Akıllı Oyuncaklar Yaratıcılığı Besliyor

 

Akıllı oyuncaklar, fiziksel oyuncakların anlamlı bir amaç doğrultusunda yapılandırılmış ve teknolojik olarak geliştirilmiş biçimi olarak öne çıkıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Kara, teknolojik bileşenlerin klasik oyuncaklarda sadece ilgi çekiciliğini artırmak için kullanıldığını, akıllı oyuncakların ise çocuklara bilişsel görevleri gerçekleştirebilecekleri teknolojiyle zenginleştirilmiş bir ortam sunduğunu belirtiyor. Dr. Öğretim Üyesi Kara, akıllı oyuncakların çocuklarda yaratıcılığı geliştirdiğini vurguluyor.

 

Teknolojik yenilikler hayatın her alanında olduğu gibi oyun ve oyuncak sektöründe de kendini hissettiriyor. Klasik oyuncakların yerini artık akıllı oyuncaklar alıyor. Hal böyle olunca çocuklar üstünde büyük bir etkisi olan oyuncaklar, gelişim süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Akıllı oyuncakların kullanıldığı ortamlarda bulunan çocuklar, yalnızca fiziksel etkileşime girmiyor; yeni nesil oyuncaklar sayesinde hem fiziksel hem de sanal gerçekliği bir arada deneyimleme fırsatı yakalıyor. Karışık gerçeklik olarak adlandırılan ve her iki gerçekliği bir arada bulunduran ortamlardaki çocuklar, katılımda aktifleşiyor ve oyuncakları ihtiyaçlarına göre manipüle ederek kendi kendine öğrenir hale geliyor. Örneğin akıllı hikâye anlatma oyuncaklarını deneyimleyen çocuklar, pelüş oyuncakları manipüle ederek değiştirdikleri sanal içerik sayesinde kendi hikâyelerini yaratma yoluna gidiyor. Çocuklar bu sayede yaratıcılığı, yansıtıcı düşünme ve hayal etme güdülerini geliştirme imkânı yakalıyor.

Amaca yönelik motivasyon

Akıllı oyuncaklar, çocukların belli bir amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğu motivasyonu da sağlıyor. Buna ek olarak akılda tutma ve düşünme becerilerini geliştirdiği için, bilişsel birer materyal olarak görülüyor. Akıllı oyuncakların çocukların gelişimine dahil olmasını kolaylaştıran etmenlerin başında ise çocukların teknolojik materyallere olan ilgisi geliyor. Bir diğer önemli etmen ise; bu oyuncakların çocukları düşünme, yaratıcılık, hayal etme vb. becerilerini teknolojik ortamla entegre etmede benzersiz bir role sahip olması olarak öne çıkıyor. Hikâye anlatımı, matematiksel düşünme, kavram öğrenme aktiviteleri, akıllı oyuncaklarla uygulanabilecek bilişsel aktivitelere en güzel örnekler olarak dikkat çekiyor.

Fantastik oyun içsel duyuları artırıyor

Teknoloji odaklı, yapılandırılmış ve anlamlı bir örüntüye sahip olan akıllı oyuncaklar, fantastik oyun aktivitelerine de zemin hazırlıyor. Fantastik oyunlar, çocukların içsel duygularını ve hislerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın yansıtmalarına olanak sağlayan otantik bir aktivite olarak öne çıkıyor. Bu otantik ortam hem fiziksel gerçekliğin hem de sanal gerçekliğin bir arada bulunduğu karışık gerçeklik ortamını sunuyor. Bu sayede çocuklar hem fiziksel gerçekliğe bağlı kalmıyor hem de sanal gerçekliğin bileşenlerinden faydalanıyor.

Akıllı oyuncaklar, çocuklar ve sistem arasında karşılıklı etkileşim yaratabilen teknolojilerle donatıldıkları için sahip oldukları etkileşimli yapı itibariyle çocukların karışık gerçeklik ortamında aktif olarak yer almalarını sağlıyor.