20 Girişimciye 400 Saatlik Mentorluk Eğitimi

 

Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, TÜBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) programı kapsamında 750 bin TL’lik destek alan 11 kurum arasında yer aldı. Program TÜBİTAK tarafından teknoloji geliştiren girişimcilerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesini içeriyor. Teknopark İstanbul bu destek çerçevesinde 20 girişimciye 400 saati aşkın mentorluk desteği sunmaya hazırlanıyor.

 

Tüm dünyada girişimcilik ekosistemi hızla büyüyor. Artan yatırımlar ve devlet destekleri girişimcileri fikirlerinin geliştirme noktasında cesaretlendirse de pek çok girişimci sunulan kaynakları yeterli Pazar bilgisine ve tecrübesine sahip olmadığı için etkin kullanamıyor. Bu kapsamda girişimciler için mentorluk kritik bir önem taşıyor. Watwick Business School tarafından 2013 yılında hazırlanan “Demand for mentoring among SMEs” isimli araştırma mentor kullanan KOBİ’lerin yaklaşık %80’inin kazanç elde ettiğini ortaya koyuyor. Yine ABD’de gerçekleştirilen başka bir çalışma ise mentorluk desteği alan girişimlerin almayan girişimlere oranla %70 daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu çerçeveden bakıldığında Teknopark İstanbul’un aldığı BİGG+ desteği ekosistem için büyük bir önem taşıyor. Daha önce TÜBİTAK TEYDEP programı kapsamında bir projeyi bitiren girişimlerin yaralanabileceği bu programla Teknopark İstanbul özellikle derin teknoloji ekosistemine mentor kazandırmayı, sürdürülebilir ve ölçülebilir mentorluk sistemi kurmayı planlıyor.

TÜBİTAK BİGG+ Desteği’ni değerlendiren Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Yöneticisi Gürol Üzenç: “Bu destekle oluşturacağımız mentorluk programımızla uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve pazarlayan; tüm bunları yaparken çağdaş yönetim biliminin gereklerini yerine getiren Ar-Ge odaklı yoğun girişimler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, markaların yaratılması ve ticarileştirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi ve ayrıca bunun bir kültür haline getirilmesi bu projenin en büyük hedeflerinden biri.” diyor.

Teknopark İstanbul mentorluk programı kapsamında; ihtiyaç tespit eden ve çözüm sunan, başarı ve çıktı odaklı, performans ölçümü ve takibi yapılan, stratejik planlamalarla yol haritası belirlenen, çağdaş ve bilimsel metotlara dayanan, mentorluk desteği alan (Mentee) girişimlere uzun vadede katkı sağlayacak uluslararası standartlarda bir mentorluk süreci tasarlıyor. Programla ayrıca; girişimcilerin uluslararası standartlarda ve metotlarda mevcut durum analizi ve stratejik analizleri yapılarak stratejik yol haritalarının çıkarılması, mentor desteğiyle belirlenen ve uygulanan stratejiler sayesinde ticari olgunluk seviyesinin ve Ar-Ge yenilik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.