Dijital Biz Dergisi | Yazar

 

Doç. Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN

 

Ocak 2021

 

 

Dijital Dönüşümde Önemli bir STK: Kamu Bilişim Derneği

 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin en fazla etkilendiği kesimlerin başında kuşkusuz kamu kurumları gelmektedir. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanması sonucunda verilen kamu hizmetleri çeşitlenmiş ve hizmetlerin kalitesi artmıştır. Kamu kurumlarının çalışmaları ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesinde ve dijital dönüşümün gerçekleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Öte yandan kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini kullanarak ülke ekonomisine katkı sağladığı açıktır. Zaman ve mekândan bağımsız olarak verilen e-hizmetler sayesinde ulaşım, kırtasiye gibi birçok maliyet kalemini ortadan kalkmakta, hizmetler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Dijital dönüşüm projeleri bu platformda tartışılmakta

Kamu Bilişim Derneği, başta kamu bilişim çalışanları olmak üzere tüm bilişim sektörü arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturmak, ülkemizde yerli ve milli ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Kurulduğu günden bu yana bir sivil toplum kuruluşu olarak “Milli Teknoloji ve Dijital Türkiye Hamlesi” kapsamında önemli çalışmalar yapmaktadır. Kamuda gerçekleştirilen ve planlanan dijital dönüşüm projeleri bu platformda tartışılmakta, kamu ve özel sektör temsilcileri bu platformda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktadır. Bu amacına ulaşmak için Kamu Bilişim Derneği her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemekte, bunun yanında diğer STK’lar ile de stratejik ortaklıklar kurarak etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Kamu Bilişim Derneği’nden “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

“Evde Kal” sürecinin başarılı yürütülmesinde dijital dönüşümün önemi ve katkısı büyük olmuştur. Türkiye’nin dijital yüzü e-Devlet kapısı bu derece sağlam olmasaydı bugün evde kalmakta zorlanacaktık. Bugün Kamu ve Özel Sektör Bilişim yöneticilerimiz, bilişim çalışanlarımız olmasaydı uzaktan çalışamayacak, eğitimler alamayacak, toplantılar yapamayacaktık. Gerçekten de tüm dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşümü salgın öncesinde ve salgın sırasında başarmış olmanın milletçe gururunu yaşıyoruz.

COVİD-19 salgınının hepimizi çok fazla etkilediği böyle zor bir dönemde Kamu Bilişim Derneği yine birçok başarılı projelere imza atarak sürece destek olmuştur. Toplumsal konularda her zaman duyarlı olmaya çalışan Kamu Bilişim Derneği bir dayanışma örneği sergilemiş ve “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına 101.200 TL bağış yaparak yine öncü bir davranış sergilemiştir.

Bilişim sektörü tematik etkinliklere büyük ilgi ve katılım gösteriyor

Kamu Bilişim Derneği olarak tematik etkinlikler düzenleyerek bazı konuların derinlemesine ele alınmasını sağlıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz DevOps, Test Teknolojileri, Yerli/Milli Üretim temalı etkinliklerimize sektörümüzden büyük ilgi olmuş ve çok olumlu geri dönüşler alınmıştır. Son olarak düzenlemiş olduğumuz “Sağlığın Bilişim Kahramanları” etkinliği ile Derneğimiz sağlık sektörü ile bilişim sektörünü bir araya getirmiş, bilişimin sağlık sektörüne yarattığı etkileri değerlendirmiştir. Bu etkinlikte akıllı hastanelerden dijital hemşirelere hastane otomasyon sistemlerinden yapay zekâya birçok bilişim projesinin gerçekleştiği sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin önemini belirtilmiştir.

“Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi” akademide önemli yer kazandı

Bilgi teknolojilerinin kullanımı kamudaki reformların uygulama aracı halini almıştır. Teknolojide yaşanan gelişmeler, insanların yaşamını kolaylaştıracak bazı yeni fırsatları ortaya koyarken, yöneticiler açısından da daha iyi yönetim, daha iyi karar alma gibi olanakları doğurmaktadır. Bu noktadan hareketle, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kamu yönetimlerini ve kamu politikalarının biçimlendirilme süreçlerini nasıl incelediği, neler yapılabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği özenle takip edilmelidir.

Yıllardır farklı platformlarda tartışılan, üzerinde akademik araştırmalar yapılan, türlü toplantılar düzenlenen kamu yönetimi ve teknoloji ilişkisi Kamu Bilişim Derneği’nin yayınladığı “Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi” ile farklı bir noktaya evrilmiştir. Kısaca “KAYTEK” adını verdiğimiz bu akademik dergimiz 6 ayda 1 yayınlanmaktadır.  Bu derginin en önemli özelliği kamu yönetimi hocaları ile kamuda çalışan bilişim yöneticilerini bir araya getirmesidir.

Türkiye’nin dijital ortamda en büyük etkinliği düzenlendi

Kamu Bilişim Derneği 2020 yılının son ayında “Kamu Bilişim Haftası”nı büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir. Bütün bir hafta boyunca 10 oturumu ve 50’den fazla konuşmacısı ile Türkiye’nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliği düzenlenmiştir. Sayın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Dr. Ömer Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanımız Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan Kamu Bilişim Haftası kapsamında “Yeni Nesil Toplum: Dijital Dönüşüm”, “Yeni Nesil Siber Güvenlik Çözümleri”, “Yeni Nesil Ağ Teknolojileri”, “Yeni Nesil Veri Merkezleri, Bulut Bilişim, İş Sürekliliği”, “Yeni Nesil Görüntüleme, Tanıma ve Güvenlik Çözümleri”, “Yeni Nesil Yazılım Teknolojileri ve Açık Kaynak”, “Yeni Nesil Yönetim, İletişim, Uzaktan Çalışma ve ERP Çözümleri”, “Yeni Nesil Teknolojiler: NesNet ve 5G” ve “Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler” olmak üzere bilişim sektörünün tüm konuları kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmiştir.

Dijital dönüşümün başarılı olmasında en önemli paydaşlardan biri de bilişim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır. Kamu Bilişim Derneği bu kapsamda gerek etkinlikleri gerekse akademik ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ülkemizin dijital dönüşümde önemli bir rol oynamakta, “potansiyelini bilişimle keşfet” sözüyle bilişimin olumlu etkisini yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.