Bankacılık Dışı Finans, Türkiye Ekonomisine Desteğini Sürdürüyor

 

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

 

FKB çatısı altındaki üç sektörün 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

  • İşlem Hacmi 60,8 milyar TL,
  • Aktif toplamı 164 milyar TL,
  • Öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL,
  • Müşteri sayısı 2,5 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; “Tüm dünyanın  karşı karşıya kaldığı ve insanlık tarihine geçen sağlık krizlerinden biri olarak kaydedilen koronavirüs salgını süreci, sosyal yaşama ve ekonomiye getirdiği olağandışı şartlarla hepimizi derinden etkiledi. Kapanmalar ve karantina tedbirleri, tedarik zincirinden üretim-ticaret döngüsüne ve yatırımlara kadar ekonominin tüm cephelerinde önemli bir daralmaya yol açtı. Ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu para ve mali politikaları ile hayata geçirdiği destek paketleri, ekonomik aktörlere can suyu sağlayarak, pandeminin şok etkisinin belli ölçüde atlatılmasında önemli rol oynadı. Son olarak KOBİ’ler için açıklanan destek paketleriyle birlikte pandeminin özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuzlukları mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılıyor. Finansal Kurumlar Birliği olarak biz de, tüm sektörlerimiz için zorlu geçen ilk çeyrekteki tüm dalgalanmalara rağmen, üretimin ve ticaretin Türkiye’nin büyümesine sağladığı kartkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Sektörlerimizin dijitalleşmesi geleceğe doğru atılmış en önemli yatırım…

Yaşanan olağanüstü sürece rağmen sektörlerin gelişimilerini sürdürmesi adına dijital yatırımlara devam ettiklerini belirten Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “FKB olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyerek, Türkiye’ye uygun ve özgün modeller geliştiriyoruz. Finansman hizmetlerimizle tüm Türkiye’ye erişebilmenin ve sektörlerimizde büyümenin yolu, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilmekten geçiyor. Buradan hareketle, stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz. Bu çalışmalar ışığında son olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemesi çerçevesinde finans kuruluşlarına topluluk bulut sistemiyle dışardan alt yapı hizmeti alma imkânı getirilmesini takiben, finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan ‘FKBULUT Ortak Veri Merkezi’nin kurulum çalışmalarını yılın ilk çeyreğinde içinde tamamladık. Aynı zamanda üyelerimizin alt yapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattık. 2021 yılı başında  kullanıma sunulan FKBULUT, paylaşımlı alt yapı  hizmeti sayesinde ölçek ekonomisinin getirdiği bir maliyet avantajı sağlıyor. FKBULUT sistem alt yapısı hizmetinin yanı sıra yedekleme, felaket kurtarma gibi standart uygulamalar ile birlikte siber güvenlik, e-posta yönetimi, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi gibi konularda da isteyen üye şirketlerimize hizmet verebilmektedir.”

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Türkiye Ekonomisine büyüyerek değer katıyor…

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Aynur Eke: “Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 76,5 milyar TL olarak gerçekleşti.  Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olup; öz kaynakları ise 9,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre; Finansal kiralama sektörü %60, Finansman sektörü  %133, Faktoring sektörü %27 oranında büyüme kaydetmiştir.

Faktoring sektörü işlem hacmi %86,5 yurtiçi, %13,5 ihracat-ihracat faktoringinden oluşurken, bu oran geçen dönem ile hemen hemen aynı kalmıştır. Finansal kiralama sektöründe yeni işlemlerde yaklaşık %22 payı olan diğer makine ve ekipmanlar sektörü, geçen döneme göre %11 artış göstermiştir. %6’lık paya sahip olan gayrimenkul sektörü de geçen döneme göre %11 civarında azalma göstermiştir. Finansman sektörümüzde yeni işlemlerinin %89’u taşıt kredisi, %11’i mikro kredilerden oluşmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise taşıt kredileri oranı %75, mikro krediler ise %25 seviyelerindeydi. Mikro kredilerdeki %14’lük azalma, ticari taşıt kredilerine %12’lik artış, bireysel taşıt kredilerine %2’lik artış olarak yansımıştır.

Üç sektörümüzde takipteki alacaklar oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektöründe 1.9, faktoring sektöründe 1.6 ve finansman sektöründe ise 4.6 puan iyileşme görülmektedir. Bu dönemde önceki döneme kıyasla, işlem hacimlerindeki artış ve takip oranlarındaki iyileşmeler bilançolar üzerinde olumlu etki yaratan unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş kanunumuzun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketlerine ilişkin verilerimizi de izleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Birliğimiz çatısı altına giren ve Cumhurbaşkanımızca açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında Varlık Yönetim Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”