10. Deloitte Teknoloji Trendleri Raporu yayınlandı. ‘2019 Teknoloji Trendleri: Dijital Sınırların Ötesinde’ adıyla yayınlanan rapor, akıllı ara yüzlerin olduğu fakat sunucuların olmadığı NoOps, DevOpsSec gibi en son teknolojik gelişmelerin yanı sıra dönüşümün merkezinde müşteri deneyimi, bulut bilişim, analitik, blok zinciri, yapay zeka, sanal gerçeklik, teknoloji ve iş birimlerinin entegrasyonu, ana sistemlerin modernizasyonu ve siber güvenlik olmak üzere dokuz makro trende odaklanıyor. Rapor, gelecek 18-24 ayda kurumsal şirketleri ve kamu organizasyonlarını yeniden şekillendirecek 10 yıllık bir teknolojik değişimi inceliyor.

Deloitte teknoloji trendleri raporu ‘2019 Teknoloji Trendleri: Dijital sınırların ötesinde’ adıyla yayınlandı. Rapor, teknolojik güçler ile yeni teknolojilerin yakınsamasının endüstrilerdeki yıkıcı etkisini araştırıyor. Bu yeni teknolojiler; gelişmiş ağları, sunucusuz bilgisayarları akıllı ara yüz ve dijital deneyimleri içerirken, bilişsel ve bulut teknolojilerini de içeren teknolojik güçleri kapsıyor.

Deloitte, 10 yıl önce, akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar yoğun şekilde tüketicilerin ilgisini çekmeye başladığında ve ‘Bulut Bilişim’ ve ‘Nesnelerin İnterneti’ gibi teknolojiler ortaya çıktığında ‘Teknoloji Trendleri Raporu’nun ilkini yayınlamıştı. Deloitte, dijital çağın ortaya çıkardığı gelişmeleri, şirketleri yeniden tanımlayan teknolojinin değişen rolünü ve bu alanda hali hazırda çeşitlenerek artan trendleri çok daha uzun zamandır takip ediyor. Bazı şirketler, Deloitte’un 2010 yılında ortaya koyduğu trendleri yeni keşfetmeye başlarken bazıları ise hızlı bir şekilde bu konuda gelişim gösteriyor.

Deloitte Türkiye Ortağı ve Teknoloji Lideri Gökhan Arıksoy; “2010 yılında yayınlanan ilk versiyonundan itibaren Teknoloji Trendleri raporu akıl almaz hızla gelişen teknolojik inovasyonları araştırıyor. 10 yıl önce şirketler yeni gelişmekte olan bu teknolojileri benimseyerek rekabet avantajı elde edebiliyordu. Ancak bu reaktif yaklaşım artık yeterli değil. Rekabette birinciliği korumak için şirketler metodolojik olarak yeni inovasyonları ve hatta olasılıkları sezmeli. Teknoloji yalnızca etkin bir işlev değil, günümüzün evrensel dilidir. Değişimin hızı arttıkça, teknoloji artık iş stratejisine öncülük ediyor. Özetle; teknoloji trendleri, işletmelerin neler başarabileceğini yeniden tanımlamak için, CIO, CDO, CFO, CEO, tüm yönetim ekibi ve toplantı gündemlerine taşınıyor. Bu yılki rapor akıllı ara yüzlerin olduğu fakat sunucuların olmadığı en son teknolojik gelişmelerin yanı sıra teknolojik gelişmelerin belkemiğini oluşturan 9 makro trende odaklanarak okuyucuları dijital teknolojilerin sınırlarının ötesine götürüyor.

‘2019 Teknoloji Trendleri: Dijital Sınırların Ötesinde’ raporu, müşteri deneyimi, bulut bilişim, analitik, blok zinciri, yapay zekâ, sanal gerçeklik, teknoloji ve iş birimlerinin entegrasyonu, ana sistemlerin modernizasyonu ve siber güvenlikten oluşan dokuz makro güç tarafından oluşturulan yıkıcı değişimin 10 yıllık yansımasıyla başlıyor. Rapor, yeni işletim modellerine yol açan, işin doğasını yeniden tanımlayan ve Bilgi Teknolojilerinin işletmeyle olan ilişkisini ve rolünü çarpıcı biçimde değiştiren altı trendi ortaya koyuyor.

2019 yılının öne çıkan 6 teknoloji trendi:

  • Yapay Zekâ destekli kurumlar: Önde gelen şirketler; makine öğrenimi, doğal dil işleme, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve bilişsel teknoloji gibi sistematik olarak hızla olgunlaşan teknolojileri sadece temel iş süreçlerinde değil; ürün, hizmet ve endüstrilerinin geleceğini kurgularken de kullanıyor. Bu kuruluşların yapay zekâ kullanımına bakış açısı ‘Neden?’den ‘Neden olmasın?’a doğru bir dönüşüm yaşıyor.
  • Sunucusuz dünyada NoOps: Bulut bilişiminin gelişiminde bir sonraki aşamaya gelindi. Teknik kaynaklar tamamen soyutlandı ve yönetim görevleri gittikçe otomatikleştirildi. Sıradan sorumluluklardan kurtulan Bilgi Teknolojileri yeteneği, işletme sonuçlarını daha doğrudan destekleyen faaliyetlere odaklanabilir.
  • Yarının bağlanabilirliği: 5G, örgüsel ağlar ve sınır bilişim gibi teknolojiler, iş alanlarını dünyanın en uzak köşelerine, en küçük alanlara kadar genişletiyor. Gelişmiş ağ iletişimi, görünmez bir kahraman gibi yeni ürün ve hizmetlerin gelişimini yönlendirerek işlerin nasıl yapıldığını değiştiriyor.
  • Akıllı ara yüzler: Günümüzde insanlar, insan merkezli tasarım teknikleri ve ileri teknolojiyi bir araya getiren; bilgisayar vizyonu, konuşma sesi, işitsel analitik, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi ara yüzler aracılığı ile teknolojiyle etkileşime giriyor. Bu teknoloji ve teknikler bir arada çalışarak makineler, veriler ve birbirimizle iletişim biçimimizi yeniden şekillendiriyor.
  • Pazarlamanın ötesinde – Deneyim yeniden tasarlandı: Bugünün müşterilerinin beklediği oldukça kişiselleştirilmiş, belli bir konu etrafında kurgulanmış deneyimleri sunmak için, bazı pazarlama yöneticileri, kendi CIO’larıyla daha yakın ortaklıklar kurarken uzun süredir devam eden, geleneksel ajans ilişkilerinden uzaklaşıyor. Kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve dinamik deneyimlere odaklanan yeni nesil pazarlama araçları ve teknikleri sayesinde, CIO’lar ve CMO’lar müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini en etkin şekilde karşılayabilecek.
  • DevSecOps ve siber zorunluluk: DevSecOps temel olarak siber, güvenlik, gizlilik ve risk yönetimini, uyumluluk temelli faaliyetlerden (tipik olarak geliştirme yaşam döngüsünde geç kalınan) ürün yolculuğundaki temel çerçeveleme zihniyetine dönüştürüyor.

Raporun sonunda ise modern işletmelerin dijital dönüşümü nasıl yönlendirebileceği; doğru teknolojileri, teknikleri, yetenek ve yönetici desteğini içeren bir yol haritası oluşturarak inceleniyor.