Dijital Biz Dergisi | Yazar

 

Arzu TUFAN

 

Mayıs 2021

 

 

Dijital Dönüşüm Süreci

 

Teknolojinin gelişmesi ve insan hayatına ve topluma etkileri hızla devam etmektedir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecini incelediğimizde içinde bulunduğumuz dijital çağa uyum sağlayabilmek amacı ile kurumlar ve işletmeler faaliyet gösterdikleri alanlarda yeni pazar arayışına ve dijital çağa uyum sağlama çalışmaları içerisine girmiştir. Bu yeni pazar arayışı dijital inovasyonun kapısını aralayarak yeni ürünler, yeni platformlar, yeni hizmetler ve yeni müşteri deneyimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital dönüşüm teknolojik anlamda, analog kayıtlar ile oluşturulan ve otomasyon adı verilen dijital ortamlarda işlenen verilerin, süreçlere, süreçler ise dijital platformlara, dijital platformlardan ise e- hizmetlere aktarılan bir kurguya sahiptir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda süreçlerin doğru bir şekilde tanımlanması ile birlikte, işletmelere global ve kurumsal bir imaj sağlayacaktır. Dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları; insan, süreç ve teknoloji uyumudur. Bu uyum dijital dönüşüm ve dijitalleşme için önemlidir. Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Bulut Teknolojisi, Mobil uygulamalar, RPA, Blockchain vs. dijital dönüşüme katkı sağlayan, teknoloji uygulamaları arasında yer alan örneklerden bazılarıdır. İnsan, süreç ve teknoloji uyumu ile birlikte kurumlar ve işletmelerde daha sağlıklı, sürdürülebilir bir dijital dönüşüm süreci oluşturur. Dijital dönüşümün sürekliliği yani sürdürülebilirliği bu anlamda önem arz etmektedir.

Kurumlar ve işletmelerde başarılı dijital dönüşümler, oluşturmak için bir başlangıç noktası sağlamak önem arz eder. Bu başlangıç noktasını yedi faktör üzerinden analiz etmekteyiz. Bu faktörler, oluşan problemlerin üstesinden gelmeye başlamak için devam etmekte olan araştırmalar ile raporların hazırlanıp, yöneticiler için bir dijital dönüşüm karar destek kılavuzu olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu sayede yöneticiler tarafından, geçici teknoloji odaklı bir yaklaşımdan, dijital dönüşüme daha sistematik entegre bir yaklaşım ile geçiş yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Dijital Dönüşümün Yedi Faktörü

  • İşlem
  • İş Modelleri
  • Müşteriler
  • Teknolojiler
  • Veri
  • Liderler
  • Çalışanlar

Dijital Dönüşüm Kategorileri

Teknoloji Yönetim / Süreçler İnsanlar
Veri

Büyük Veri

Bulut

Mobil Cihazlar

Sosyal Medya

Yazılım

Gömülü Cihazlar

Yapay Zekâ

Nesnelerin İnterneti

Siber güvenlik

Uygulamalar

Çalışma Modelleri

Operasyonel Süreçler

Stratejiler

İş Aktiviteleri

Örgütsel Yapı

Organizasyon Kültürü

Koordinasyon Mekanizması

Ürünler

Yeni hizmetler

Müşteriler

Çalışanlar (işgücü-insanlar)

Yöneticiler

Yetenekler

Sahipler

Tedarikçiler

Ortaklar

Paydaşlar

Yeterlilikleri

Dijital dönüşümün kurumlara ve işletmelere sağladığı avantajlar ise hizmet sağladıkları iş kolunda verimlik, zaman tasarrufu, kaynakların doğru ve planlı kullanımı gibi pek çok faydası bulunmaktadır. Dijital dönüşümün mantığı yeni veriler elde edip bu yeni veriler ile eski, kural tabanlı süreçleri yeniden tasvir etmek için kurgulanan veri odaklı bir yaklaşımla yeni bilgi edinme ve bunun karşılığında yenilikçi iş modelleri ve operasyonları yeniden tasarlama fırsatı sağlamaktır. Dijital teknolojilerin yapabileceği değişikliklerle ilgilenmek kurumların ve şirketlerin iş modelini ortaya çıkarmak için organizasyonel süreçlerin ve yapıların değiştirilmesi veya yeni iş modellerinin oluşturulmasını gerektirir. İşletmeler, dijital değişim ihtiyacını yeni değer yaratma fırsatı olarak değerlendirmeli ve bu dönüşüm sürecini kabul etmelidir. İşletmeler için dijital dönüşüm, doğru kurgulanan bir algoritma ile insan, iş süreçleri ve teknolojinin harmanlanarak oluşturduğu bir dönüşüm hareketinin bütünlüğüdür.