizde, kültürel ve sosyal çevre analizleri ile, ürünlerimize yani pazarlar bulabiliriz.

Dijital mecralardan yararlanılarak, kullanıcı alışkanlıkları yönetimi üzerine birçok çalışmalar yapılmalı ve ticari faaliyet alanımız genişlerken, kâr marjımız yükselme ivmesi kazanacaktır.