Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğrencileri Günde 6 Saat Oyun Oynuyor

 

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri tarafından ‘Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğrencilerini Tanıma Anketi’ gerçekleştirildi. Araştırmada, gün geçtikçe büyüyen dijital oyun sektörüne nitelikli eleman yetiştiren ‘Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’ne kültür sanat derslerinin de eklenmesi gerektiği vurgulanırken öğrencilerin yüzde 7’sinin yurt dışından geldiği belirtildi. Ayrıca, dijital oyun oynamanın 11 yaşından önce başladığı ve haftada 6 – 7 gün günde 6 saate kadar oyun başında kalındığı ortaya çıktı.

 

Teknoloji çağının ihtiyaçlarına uygun olarak yeni bölümler açan ve sık sık yapılan araştırmalar ile geleceğe hazırlanan Beykoz Üniversitesi’nde eğitim ve öğretime önemli katkılar sunacak bir çalışma daha sonuçlandırıldı. Yapılan ‘Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğrencilerini Tanıma Anketi’ ile günümüz dünyasında 7’den 70’e herkes tarafından ilgi gören ve kısa sürede yarattığı ekonomi hacmi ile birçok sektörün önüne geçerek ciddi bir istihdam alanı açan dijital oyun sektörü masaya yatırıldı.

Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi’nden katkı

Sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için açılan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’ndeki öğrencileri daha iyi anlamak ve ihtiyaçları belirlemek için yapılan çalışma, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Yılmazok’un önderliğinde aynı bölümden Arş. Gör. Kaan Arık ve Grafik Tasarım Bölümü Arş. Gör. Ali Çağan Uzman tarafından yürütülen çalışmaya Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi’nin Dijital Oyun Tasarımı bölümleri de katkıda bulundular.

Kültür sanat dersleri konulmalı

Bu 3 üniversitede eğitimine devam eden 105 Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisinin yüzde 16,2’sinin (17 kişi) kadın, yüzde 83,8’inin de (88 kişi) erkeklerden oluştuğu belirtilen araştırmadan ilgi çekici sonuçlar çıktı. Öğrencilerin yüzde 63’ünün İstanbul, yüzde 30’unun İstanbul dışı yurt içi iller, yüzde 7’sinin de yurt dışından geldiğinin bilgisi verilirken, öğrencilerin yüzde 38’inin hiç kitap okumadığı, yüzde 40’ının ise günde en fazla 1 saat kitap okuduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunun televizyon izlemediği ve ağırlıklı olarak haftada 1 defa sinemaya gittiği sonucuna ulaşıldı. Bu verilere göre, Dijital Oyun Tasarımı gibi yaratıcılığın çok önemli olduğu bir bölüme kültür ve sanat derslerinin de eklenmesi gerektiği vurgulandı.

Günde 6 saate kadar oyun oynanıyor

En çok merak edilen konuların başında gelen dijital oyun oynama sıklığına ilişkin sorunun sonucunda öğrencilerin yarısının haftanın 6 ya da 7 günü oyun oynadığı, oyun oynamaya başlama yaşının ağırlıklı olarak 11’den önce, yani ortaokul çağından daha evvel gerçekleştiği, günlük ortalama oyun oynama süresinin de 0 – 2 saat, 2 – 4 saat ve 4 – 6 saat olmak üzere birbirine yakın bir dağılım gösterdiği ortaya çıktı.

Bir tür sosyalleşme aracı

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 60’ı çoklu oyunculu (multi-player), yüzde 40’ı ise tekli oyunculu (single-player) oyun oynamayı tercih ederken, öğrencilerin dijital oyunları oynamayı kısmen bir tür sosyalleşme aracı olarak gördüğü anlaşıldı. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 54,3’ü dijital oyun tasarımı kavramını sanat-tasarım ile teknoloji ve programlamanın birlikteliği olarak görürken, kavramı yalnızca sanat ve tasarım bağlamında görenlerin oranı yüzde 28,6, yalnızca teknoloji ve programlama olarak görenlerin ise oranının yüzde 17,1 olduğu belirtildi.