Başarılı Girişimcilerin 5 Ortak Özelliği

 

EIT InnoEnergy tarafından yapılan araştırmaya göre kadın ve erkek girişimciler veya farklı lokasyonlar arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Sürdürülebilir enerji girişimcileri için başlıca yetkinlikler şöyle sıralanıyor: Başarıya yönelme, etkileme ve yönlendirme, risk alma eğilimi, iç kontrol odağı ve ekip çalışması.

 

EIT tarafından desteklenen Avrupa’nın sürdürülebilir enerji lokomotifi EIT InnoEnergy, Paris’te düzenlenen lider etkinliği Business Booster’da başarılı girişimcilerin en önemli ortak özelliklerinin değerlendirildiği raporu açıkladı.

EIT InnoEnergy’nin özel ekip değerlendirme aracı E2Talent tarafından toplanan 800 girişimci profilinin analiz edildiği EIT InnoEnergy araştırması, sürdürülebilir enerji girişimcilerinin beş kilit özellikten yüksek puan aldığını gösteriyor. Bu özellikler başarıya yönelme, etkileme ve yönlendirme, risk alma eğilimi, iç kontrol odağı ve ekip çalışması olarak sıralanıyor. ESADE Business School ile yürütülen bu araştırmanın, üst düzey yöneticilerin ve yatırımcıların iş kararlarını destekleme konusunda sürdürülebilir enerji girişimcilerinin yetkinliklerine odaklanan ilk araştırma olduğu düşünülüyor.

Sürdürülebilir enerji alanında kadın girişimciler

Araştırma, sürdürülebilir enerji alanında kadın ve erkek girişimcilerinin puanları arasında belirgin bir fark olmadığını gösteriyor. Ancak girişimci profillerinin yalnızca yüzde 10’unun kadınlara ait olması “Kadınların girişimci olmasını engelleyen nedir?” sorusuna dikkat çekmeye devam ediyor.

Kadın girişimcilerin özellikle, dönüştürücü liderlik kategorisinde erkeklerden daha yüksek puan almış olsa da girişimsel öz yeterlilik konusunda yaptıkları değerlendirmelerde erkek katılımcılara göre kendilerine daha az güvendikleri görülüyor. Araştırma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla yönetme becerileri konusunda kendilerine güvenlerinin daha yüksek ancak finansal uzmanlık konusunda daha düşük olduğunu gösteriyor.

EIT InnoEnergy İnovasyon Direktörü Elena Bou, raporu paylaşırken yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti: “Girişimciler ve startup’lar için doğru bir dinamiği olan doğru bir ekibe sahip olmak başarı durumunu belirleyebilir. E2Talent aracımızı, yüzlerce sürdürülebilir enerji startup’ının, enerjide dönüşümlerini hızlandıracak tamamlayıcı ekipler oluşturmasına yardımcı olmak için kullandık. Burada topladığımız veriler, bugün Business Booster’da, Avrupa’da başarılı bir sürdürülebilir enerji girişimcisi olma konusunda çok ilginç iç görüler paylaşmamızı sağlıyor. Kadın ve erkek girişimciler veya Avrupa’da faaliyet gösteren girişimcilerin bulunduğu ülkeler arasında belirgin farklılıklar olmadığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu olumlu sonuç, çok daha fazla insan için enerji görünümüne etkide bulunma fırsatı olduğunu gösteriyor.”

Girişimsel başarıda lokasyonun rolü

Araştırmada, toplamda 9 ülkeden analiz edilen profillerle lokasyona bağlı farklılıklar da değerlendirildi. Analizler, bölgesel yetkinliklerde çok küçük farklılıklar olduğunu girişimcilerin, güçlü ve zayıf yönlerin paylaşıldığı beş yeterlilik değerlendirmesinde ise benzer profiller çizdiğini gösterdi.

E2Talent aracı ile yapılan ekip değerlendirmesi, yatırım kararlarını bildirmek, işletmede farklı roller üstlenmek için ekip üyelerinin girişimcilik yetkinliklerini değerlendirmek isteyen tüm sürdürülebilir enerji şirketleri veya yatırımcılarının kullanımına açık.

Rapordan detaylar…

Profiller; İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İsveç ve Finlandiya’daki girişimci analizleriyle oluşturuldu.

Bölgesel analizlerin sonuçlarına göre:

  • İspanyol girişimciler, tüm bölgelerde en yüksek oryantasyon/motivasyon başarısı gösterdi. Önemli bir olumsuzluğun bulunmadığı dengeli profillere sahipler.
  • Fransız girişimcilerin dengeli bir liderlik tarzı var. Buradaki sonuçlar aynı zamanda, sosyal sermayenin çok güçlü olmadığını ve Fransız girişimcilerin yönetim, inovasyon, pazarlama, risk alma ve finans becerileri (girişimsel öz yeterlilik) konularında kendilerine güvenlerinin diğer katılımcılardan daha düşük olduğunu gösteriyor.
  • Yetkinliklerde en yüksek tutarlılık seviyesi ise Alman girişimcilerde görülüyor. Hiçbir kategoride diğer katılımcıların gerisinde kalmayan ya da önüne geçmeyen, Alman girişimci profillerinde güçlü bir dengede olma eğilimi var.
  • Benelüks bölgesindeki girişimciler, risk alma eğiliminde yüksek ancak yetkilendirme ve dönüştürücü liderlik konularında düşük puanlar aldı.
  • İskandinavyalı girişimciler ise hem anlam belirsizliğine karşı toleranslı olma konusunda (tüm bölgeler arasında en yüksek puan) hem de risk alma eğiliminde (ikinci en yüksek puan) önde geldi. Bununla birlikte kontrol odağı konumları yüksek derecede dışa eğilim gösteriyor ve bu, sisteme duydukları güvenin yüksek olmasından kaynaklanabilir.

Diğer özellikler şöyle tanımlanıyor:

Başarıya yönelme: Bir mükemmellik standardını karşılamak ya da aşmak için harekete geçme, hedeflere karşı sonuçları ölçme, geliştirmek için yenilik yapma, yeni veya daha iyi bir şeyler yapmak için hesaplanmış riskler alma isteğini ifade ediyor.

Etki ve yönlendirme: Kişisel veya örgütsel amaçlar için başkalarını ikna etme, inandırma, yönlendirme veya etkileme niyetini gösteriyor.

Risk alma eğilimi: Risk alma eğilimi bir bireyin ılımlı riskler alma konusundaki istekliliğini gösteriyor.

İç/Dış kontrol odağı: İç kontrol odağı, bireylerin yaşamları üzerinde kontrolün kendilerinde olduğuna inanma derecelerini ifade ediyor. Buna karşılık, dış kontrol odağı yüksek olan kişiler de kaderlerinin kendi kontrollerinin dışında olduğunu ve talih, şans veya diğer güçlü insanlar tarafından belirlendiğini düşünüyor.

Raporun tamamını okumak için: https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/reports/an-analysis-of-entrepreneurial-competencies-in-sustainable-energy-start-ups-in-europe/