Artacak Ar-Ge Yatırımları Türkiye Ekonomisini Büyütecek

 

Tüm dünyada Ar-Ge pazarı giderek büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son rapor ve 11. Kalkınma Planı’na bakıldığında Türkiye de bu Ar-Ge yarışında emin adımlarla ilerliyor. TÜİK raporunda 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge çalışmaları için 13 milyar 24 milyon TL’lik bir destek sağlandığı görülüyor. 2019 yılında ise merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 15 milyar 597 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edilmesi planlanıyor. Yine 11. Kalkınma planında da Ar-Ge faaliyetleri ayrı bir ekosistem olarak ele alınıyor ve 2023’te bu yatırımların milli gelire oranının yüzde 0,96’dan yüzde 1,8’e çıkarılması hedefleniyor.  Bu yatırımlar içerisindeki özel sektör destek paylarının da yüzde 56,9’dan yüzde 67’ye yükseltilmesi amaçlanıyor. Önümüzdeki birkaç yılda artması hedeflenen Ar-Ge yatırımlarının Türkiye ekonomisini büyüteceği öngörülüyor.

 

Alınan bu kararlardan ve sonuçlardan anlaşılacağı üzere Türkiye özellikle yüksek teknolojili ürünlerin Ar-Ge çalışmaları için büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu noktada İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda TCDD, Turkcell ve Turkish Technic ana sponsorluğunda çok özel bir zirve gerçekleşiyor. Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) ev sahipliğinde düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirve’sinde Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının geliştirilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliklerinin artması için neler yapılabileceği tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor. Zirvede T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları; Hasan Büyükdede, Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmacılar arasında yer alıyor.

Yerli Akılla Küresel Pazarlara Açılmak

Zirve; yerli akılla küresel markanın inşa edilmesi, yerli yeniliğin finansmanı, bilginin ticarileşmesi, üretim teknolojilerinde paradigma değiştiren yenilikler, yerli yenilikçi enerji arzında kömürün rolü, yerli akılla girişimci üniversitelerin inşa edilmesi, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin fikri mülkiyet odaklı dönüşümü, yerli ağlardan küresel pazarlara lojistiğin önemi, küresel pazarlarda sertifikasyon engelinin aşılması gibi pek çok konu başlığında önemli panellere ev sahipliği yapıyor.

“Yerli Akılla Beşerî Sermayemizi İnşa Etmeliyiz”

4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan MMG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Balta; “Bu zirveye ilişkin en büyük amacımız ülkemizdeki entelektüel sermayeyi küresel dünyada değere dönüştürebilecek kapıyı aralamak ve ülkemizin gelişen dünyada rekabet gücünü artırması için temel bulgulara ulaşmak. Bu aşamada, bilgi ekonomisini merkeze alarak teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke konumunda olmak ve yeni kalkınma hamlesiyle birlikte sanayide yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmek durumunda olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle Mimar ve Mühendisler Grubu olarak bizler, teknolojik gelişmeleri, değişim ve dönüşümü modern dünyanın temel parolası olarak görüyor ve yapay zekâ, dijital dönüşüm, toplum 5.0, endüstri 4.0, akıllı fabrikalar, insansız sistemler, otonom robotlar gibi konularda milli ve yerli yeteneklerin geliştirilmesini stratejik olarak öncelikli alanlardan görüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında; Almanya’nın endüstri 4.0 anlayışı ile gelecekte dünya endüstrisine hakimiyet kurma çabasını, Japonya’nın “Süper Akıllı Toplum” oluşturma ve bu yolla teknolojik üstünlüğünü koruma gayretini, Çin’in “Çin Malı 2025” sloganı ile öne geçerek dünyanın diğer ülkelerini arkasından takip eder düzeye çekmeye çalışmasını, Amerika’nın “Karanlık Fabrika” oluşturma gayreti ile süper devletliğini koruyabilme mücadelesini, benzeri şekilde hemen hemen her ülkenin kendisine bir yol arayışı içerisinde olmasını yakından izlediklerini ifade eden Osman Balta; “Ülkemizin de bu yarışta geri kalmaması için devletimizin ortaya koyduğu “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını” destekliyor ve bu vizyonun en faal aktörleri olan kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek bu alandaki girişimlerin temel motivasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz.” dedi.

Osman Balta milli teknoloji hamlesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için aşağıdaki hususlarda ülke olarak hızlı hareket etmemiz gerektiğini vurguluyor;

  • Sanayinin öncülüğünde yüksek kalitede eleman yetiştiren bilim liseleri açılmalı,
  • Üniversitelerimizde bilimsel çalışmalara özellikle hız verilmeli ve bu çalışmalarını sanayi ile birlikte yürütmeli,
  • Yine ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan üretimin ithalata dayalı yapısının yerli girdilere yöneltilmesi ve bunun için de tedbirler alınması,
  • Sanayi Bakanlığı’nca her sene verilen teşviklerin KOBİ ölçekli şirketlerimizde özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik olarak kullandırılması ve bu hususta şirketlerimizin üniversitelerle iş birliğine yönlendirilmesi,
  • Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek işsizliği azaltabilmek için de tarım ve hayvancılık politikalarının gözden geçirilerek bu alanda üretimi ve verimliliği artıracak tedbirlerin alınmalı

Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu gelişmelere dikkat çekmeyi, toplumsal dönüşümün gelişmesine katkı üretmeyi, dijital toplumun kendi manevi ve kültürel değerlerimiz ile barışık bir şekilde yürütülmesine destek vermeyi temel görev olarak gören Mimar ve Mühendisler Grubu 2010 yılı Ekim ayında gerçekleşmesini hedefledikleri 5. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi için çalışmalara hızla başladı.