44. Küresel Mahremiyet Konferansı Türkiye’de Gerçekleştirilecek

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilerin korunması konusunda dünyanın en önemli organizasyonu olma niteliği taşıyan Küresel Mahremiyet Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Birçok ülkenin veri koruma ve mahremiyet otoritelerini bir araya getiren Konferans, 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

Kişisel verilerin korunması alanında en önemli konferans

İlk kez 1979 yılında düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı, her yıl Ekim ayında dört veya beş gün süreyle bir Üye Ülkenin ev sahipliğinde toplanıyor. 130’dan fazla veri koruma ve mahremiyet otoritesinin bir araya geldiği Konferans, kişisel verilerin korunması konusunda dünyanın en geniş katılımlı ve en önemli organizasyonu olma niteliği taşıyor.

Kişisel verilerin korunması konusunda önemli kararlar alabilen ve uluslararası bir organizasyon olan Küresel Mahremiyet Konferansı, alanında uzman isimleri bir araya getirerek mahremiyetin korunması bakımından öncü ve yol gösterici nitelikte raporlar ve kararlar yayımlamayı ve genel olarak mahremiyet sorunlarına çözüm aramayı amaçlıyor.

Konferans açık ve kapalı oturumlardan oluşuyor. Açık oturuma üye otoritelerin ve gözlemci kuruluşların yanı sıra veri koruma alanındaki ilgililer, akademisyenler, hukukçular, bilişimciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve basın mensupları katılabiliyor.

Kapalı oturumlara ise yalnızca üye veri koruma otoritelerinin ve gözlemci kuruluşların temsilcileri katılabiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu oy birliği ile ev sahibi olmaya hak kazandı

12 Ocak 2017 tarihinde faaliyete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 26 Eylül 2017 tarihinde Küresel Mahremiyet Konferansı’na akredite oldu. O tarihten itibaren kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan bazı uluslararası çalışmalara destek verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021 yılında Konferans için başvuru yaptığı adaylık süreci üye ülkelerin veri koruma otoritelerinin oy birliği ile olumlu sonuçlandı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu bu sayede 44. Küresel Mahremiyet Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

44. Küresel Mahremiyet Konferansı için hazırlıklarını devam ettiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Konferansın 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Yapay zekâ ve metaverse de dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak

44. Küresel Mahremiyet Konferansı’nın ana teması Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” olarak belirlendi.

Konferans kapsamında; yapay zekâ, metaverse, büyük veri, blokzincir, sınır ötesi veri transferi ve dijital çağda çocukların kişisel verilerinin korunması gibi birçok konunun ele alınacağı; gelişmekte olan teknolojilerin mahremiyet ilkeleri ışığında değerlendirileceği ve aynı zamanda kişisel verilerin kötüye kullanımının önlenmesi adına veri güvenliğinin sağlanması hususunda alınabilecek tedbirlerin konuşulacağı, Kurum tarafından ilan edildi.

Kurum’dan edinilen bilgiye göre; 44. Konferans ile ilgili programa, konuşmacılara, kayıt başvuru formuna ve Konferansa dair pek çok bilgiye gpaturkiye2022.org internet adresinden erişmek mümkün.

BİLİR: “44. Konferansın temel amacı teknoloji-mahremiyet dengesini sağlamayı ön planda tutmak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR, Küresel Mahremiyet Konferansı için her yıl ev sahibi kurum tarafından yeni bir “ana tema” belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bilindiği gibi teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, teknoloji ve mahremiyet arasındaki dengenin tesis edilmesi bakımından çeşitli sorunlar meydana gelebilmektedir. Kurum olarak, teknolojik gelişmelerden faydalanılması ve bireyin mahremiyetinin korunması arasında makul bir dengenin kurulabilmesi için kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ile mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla 44. Konferans’ın ana temasını ‘Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet’ olarak belirledik.

Bu çerçevede 44. Küresel Mahremiyet Konferansı’nın temel amacının teknoloji-mahremiyet dengesini sağlamayı ön planda tutmak olduğunu söyleyebilirim.”