Yazar

Av. Arb. Murat KEÇECİLER

 

 

Şubat 2019

 

Big Data ve Yeni Siyaset

 

İnternetin hayatımıza girişi ile birlikte gündelik yaşantımızda birçok olgu değişti ve değişmeye de devam ediyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak gündelik olarak üretilen ve işlenen veri her geçen gün artarak ve katlanarak artmaktadır. 90’lı yılların ortasında bir yılda üretilen kişisel veri günümüzde günler içinde üretilmektedir. 2016 yılında, tüm insanlık tarihince üretilen veriden daha fazlası üretilmiştir.

Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda taşınabilir aygıtların çoğalması ve sosyal ağların yaygınlaşması ile üretilen veri ve bu verinin içeriğinin çeşitlenmesi sonucunda yeni bir kavram ortaya çıkmıştır, ¨Big Data¨ (Büyük Veri). 2000’li yılların başında İnternetin çöplüğü olarak tanımlanan bu veri günümüzde inanılmaz bir iş kolu ve uzmanlık alanı olarak önümüzde durmaktadır.

Birkaç girişimcinin bu veri seti üzerinden anlamlı sonuçlar çıkarma amacıyla yaptığı ve tamamen girişimsel çalışmaların zaman içerisinde Google, Amazon gibi büyük teknoloji devlerinin dikkatini çekmesi sonucunda günümüzde anladığımız anlamda Big Data kavramı ortaya çıkmıştır.

Günümüzün ¨dijital bireylerinin¨ anlık olarak, sosyal medya ağları başta olmak üzere online oldukları her an bıraktıkları dijital izlerden ve verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmaya dönük algoritmalar sonucunda özellikle pazarlama alanında büyük gelişmeler elde edilmiştir.

Big Data’nın hemen hemen her alanda kullanıma girdiği ve bu veri üzerinden anlamlı sonuçlar elde ederek kararlar alan yapıların rakiplerine karşı önemli avantajlar elde ettiği görülmektedir. Bu anlamda, şirketler tedarik süreçlerinden, müşteri taleplerine ve pazarlama faaliyetlerinde çok yoğun şekilde Big Data analizlerine dayanmaktadır.

Amazon firması Big Data sonucunda elde ettiği veriler üzerinden müşteri talepleri daha gelmeden belli başlı ürünler için önden sevkiyat süreçlerini devreye sokmuştur. Söz konusu algoritma tarafından yapılan hesaplamalar ile şirketin ciddi kaynak tasarrufu sağladığı ve sistemin başarısının %90 üzerinde bir doğruluk elde ettiği görülmüştür.

Big Data sadece şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Facebook ile Cambridge Analytica firmasının ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda hem ABD yapılan başkanlık seçimlerinde hem de Brexit sürecinde seçmen davranışlarının etkilendiğine ilişkin önemli veriler ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak, Macron’un seçildiği seçimlerde Facebook ve Twitter kasıtlı yönlendirmeye dönük olarak binlerce hesabı askıya aldığını duyurmuştur. Artık günümüzde siyasetçiler seçmenleri Big Data analizleri ile etkileme çabasına girmiştir.

Big Data’nın siyasetçilere ve siyasi propaganda yöneticilerine sunacakları verinin ilk farkına varanlar, bunu rakiplerini kötülemek ve dezenformasyon olarak kullanmış olsalar da ilerleyen süreçte çok daha etkin ve etik kullanım yöntemleri ile karşımıza çıkacağı muhakkaktır.

Verinin ve teknolojinin her alana etkilerinin görüldüğü günümüzde, siyasetin ve siyasi propagandanın, bu veriden ve teknolojiden etkilenmemesini düşünmek mümkün değildir. İlk geçiş evresinde konvansiyonel olan propaganda teknikleri ile yeni nesil tekniklerin birlikte işleyeceği süreçleri zaten yaşamaya başladık. Zaman ilerledikçe, tekno-politik tekniklerin daha fazla gelişeceği ve kendisini teknolojiye daha iyi adapte eden siyasetçilerin ve siyasi yapıların ayakta kalacağı zamanlar gelecektir.

Gelecek seçimlerde; veri analizcileri, sosyal medya uzmanları, hologram tasarımcıları vb. başta olmak üzere birçok yeni uzmanın siyasi kampanyaların da başat aktörü olarak görmeye hazır olmak gerekir.  Gelecek ona uyum sağlayanlara tahmin edilmez fırsatlar sunacaktır.