Kamuoyu Duyurusu (İhlal Bildirimi) – Borlease Otomotiv A.Ş.

 

KVKK – Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Borlease Otomotiv A.Ş. (Borlease) unvanlı şirket tarafından Kurumumuza gönderilen 18.02.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Borlease Otomotiv A.Ş. ile Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. (OPTİMUM) arasında iş ilişkisi olduğu,
  • OPTİMUM nezdinde bir veri ihlali gerçekleştiği,
  • Veri ihlalinden etkilenen tahmini kişi sayısının 4.000 olduğu,
  • Veri ihlali sonuçlarının henüz net olarak ortaya çıkmadığı

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25.02.2019 tarih ve 2019/35 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.