SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarındaki 1.800.000 yazılı ve görsel dijital belge yeni bir yazılım ve arayüzle incelemeye sunuluyor. archives.saltresearch.org’un gelişkin arama ve görüntüleme olanaklarıyla daha etkin kullanıcı deneyimi amaçlanıyor.

Türkiye’de sanat pratiklerinden yapılı çevreye, son iki yüzyıldaki toplumsal dönüşümlerden ekonomi tarihine, SALT Araştırma’nın dijitalleştirdiği yazılı ve görsel arşiv belgelerini içeren archives.saltresearch.org 30 Ocak’ta yeni bir yazılım ve arayüzle kullanıma açıldı. Belge sayısı 1.800.000’e ulaşan ve gitgide büyüyen arşiv koleksiyonlarını “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” başlıkları altında bir araya getiren site, daha etkin kullanıcı deneyimi odaklı interaktif yapısıyla gelişkin arama ve görüntüleme olanakları sunuyor. Bu sayede, çok çeşitli niteliklerdeki belgeler arasındaki ilişkileri belirginleştirerek disiplinler ve koleksiyonlar arası çapraz okumaları mümkün kılıyor.

Dünyanın her yerinden ücretsiz erişime açık olan archives.saltresearch.org üzerinden incelenebilecek arşivler arasında şunlar yer alıyor: Hüseyin Bahri Alptekin, Mustafa Altıntaş, Tomur Atagök, Kutluğ Ataman, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öktem, İsmail Saray ve Yusuf Taktak’a ait sanatçı arşivleri. Altuğ-Behruz Çinici, Utarit İzgi, Harika-Kemali Söylemezoğlu, Hayati Tabanlıoğlu ve Ali Saim Ülgen’e ait mimarlık arşivleri. Tasarım alanında Bediz-Azmi Koz ve Sadi Öziş-Kare Metal arşivleri. Türkiye’de yapılı çevreye odaklı Fotoğraf ve Kartpostal Koleksiyonları. Osmanlı Bankası Arşivi ile İ.B.B. Atatürk Kitaplığı ve Fransa Millî Kütüphanesi iş birliğiyle dijital ortama aktarılmış Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransızca Basın. SALT Araştırma, mimarlar Erkal Güngören ve Cengiz Bektaş’ın arşivlerinin yanı sıra, American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) arşivi, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ile Garanti Galeri’nin düzenlediği sergi ve etkinliklerin arşivleri ile mimar, tasarımcı ve sanatçı Yılmaz Zenger’in arşivinin erişime hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.