Covid-19 Sonrası 5G’ye Yatırım Hızlanacak

 

KPMG Türkiye, koronavirüsün telekomünikasyon sektörüne etkisini analiz etti. KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, “Yeni normalde güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet ihtiyacı artarak sürecek. Şirketlerin Covid-19 sonrası için 5G teknolojisine yatırımları hızlandırması gerekecek” dedi.

 

Üç milyar insanın evlerinde karantinaya çekildiği salgın döneminde birçok şirketin uzaktan çalışmaya geçmesi ve eğitimin sanal ortama taşınması, güçlü altyapı ve kesintisiz hizmete olağanüstü talep yarattı. KPMG Türkiye, Covid-19 salgınının telekomünikasyon şirketlerine etkisini ve salgın sonrası sektörün gündemini değerlendirdi. Buna göre salgın sürecinde iletişim ve haberleşme ağlarına olan talep, salgın sonrasında da artarak devam edecek. Sektördeki şirketlerin 5G teknolojisine yapılan yatırımları hızlandırması gerekecek.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, Covid-19’un hayati hale gelen telekomünikasyon hizmetleri için önemli fırsatlar yarattığını belirtti. Tüm dünyada doğal afet veya pandemi gibi olağanüstü şartlarda 5G’nin desteklediği alanların sürdürülebilirlik için öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Ercin şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 salgını, telekomünikasyon hizmetlerinde güçlü performans, yüksek güvenilirlik ve verimlilik ihtiyacını en iyi şekilde 5G teknolojisinin karşılayacağını gösterdi. Hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla hayatlarını evlere taşıyan insanlar iletişim kanallarını, video konferans uygulamalarını, sosyal medya platformlarını ve telefon konuşmalarını her zamankinden daha çok kullandı. Dünyada 5G teknolojisiyle insan teması olmadan hastalara bakan hastaneler gördük. Vakaların uzaktan teşhisinde, hasta takibinde 5G kullanıldı. Ülkeler 5G’nin artan önemi üzerine bu teknolojinin altyapısı için daha geniş yatırım bütçeleri ayıracak. Covid-19 sonrası dönemde 5G yatırımlarının yanı sıra LPWAN (Düşük Güç Geniş Alan Haberleşme Ağı) sisteminin de telekomünikasyon şirketlerinin yatırım ajandasına girdiğini göreceğiz. 5G’ye göre altyapı maliyetlerinin az, kullanım ömrünün uzun olması kısa vadede LPWAN’a yönelen şirketlerin uzun vadede etkili sonuç almasını sağlayacaktır. LPWAN altyapısı yatırımları, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti uygulamalarını hızlandırıp özellikle fabrikaların otomasyonuyla maliyetlerin azalmasına, operasyonel verimin artmasına ve iş gücü kıtlığının sınırlandırılmasına imkân verecektir.”

Ercin, Çin’deki lider telekomünikasyon şirketleri China Mobil, China Telecom ve China Unicom’un Covid-19 sürecinde 5G ve LPWAN yatırımlarına son hızla devam ettiğini hatırlattı. Bu üç şirketin 2020 sonunda Çin’de toplam 1,5 milyon LPWAN, 700 bin adet de 5G baz istasyonu yerleştirilmesini hedeflediğini kaydetti.

Serkan Ercin, Covid-19 sonrası süreçte Türkiye’de de telekomünikasyon sektöründe yaşanan talep artışının süreceğini ifade etti. Ercin, şöyle konuştu: “Evden çalışma yönteminin, kriz sonrası çalışma hayatının yeni normallerinden biri haline geleceğini öngörüyoruz. Değişen tüketici alışkanlıkları ve artan mobil veri ihtiyacını karşılamak için telekom şirketlerine talep artacak. Covid-19’un etkisiyle, GSMH tahminlerimize göre 2020 sonunda ‘bilgi ve iletişim’in GSYH içerisindeki payının yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Mobilitenin sınırlandırılma ve operasyonel verimin artırılma ihtiyacı, şirketlerin iletişim altyapılarının daha güçlü ve hızlı hizmet sağlayan 5G teknolojisi ile yapılandırılmasını gerektirecek. Firmaların üretim süreçlerinde insan temasını minimize etme hedefi, 5G teknolojisine talebi yükseltecek. Türkiye’de de sektördeki şirketlerin 5G ve LPWAN teknolojilerine yatırım eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.”