Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Arkas Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Arkas Otomotiv”)

KVKK – Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Arkas Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Arkas Otomotiv”) unvanlı şirket tarafından Kurumumuza gönderilen 06.02.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Arkas Otomotiv ile Optimum Otomotiv Satış sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. (OPTİMUM) arasında iş ilişkisinin bulunduğu,
  • OPTİMUM sunucularına yetkisiz şifre girişi ile siber saldırı yapıldığı,
  • Siber saldırı neticesinde veri kopyalama yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise hangi verilerin kopyalandığına ilişkin OPTİMUM tarafından veri sorumlusu ile bilgi paylaşılmadığı ve halihazırda belirgin olmadığı,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.02.2019 tarih ve 2019/27 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.